Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 1 June 2014

ĐẨY MẠNH QUẦN CHÚNG NỔI DẬY CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM

=>CSVN MUỐN "HÓA GIẢI HÒA HỢP" ĐỂ TIẾP TỤC KÉO DÀI CƠ CHẾ TỘI PHAM.
=>NHỮNG TÊN HỌAT ĐẦU CHÍNH TRỊ TRONG & NGÒAI NƯỚC TIẾP TAY VỚI "HÒA GIẢI HÒA HỢP" LÀ TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN
=>ĐỪNG ĐÁNH ĐĨ HAI CHỮ NHÂN QUYỀN ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH "HÒA GIẢI HÒA HỢP" TỘI LỖI CỦA CSVN
=>SỬ DỤNG MỘT SỐ DÂN BIỂU, NGHỊ SĨ MỸ NHÂN DANH NHÂN QUYỀN ĐỂ ÁP ĐẶT "HÒA GIẢI HÒA HỢP" LÊN ĐẦU DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ VIỆC LÀM BỈ ỔI
Chủ đề:
TỰ VỆ VÀ HÀNH ĐỘNG
THEO BỔN PHẬN ĐUỔI XÂM LĂNG
Bài 10:
ĐẨY MẠNH QUẦN CHÚNG
NỔI DẬY CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAMCuộc Biểu tình ngày 11.05.2014 và rồi những NỔI DẬY rầm rộ ngày 13.05.2014, nhất là ở Bình Dương, đánh dấu việc thể hiện Ý chí  DÂN TỘC NỔI DẬY CÁCH MẠNG mà dân chúng Miền Bắc đã phải chờ đợi 70 năm và dân chúng Miền Nam mong chờ gần 40 năm. Mọi người Việt Nam phải trân quý cám ơn những người đã can đảm đứng lên đi bước thứ nhất này trên con đường thăng tiến Xã hội và phát triển Đất nước. Toàn Dân tộc phải tiếp tục dồn lực đóng góp làm cho cuộc DÂN TỘC NỔI DẬY CÁCH MẠNG đi đến thành công. Vì vậy, chúng ta phải làm hai phương diện sau đây:
(i) Về mặt tiêu cực, phải gạt bỏ những gì làm nhụt ý chí NỔI DẬY CÁCH MẠNG
(ii)Về mặt tích cực, phải khai triển mọi trường hợp cho NỔI DẬY CÁCH MẠNG
 
(i) Về mặt tiêu cực, phải gạt bỏ những gì
làm nhụt ý chí NỔI DẬY CÁCH MẠNG
         Những hình ảnh của cuộc Biểu tình ngày 11.05.2014, tuy với tầm vóc nhỏ, nhưng bằng những biển ngữ căng lên, cho thấy dân chúng quốc nội đã mượn gậy ông đập lưng ông bằng cách một đàng kêu gọi CHỐNG TẦU theo như CSVN cho phép biểu tình, một đàng CHỐNG CSVN bán nước mà chính CSVN giấu diếm . Ngày 13.05.2014, Người công nhân nổi dậy rầm rộ: cuộc DÂN TỘC NỔI DẬY CÁCH MẠNG làm phấn khởi toàn dân. Phản ứng của CSVN sợ sệt và cấm biểu tình. Một số “Trí thức“ hùa theo công kích cuộc NỔI DẬY và khuyên công nhân hãy tranh đấu “ôn hòa, bất bạo đồng“ có thể gây nhụt chí cho cao trào NỔI DẬY hiện nay. Thậm chí có những người làm truyền thông, như Ký giả MẶC LÂM chẳng hạn, đã dám gọi việc NỔI DẬY CÁCH MẠNG ở Bình Dương là cuộc “Bạo Loạn“ như mạ lỵ.
         Mục đích của cuộc DÂN TỘC NỔI DẬY CÁCH MẠNG là phải dứt bỏ hẳn CƠ CHẾ CSVN hiện hành, chứ không phải chỉ cải cách chút ít hay có thể sống chung để rồi Cơ chế CSVN còn kéo dài nữa.
         Trong hạn hẹp của bài này, chúng tôi chỉ nêu lên một số những điểm tiêu cực có thể phương hại cho cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG và sẽ tuần tự khai triển:
1)      Một số Trí thức quốc nội công kích cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG như cuộc bạo loạn phải chê trách để rồi lên mặt khuyên phải đấu tranh ôn hòa và bất bạo động.
2)      Một số người coi cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG như phá hoại Kinh tế
3)      Cái tin Hoa kỳ có thể giúp CSVN chống Tầu. Tin này có thể chính CSVN tung ra để người dân hy vọng chờ đợi khiến sức NỔI DẬY CÁCH MẠNG giảm đi.
4)      Thỉnh Nguyên Thư lấy chữ ký xin TT.Obama can thiệp vào vấn đề Việt Nam chống Tầu có thể tạo hy vọng rồi làm giảm sức NỔI DẬY CÁCH MẠNG tại Quốc nội.
5)      Việc tung ra “Giải pháp Cù Huy Hà Vũ“ như nhằm hướng Hòa Giải Hòa Hợp cũng dễ làm nhụt chí NỔI DẬY CÁCH MẠNG vì Hòa Giải Hòa Hợp có nghĩa là vẫn giữ lại Cơ chế CSVN với sự trợ lực của một số Dân biểu Mỹ.
         CSVN lo sợ trước sức mạnh NỔI DẬY CÁCH MẠNG của quần chúng, nên họ muốn đi đến Hòa Giải Hòa Hợp để tìm đường hạ cánh an toàn với tài sản, đồng thời tiếp tục kéo dài Cơ chế. Vì vậy sẽ còn có những thông tin nhằm làm nhụt chí NỔI DẬY CÁCH MẠNG của quần chúng mà CSVN rất ngại sợ.
(ii)Về mặt tích cực, phải khai triển
mọi trường hợp cho NỔI DẬY CÁCH MẠNG
         Trong các Diễn Đàn Paltalk hay viết trên hệ thống Internet, chúng tôi luôn luôn kêu gọi phải cổ động và vun xới cho cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG mà toàn dân mong đợi đã nhiều chục năm trường. Khi nhận được lá thư Khẳng định Nhập cuộc Cứu nước trong hoàn cảnh nguy hiểm hiện nay được ký bởi TGM.NGUYỄN VĂN ĐỌC, nhân danh Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng bởi vì đây là việc nhập cuộc trong hoàn cảnh “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.” Chúng tôi đã đề nghị việc THƯỜNG TRỰC đóng góp cho cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG như sau:
Lời kêu gọi của HĐGMVN, nhất là đối với Giáo dân, không phải chỉ được đọc một lần ngày Chúa Nhật ở Nhà Thờ mà mong có được kết quả mong muốn của chính HĐGMVN. Để có hiệu quả mong muốn, cần phải có sự nhắc nhở THƯỜNG TRỰC của những vị Linh mục quản xứ trực tiếp với Giáo Dân. Hệ thống Tổ chức THƯỜNG TRỰC này là :
*       Các Nhà Xứ trong các Giáo phận khắp nước
*       Hai địa điểm tập trung hơn và mang tính cách chuyên môn thông tin:
         =>     Nhà xứ THÁI HÀ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội
         =>     Nhà xứ đường KỲ ĐỒNG dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 29.05.2014

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.