Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 28 August 2015

VĂN THƯ CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TẠI CALIFORNIA GỬI THƯỢNG NGHỊ VIỆN HOA KỲ


Logo của quyền con người          Ngày 9-11-2001 Hội Luật Gia Việt Nam tại California đã gởi văn thư tới Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ để tường trình về vụ án Linh Mục Tadeus Nguyễn Văn Lý, đồng thời thỉnh cầu Quốc Hội -qua Thượng Nghị Viện- biểu quyết Ðạo Luật Nhân Quyền cho Việt Nam (dự luật này đã được Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ thông qua).
Trong dịp này Hội Luật Gia Việt Nam đã lưu ý các nghị sĩ về Luật Công Pháp (Public Law) số 103-258 ngày 25-5-1994 theo đó Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Hà Nội:
    1.  Phóng thích tất cả các tù nhân chính trị.
         2.   Bảo đảm cho nhân dân Việt Nam quyền bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt tín ngưỡng, chính kiến hay đoàn thể trong quá khứ.
         3.   Phục hồi các nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do di chuyển, tự do lập hội.
         4.   Bãi bỏ chế độ độc đảng.
         5.   Công bố một phương án và lịch trình tổ chức tổng tuyển cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để nhân dân Việt Nam dược hành sử quyền dân tộc tự quyết.
         Theo nhận định của Hội Luật Gia Việt Nam thì trong các thập niên 1970 và 1980 Chính Phủ Hà Nội đã bắt giam độc đoán các tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo trong các trại tập trung mệnh danh là trại cải tạo:  Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế 10 năm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý 10 năm, mặc dầu các tù nhân lương tâm này không bị truy tố ra tòa.
          Năm 1991  Bác Sĩ  Nguyễn Ðan Quế còn bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia về tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.  Bác Sĩ Quế chỉ phổ biến Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản đòi thực thi quyền dân tộc tự quyết, bãi bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản và yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử tự do và công bằng.
        Như vậy bị cáo chỉ hành sử quyền tự do ngôn luận và quyền đạo đạt thỉnh nguyện lên nhà cầm quyền, những quyền này đã được ghi  trong Hiến Pháp Việt Nam cũng như trong Ðạo Luật Dân Quyền Hoa Kỳ (Bill of Rights).
           Tháng 3 vừa qua, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã gởi Bản Ðiều Trần đến Quốc Hội Hoa Kỳ và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo và chủ trương tiêu diệt tôn giáo có hệ thống của Chính Phủ Hà Nội.
          Ðể trả đũa, ngày 19-10-2001, tòa án đã tuyên phạt Linh Mục Nguyễn Văn Lý 13 năm tù về tội “phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia”.
          Tội vi phạm chính sách đoàn kết quốc gia trừng phạt những người gây chia rẽ giữa nhân dân và chính quyền nhằm phá hoại chính sách thống nhất quốc gia. Ðây là một tội danh giả tạo. Nó đưa đến những giải thích quá bao quát và những định nghĩa quá mơ hồ. Bất cứ hành vi tư tưởng nào khác biệt với đường lối chính sách của nhà cầm quyền đều có thể cấu thành tội này.
         Trong chế độ đa đảng hay lưỡng đảng, những đường lối chính sách thường khác biệt và đối lập nên không thể có một chính sách quốc gia thống nhất. Ðó là đặc tính của dân chủ đa nguyên để lựa chọn chính sách và lựa chọn lãnh đạo. Nếu đã không có sự thống nhất trong chính sách quốc gia thì cũng không có tội phá hoại chính sách thống nhất quốc gia. 
