https://i.ytimg.com/vi/HUv1y_C7aXE/mqdefault.jpgWatch "Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chứng nhận Hiệp định Paris còn hiệu lực và có thể tái hợp VNCH

Wednesday, 12 November 2014

Thống nhất nước Đức không phải là kắt mạng


Thống nhất nước Đức không phải là kắt mạng“Rồi em coi, vẫn có đứa biện chứng việc thống nhất nước Ðức... không phải là Kắt mạng xhcn, vì không có Kháng chiến, không có Cải cách ruộng đất, không có Nhân Văn- Giai Phẩm, Không có Xét lại, không có Tương tàn, không có Cải tạo, không có Boat people...”


*


(Nguồn hình: Internet)

Trần Thị Hải Ý

0 comments:

Post a Comment

Breaking news

Ra mắt website : Thỉnh Nguyện Thư. website : IGOFC.ORG và hướng đẫn sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=CujAOWFynIU

 
Web Statistics