Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 3 December 2015

CẢNH SÁT TRUY SÁT GIẾT CHẾT 2 HUNG THỦ ĐÃ XẢ SÚNG TRONG TIỆC LIÊN HOAN TẠI BERNARDINO CALIFORNIA GIẾT 14 NGƯỜI, BỊ THƯƠNG 17

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.