Sunday, 22 November 2015

Dân Muốn Biết : Thế giới chết lặng trước những hình ảnh đau thương của trẻ sơ sinh

-------------------------------------------------------

Con này mà đi ra đường thì tha hồ ăn gạch đá luôn nhé >"<
Posted by Những mảnh đời bất hạnh on Thursday, 22 May 2014
------------ ---------------------- -----------

0 comments:

Post a comment

Breaking news

Ra mắt website : Thỉnh Nguyện Thư. website : IGOFC.ORG và hướng đẫn sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=CujAOWFynIU

 
Web Statistics