          Chiếu Ðiều 15 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị “Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự khi có những hành động không cấu thành một tội trạng hình sự chiếu luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế, luật pháp quốc tế là những nguyên tắc luật pháp tổng quát được thừa nhận bởi cộng đồng các quốc gia”.
         Trong hiện vụ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý chỉ đạo đạt thỉnh nguyện lên nhà cầm quyền, yêu cầu tôn trọng và thực thi quyền tự do tôn giáo. Quyền này được nhà cầm quyền cam kết bảo vệ trong Ðiều 70 Hiến Pháp.Vậy mà cha Lý đã bị kết án 13 năm tù. Ðây hiển nhiên là sự bắt giữ và giam cầm độc đoán.
          Ngoài ra, ngày 9-5-2001, chính quyền địa phương còn ra quyết định quản chế hành chánh cấm Cha Lý không được hành sử chức năng của một linh mục.  Quyết định này hiển nhiên vi hiến.  Căn cứ vào quyền tự do lập hội quy định trong Ðiều 69 Hiến Pháp và nguyên tắc tự trị của các hội đoàn, tư cách, chức năng và nghĩa vụ của vị linh mục chỉ có thể được quy định bởi Hội Ðồng Giám Mục. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh không có thẩm quyền về việc này chiếu nguyên tắc biệt lập giữa tôn giáo và nhà nước.    
          Ngày 17-5-2001, Cha Lý bị bắt giữ khi đang sửa soạn dâng thánh lễ buổi sáng cho các giáo dân.  Do việc hành sử chức năng linh mục, Cha Lý đã bị truy tố về tội vi phạm quyết định quản chế hành chánh, và đã bị phạt thêm 2 năm tù, tổng cộng là 15 năm tù và 5 năm quản chế.
           Dầu hứa hẹn thiết lập nhà nước pháp quyền, Chính Phủ Hà Nội vẫn chủ trương đảng trị thay vì pháp trị.  Trong 10 năm qua, từ 1991 dến 2001 họ đã đi giật lùi trong mọi lãnh vực đặc biệt là lãnh vực tư pháp.
          Trong vụ án Nguyễn Ðan Quế, chính phủ đã dùng tòa án làm công cụ để thanh trừng các đối thủ chính trị. Ngày nay họ lại dùng tòa án để đàn áp các nhà tu hành là những người không chủ trương tham dự chính quyền. Những người này chỉ muốn được hành sử quyền tự do truyền giáo và hành đạo, tự do hội họp và lập hội, đặc biệt là quyền của giáo hội được sinh hoạt tự trị, không bị nhà nước xâm nhập hay lũng đoạn.  Những quyền này đã được ghi trong Hiến Pháp Việt Nam cũng như trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
          Cho đến nay Chính Phủ Hà Nội vẫn không tôn trọng nhân quyền và không tôn trọng Hiến Pháp do chính họ ban hành. Hiệp Ước Thương Mại  Mỹ Việt chỉ có thể được thi hành nghiêm chỉnh nếu những quyền kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, tự do tinh thần, tự do dân sự và tự do chính trị của người dân được tôn trọng và thực thi.
          Vì những lý do nêu trên Hội luật Gia Việt Nam tại California trân trọng thỉnh cầu Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Luật Nhân Quyền cho Việt Nam để làm áp lực buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng Hiệp Ước Thương Mại Mỹ Việt,  Luật Công Pháp ngày 25-5-1994 của Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như các Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân sự Chính Trị và về Những Quyền Kinh Tề Xã Hội và Văn Hóa mà Việt Nam đã ký kết tham gia năm 1982.

