Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamTuesday, 21 April 2015

Communist authorities charge Nguyen Viet Dung with "disturbing public order"Nguyen Viet Dung and his home made yellow flag flying at his home in Nghe An province
CTDanlambao/Translated by Như Ngọc - After 9 days of silence, Hanoi police has announced the reason for making urgent arrest and detaining Nguyen Viet Dung, the man who dons an airborne uniform of the former Republic of Vietnam appearing during a protest at Hoan Kiem Lake in the morning of Sunday, April 12, 2015.
Nguyen Viet Dung, nickname Dung Phi Ho, was charged with "disturbing public order" under Article 245 of the penal code, a charge that would confine this 29 year-old man from Nghe An up to seven years in prison.


Notably, the arrest warrant is dated Monday, April 13, 2015, but Dung's family receives it on April 20, 2015.
Earlier, his younger sister, Nguyen Thi Dieu Anh had repeatedly made inquiries about his detention at Hoan Kiem police station without any results.
According to witnesses who attended the protest on the morning of April 12, 2015, Nguyen Viet Dung and his 4 friends made peaceful protest and displayed the disciplines of a good soldier.
When the protest ended, the five young men were secretly arrested by police and some other protesters were also summoned that night. All of them were released after 2 days of detention except Dung has been detained for 9 days.
In addition to making illegal arrest, the communist authorities have fabricated charges against Nguyen Viet Dung to justify the acts of arbitrary arrest and detention.
Although 40 years have passed, any symbols of the former Republic of Vietnam would still cause worries to the communist dictatorship.

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều