Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 15 June 2016

Dân Muốn Biết: Tội ác của đảng csVN "Hiệp định Paris 1973" đối với dân tộc và đất nước Việt Nam

Toàn bản Hiệp định Paris 1973

hiepdinhparis1973-danlambao
Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn toàn văn bản Hiệp Định Paris 1973. Xin cám ơn bạn đọc Truyền Tấn đã gửi tài liệu cùng lời giới thiệu: Mỗi người Việt yêu nước nên đọc hết Hiệp Định nầy. Chú ý Chương V Điều 15Chương VIII Điều 21 để thấy thêm tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
paris1973-1
paris1973-2
paris1973-3paris1973-4paris1973-5paris1973-6paris1973-7paris1973-8paris1973-09paris1973-10paris1973-11paris1973-12paris1973-13paris1973-14paris1973-15paris1973-16

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.