30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamFriday, 21 March 2014

Tiểu bang Alabama : Nghị định Cờ Vàng dưới sự bảo trợ của TNS Bill Holtzclaw,

Tin vui
Tiểu bang Alabama : Nghị định Cờ Vàng dưới sự bảo trợ của TNS Bill Holtzclaw,
Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

đã được thông qua tại Thượng Nghị Viện tiểu bang Alabama,

kế tiếp là sự thông qua của Hạ Nghị Viện...

Xin mời Quý Vị xem bản tin ngắn dứơi đây từ 

Để tường, theo dỏi và sẳn sàng ủng hộ trong bước kế tiếp tại Hạ Nghị Viên.....


 Chúc mừng ...

BMHWashington, D.C


-----Original Message-----
From: SNguyen <snn2000@...>
To: undisclosed-recipients:;
Sent: Thu, Mar 20, 2014 3:20 pm
Subject: ND Co Vang PASSED AL SENATE
1:40 PM (16 minutes ago)
alt

alt
alt
to Warren, me
alt
English
Catalan
Translate message
Turn off for: English

The SJR recognizing the Republic of Vietnam Flag that I forwarded last week has passed the Alabama Senate. Still needs to come up on the House. Recommend you reach out to House members over Spring Break. The Legislature will adjourn tonight and take next week off for Spring Break. We have 3 legislative days remaining.
Thank you again for bringing this to my attention and for your assistance in helping move this along.

Semper Fi
Bill
Bill Holtzclaw
Senator
Alabama 2nd District
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TIN VUI
 
Kính thưa quý vị:
Được sự hưởng ứng của quý vị, đồng bào ta ở khắp nơi:
Thượng Viện TB Alabama đã thông qua Nghị Đình công nhân Cô Vang.
Nay NĐ được chuyển qua Hạ Viện đề thảo luận và biểu quyết. Xin quý vị tiếp tục yem trở mạnh hơn nữa để đạt kết qua mỹ mãn. 
Trân trọng kinh chào và cảm ơn quý vị.
Nguyễn Ngọc Sơn
----------------------------------------

Chú thích: 
Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết để quý vị có thể dễ dàng hơn trong việc gởi ý-kiến
đến quý dân biểu Hạ Viện tb Alabama trong email tới.

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều