Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 16 April 2015

Dân Muốn Biết:Thực Chất Đảng CSVN

 Thực Chất Đảng CSVN

Trước khi xảy ra vụ cưỡng chế, gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương tuyên bố sẽ liều chết giữ đất. 


  Hèn với giặc, ác với dân
  Ấy là bản chất của quân “cướp ngày”!
  Mất nhà, mất đất… trắng tay
  Dân oan còn bị đọa đày xót xa!
  Cướp rồi quy hoạch bán ra
  Ấy là hình thức Đảng ta làm giàu!
  Độc tài tham nhũng gồm thâu
  Bước lên Tư Bản Đỏ ngầu khó chi ?!
  Khác nào giọt nước tràn ly
  Bất công dồn nén đến khi nổ bùng.
  Oan khiên đến bước đường cùng
  Lòng dân phẫn uất phải vùng lên thôi!
  Trả ta xương máu mồ hôi
  Thấm từng tấc đất nương đồi ngô khoai!
  Trả Quyền Sở Hữu Đất Đai!
  Dân oan khiếu kiện… hình hài tả tơi!
  Trả ta Quyền Sống Làm Người,
  Tự Do Dân Chủ, cuộc đời Bình An!
  Nắm tay nhau, diệt Bạo Tàn
  Bất công tham nhũng… đập tan phen này!
  Độc Tài Cộng Sản hôm nay
  Là nguồn gốc mọi đọa đày bất công,
  Lần hồi bán đứng non sông.
  Ôm chân Tàu Khựa diệt đồng bào ta!
  Lẽ nào cam phận buông tha,
  Dân tha tội chúng! Chúng chà đạp dân!
  Vùng lên diệt Đảng bạo tàn
  Cứu nguy Dân Tộc, bảo toàn Non Sông!
  15/4/2015
  HỒ CÔNG TÂM0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.