Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 26 June 2014

DÂN OAN: TỔ CHỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG

CHỦ TRƯƠNG:
(i) CHÔN VÙI CSVN BÁN NƯỚC,
(ii) LOẠI BỎ “HÒA GIẢI HÒA HỢP” GIẢ TẠO,
(iii) ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT LIỀN & BIỂN ĐẢOKhông như việc đấu tranh bằng Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện gửi lên các “Ngài“ Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN do một số những trí ngủ, trí thức chồn lùi, khối DÂN OAN đấu tranh bằng trực diện ngoài đường phố với những bước đi can đảm đòi hỏi những điểm căn bản nhằm cứu nguy Dân Tộc và Đất Nước: (i) Dứt bỏ hẳn CSVN bán nước; (ii) Loại bỏ “Hòa Giải Hòa Hợp“ giả tạo; (iii) Đuổi Tầu xâm lăng đất liền & biển đảo. Đó là những bước đi tuần tự theo ưu tiên từng giai đoạn.

Từ đòi đất đai cho mình
đến chống Tầu & đòi lại Đất liền, Biển đảo


Một số người nghĩ rằng cuộc đấu tranh của Dân Oan chỉ ở một điểm nhỏ là đòi lại đất và nhà bị cường quyền cưỡng chiếm. Đối với những người nghèo khổ, một túp lều che nắng mưa, mấy sào ruộng để trồng cấy nuôi sống thân mình, đây không phải là vấn đề nhỏ, mà là vấn đề rất lớn thiết thân cho việc sống còn của thân xác họ. Đây là việc vi phạm nhân quyền ở mức độ tối thượng và cụ thể nhất: QUYỀN DẠ DẦY (Stomach Right). Cuộc đấu tranh đòi CÔNG LÝ cho việc vi phạm nhân quyền tối thượng này tiến triển theo những giai đoạn sau đây:

1)      Giai đoạn nhất: hoàn toàn ôn hòa KHIẾU KIỆN
         
Dân Oan nhờ vả những người biết Luật pháp viết dùm những Đơn KHIẾU KIỆN cho đúng phép tắc của Nhà Nước. Họ ôn hòa đến những Cơ quan tiếp dân để nộp trình những Đơn Khiếu Kiện ấy, mong những Cơ quan hữu trách giải quyết những trường hợp bị cướp nhà, đất một cách bất công. Không ai có thể công kích rằng Dân Oan làm rối loạn trật tự công cộng. Nhưng những cơ quan hữu trách từ Trung ương đến Địa phương đã không giải quyết những Đơn KHIẾU KIỆN của họ theo đúng Luật pháp của Nhà Nước đã ban hành. Họ đã kiên nhẫn nằm chờ tại chỗ để mong đợi việc giải quyết. Quyền lực Trung ương cho đến Địa phương không những không giải quyết những Đơn KHIẾU KIỆN, mà còn dùng bạo lực công an đánh đập và “hốt“ họ vào những nơi giam giữ hoặc đuổi họ về nguyên quán, nơi mà họ đã mất túp lều che nắng mưa và không còn mảnh đất trồng ngô khoai nuôi sống thân xác.

2)      Giai đoạn hai: khám phá một Cơ chế tràn đầy THAM NHŨNG
         
Việc Quyền lực Trung ương cũng như Địa phương không giải quyết những Đơn Khiếu Kiện không phải là việc Dân Oan bịa đặt ra những trường hợp bất công mà nhà nước không thèm giải quyết, nhưng chính là việc những người cầm quyền biết mình đã làm điều bất công ăn cướp nhà dất của Dân Oan, nhưng đã THAM NHŨNG cướp nhà đất của họ để bán cho tài phiệt nước ngoài hay những đại gia địa ốc. Đã ăn tiền để cướp nhà đất, nên tà quyền đành phải dùng bạo lực công an để chận họng. Dân Oan khám phá ra rằng chính THAM NHŨNG từ trung ương đến địa phương là thủ phạm  để tà quyền bất lực không thể giải quyết những Đơn Khiếu Kiện của Dân Oan. Vì vậy, cuộc đấu tranh của Dân Oan chuyển sang chống THAM NHŨNG phát sinh và lan tràn do chính Cơ chế CSVN.

3)      Giai đoạn ba: chống xâm lăng Tầu, phải DIỆT CSVN
         
Giàn Khoan HD-981 xâm nhập lãnh hải Việt Nam đã cho toàn dân, trong đó có khối Dân Oan, khám phá ra cái tội bán đất, bán biển của Tổ Tiên đã từ thời Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Đồng. Ý thức trách nhiệm và bổn phận phải bảo toàn Lãnh thổ và Lãnh hải, Khối Dân Oan đã cùng Dân Tộc đuổi Tầu xâm lăng mà trước tiên là phải chôn vùi đám CSVN nội tuyến bán nước và biển đảo cho ngoại xâm.

            Ba giai đoạn đấu tranh trên đây của Khối DÂN OAN cho thấy rằng  những bước đi  tranh đấu của họ hoàn toàn trong chính nghĩa và đáng được toàn dân ca ngợi. Cái ca ngợi hơn cả là Khối DÂN OAN hoàn toàn có sự can đảm trước bạo lực của cường quyền CSVN không như những trí ngủ, trí thức chồn lùi miệng kêu gọi đấu tranh mà hành động lại tìm cách ẩn náu trốn tránh thụt lùi nhát như cáy !

Tiến đến TỔ CHỨC Phong trào Dân Oan Việt Nam
với ba đợt thực hiện đấu tranh theo mức độ ưu tiên


            Trong nhiều năm, Dân Oan đấu tranh mang tính cách tự phát cá nhân hay những nhóm lẻ tẻ. Chúng tôi đã nhiều lần viết kêu gọi những Trí thức, biết cách TỔ CHỨC, hãy đến với Dân Oan để tổ chức họ thành Phong trào cho có sức mạnh hòa nhịp. Nhưng dường như giới Trí thức, có thể trong bụng nghĩ rằng Dân Oan chỉ đấu tranh cho quyền DẠ DẦY quá cụ thể không giống như những phạm trù trừu tượng lùng bùng “siêu hình“ về Nhân Quyền cho có vẻ mức độ Tiến sĩ, Thạc sĩ Đại học, hoặc có thể vì đã có miếng ăn, đồng ra đồng vào nên sợ mất mà trở thành nhát như cáy, nên đã tránh xa giới Dân Oan, không chịu đến với họ để tổ chức họ thành một lực lượng có sự điều hợp đấu tranh nhịp nhàng.

            Nhưng ngày nay, chính Dân Oan đã tự đứng lên TỔ CHỨC lấy chính họ thành một PHONG TRÀO DÂN OAN VIỆT NAM để thực hiện ba đợt đấu tranh theo mức độ ưu tiên.

1)      TỔ CHỨC Phong trào Dân Oan Việt Nam
            Một TỔ CHỨC lấy tên là PHONG TRÀO DÂN OAN VIỆT NAM đã được khai sinh. Phong trào đã mở trên Facebook mộ phương tiện truyền thông làm cầu nối giữa những nhóm ở các Địa phương khác nhau. Trong tương lai, Phong trào đi đến những Đại hội Dân Oan từng VÙNG và tiến tới ĐẠI HỘI DÂN OAN TOÀN QUỐC. Tổ chức Dân Oan là một Tổ chức Xã hội Dân sự như mọi Tổ chức Xã Hội Dân sự khác. Họ có quyền hợp nhất lại để đấu tranh cho CÔNG LÝ, chống lại BẤT CÔNG. Họ cũng có bổn phận phải đóng góp vào việc chống ngoại xâm để bảo toàn Đất Tổ.

2)      Ba đợt thực hiện đấu tranh theo mức độ ưu tiên
         
Không thể đuổi được xâm lăng khi CSVN còn cầm quyền và tiếp tục bán nước. Đây là cái “logic“ của đấu tranh. Cũng vậy, nếu muốn chôn vùi hẳn CSVN, kẻ nội gián bán nước, mà để cho đám chính khứa xôi thịt hoặc từ những người gọi là phản tỉnh hoặc từ những thành phần trong hàng ngũ chúng ta dùng chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo cho phép Cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại, thì đó cũng là điều không có “logic“. Chính vì vậy, ba đợt đấu tranh của Phong trào Dân Oan Việt Nam tuần tự theo “logic“ ưu tiên như sau:

(i)        CHÔN VÙI  HẲN CƠ CHẾ CSVN ĐẦY TỘI ÁC VÀ BÁN NƯỚC    
            Cái tội ác đối với Dân Tộc là CSVN đã nhân danh một Lý thuyết ngoại lai để giết hại dân tộc, làm tha hóa Xã hội đến thác loạn và phá sản Kinh tế quốc dân đến nghèo đói kiệt quệ. Ngoài những tội ác đó, cái tội bán nước thì “Trời không tha, Đất không dung”. Những tội đó đưa đến bản án là phải tiêu diệt hẳn cái Cơ chế CSVN hiện hành vậy.

(ii)       LOẠI TRỪ CHIÊU BÀI “HÒA HỢP HÒA GIẢI“ GIẢ TẠO
            Trong tình trạng biết Dân Tộc đã uất hận và đi đến NỔI DẬY CÁCH MẠNG chôn vùi Cơ chế hiện hành, đảng CSVN dùng chiêu bài “Hòa Giải Hòa Hợp“ để những thành phần chính trị xôi thịt thực hiện nhằm giữ lại cái Cơ chế này và để chuyển tải những tài sản cướp dựt được ra nước ngoài hưởng thụ.

(iii)      ĐUỔI QUÂN TẦU XÂM LĂNG, BẢO VỆ VẸN TOÀN ĐẤT TỔ
            Lịch sử Dân tộc Việt Nam là Lịch sử chống xâm lăng của Hán tộc. Dân tộc Việt Nam không ngại sợ những cuộc xâm lăng đến từ Bắc phương. Việc chống Tầu là phải do Ý chí của Toàn Dân. Không thể để việc chống Tầu cho riêng một nhóm đảng cầm quyền, nhất nữa  nhóm đảng ấy lại chính là đám bán nước cho Tầu.

Kết Luận

            Muốn chống xâm lăng của Tầu thì phải diệt đám bán nước trước đã vì chính đám này rước Tầu vào xâm lăng. Đám bán nước này đang ngụy tạo chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp để tiếp tục nắm quyền bán nước, vì vậy Dân Tộc phải nhất thiết loại bỏ cái chiêu bài Hoà Giải Hòa Hợp giả tạo này vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 24.06.2014
Web: http://VietTUDAN.net

 Xin quý vị bấm vào Link dưới đây để xem Hình ảnh cuộc đấu tranh kiên trì và cực mệt của những Hội viên của PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VN.:

 
DÂN OAN MIỀN NAM BIỂU TÌNH TẠI SÀI GÒN NGÀY 10.06.2014

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VN.:

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.