Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 24 April 2014

Đan Mạch : Biểu Tình, Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30.04 tại Odense, Denmark

Denmark (Đan Mạch) tổ chức Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30.04.2014


0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.