Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 21 March 2014

Tiểu bang Alabama : Nghị định Cờ Vàng dưới sự bảo trợ của TNS Bill Holtzclaw,

Tin vui
Tiểu bang Alabama : Nghị định Cờ Vàng dưới sự bảo trợ của TNS Bill Holtzclaw,
Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

đã được thông qua tại Thượng Nghị Viện tiểu bang Alabama,

kế tiếp là sự thông qua của Hạ Nghị Viện...

Xin mời Quý Vị xem bản tin ngắn dứơi đây từ 

Để tường, theo dỏi và sẳn sàng ủng hộ trong bước kế tiếp tại Hạ Nghị Viên.....


 Chúc mừng ...

BMHWashington, D.C


-----Original Message-----
From: SNguyen <snn2000@...>
To: undisclosed-recipients:;
Sent: Thu, Mar 20, 2014 3:20 pm
Subject: ND Co Vang PASSED AL SENATE
1:40 PM (16 minutes ago)
alt

alt
alt
to Warren, me
alt
English
Catalan
Translate message
Turn off for: English

The SJR recognizing the Republic of Vietnam Flag that I forwarded last week has passed the Alabama Senate. Still needs to come up on the House. Recommend you reach out to House members over Spring Break. The Legislature will adjourn tonight and take next week off for Spring Break. We have 3 legislative days remaining.
Thank you again for bringing this to my attention and for your assistance in helping move this along.

Semper Fi
Bill
Bill Holtzclaw
Senator
Alabama 2nd District
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TIN VUI
 
Kính thưa quý vị:
Được sự hưởng ứng của quý vị, đồng bào ta ở khắp nơi:
Thượng Viện TB Alabama đã thông qua Nghị Đình công nhân Cô Vang.
Nay NĐ được chuyển qua Hạ Viện đề thảo luận và biểu quyết. Xin quý vị tiếp tục yem trở mạnh hơn nữa để đạt kết qua mỹ mãn. 
Trân trọng kinh chào và cảm ơn quý vị.
Nguyễn Ngọc Sơn
----------------------------------------

Chú thích: 
Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết để quý vị có thể dễ dàng hơn trong việc gởi ý-kiến
đến quý dân biểu Hạ Viện tb Alabama trong email tới.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.