T.M. HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TẠI CALIFORNIA
Chủ Tịch
Luật Sư Nguyễn Hữu Thống


A LETTER TO THE U.S. SENATE FROM
THE CALIFORNIA VIETNAMESE LAWYERS ASSOCIATION
Nhân quyền ở Việt Nam

          The California Vietnamese Lawyers Association has sent to the Senate of the United States of America a letter reporting the case of Father Tadeus Nguyen Van Ly, and requesting the Senate to pass the Vietnam Human Rights Act which bill had been adopted by the House of Representatives.
          On the same occasion the CVLA has brought to the attention of the U.S. Senators the Public Law 103-258 of May 25, 1994 by which the Congress urges the Hanoi Government:
            1. To release all political prisoners;
            2. To guarantee the right of equal protection under the law to all Vietnamese, regardless of religious belief, political philosophy, or previous associations;
            3. To restore all basic human rights such as freedom of speech, religion, movement, and association;
            4. To abolish the single party system;
            5. To announce a framework and timetable for free and fair elections under the sponsorship of the United Nations that will allow the Vietnamese people to choose their own form of government.
         The CVLA indicates that in the 1970’s and 1980’s, the Hanoi Government has arbitrarily arrested and detained political and religious prisoners in the so-called re-education camps: Dr. Nguyen Dan Que for 10 years, Father Tadeus Nguyen Van Ly for 10 years; these prisoners of conscience were not even prosecuted or convicted.
In 1991, Dr. Nguyen Dan Que was sentenced by the court with a prison term of 20 years on the charge of “having activities aiming to overthrow the government.” Dr. Que had only released the Manifesto of the Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam demanding the exercise of the people’s right to self-determination, the abolishment of the monopoly of leadership, and the organization of free and fair elections.
        By doing so, Dr. Que had exercised his freedom of speech and his right to petition the government, rights specified in the Vietnamese Constitution as well as in the U.S. Bill of Rights.
          In March 200l, Father Ly has sent a testimony to the U.S.Congress and the U.S. Commission on International Religious Freedom to denounce the policy of religious repression and of systematic religious extermination waged by the Hanoi Government.
          In retaliation, on October 19, 2001, the court sentenced Father Ly to 13 years imprisonment on the count of “undermining the national unity policy”. This offence punishes individuals who willfully promote disunity between people and the government, aiming to undermine the policy of national unity. It is but a false charge. It invites too broad interpretations and too vague definitions. Any act or thought different from the official policy can be ground for prosecution.
In a pluralistic or bi-partisan political system, policies are normally different or antagonistic. Therefore, an unified national policy is not conceivable. This is the characteristic of a pluralistic democratic system allowing the free choice of policy and leadership. Given the factual impossibility of making a national unity policy, the charge of undermining the national unity policy does not make sense.
          Pursuant to Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights “no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed, international law means the general principles of law recognized by the community of nations.”
          In this case, Father Ly only submitted his petition to the goverment to request the observance of the freedom of religion guaranteed by Article 70 of the Vietnamese Constitution. Nevertheless, Father Ly was sentenced to 13 years in prison. This is an arbitrary arrest and detention.
          Moreover, on May 9, 2001, the local authorities have ordered Rev. Nguyen Van Ly not to perform his functions as a priest. This decision is anti-constitutional. Based on the freedom of association stipulated in Article 69 of the Vietnamese Constitution, the status, functions, and responsibilities of a priest can be regulated only by a council of bishops. The local People Committee has no competence in the matter according to the principle of separation of the church and the state.
On May 17, 200l, Father Nguyen Van Ly was arrested when preparing for a morning service for his congregation. Since he was performing his duties as a priest, he was charged with violation of the local house-arrest decision and was sentenced to an additional 2 years in prison, making a total of 15 years imprisonment and 5 years house arrest.
      Despite their promise to establish the system of rule of law, the Hanoi Government is still a party-ruled government with the monopoly of leadership reserved to the Communist Party. In the past 10 years, from 1991 to 2001, they have been going backward in many domains, primarily in the judiciary.
          In the case of Dr. Nguyen Dan Que, the government has used the court as an instrument to purge political opponents. Now, the government is using the court to repress the religious people who have no political ambitions. All they request is to exercise their freedom of religion, assembly and association, especially the right of the church to have autonomy, and to be free from the government’s interference and harassment. These rights are acknowledged by the Vietnamese Constitution and by the Universal Declaration of Human Rights.
         Thus far, the Hanoi Government has not respected human rights nor honored its Constitution. The U.S.-Vietnam Trade Treaty can only be carried out if the citizens’ economic, social, and cultural rights are respected and if their civil and political rights are observed.
          For the above mentioned reasons, the California Vietnamese Lawyers Association requests the U.S. Senate to pass the Vietnam Human Rights Act which would provide a leverage to compel the Hanoi Government to honor the U.S.-Vietnam Trade Treaty, the Public Law of May 25, 1994 of the U.S. Congress, as well as the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights to which Vietnam has adhered in 1982.

          San Jose, California, November 9, 2001.

           For the California Vietnamese Lawyers Association, Inc.
          
           The President,
           Nguyen Huu Thong
           Attorney at Law

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.