Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 11 March 2014

Melbourne Không mắc mưu bọn Việt nằm vùng : Biểu tình phản đối văn công Việtcộng 8.3.2014

Biểu tình phản đối văn công từ Việt-nam sang trình diễn tại Melbourne

Trong bài "Đừng mắc mưu bọn Việt cộng nằm vùng, nếu không chúng ta sẽ còn thua Cộng Sản dài dài" (http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/3428-3428) tác giả Thẩm phán Lê Duy San nói về thành phần chống những người chống cộng như sau:

"Ngày nay, ở hải ngoại cũng vậy. Những Người Chống Cộng luôn luôn bị một số người thích vịn vào lý do Đạo Đức, Văn Hóa (để) chỉ trích. Nếu chống cộng hăng say quá thì bị họ chỉ trích là quá khích. Nếu dùng từ ngữ mạnh mẽ quá, hay bình dân quá, thì sẽ bị họ phê bình/chỉ trích là ấu trĩ, là thiếu văn hóa, là phản tuyên truyền. Có khi còn bị họ nhục mạ là hạ cấp, là vô học này nọ.

Bọn Việt Cộng ăn gian nói dối cả trăm ngàn lần, nhưng dân chúng sống trong nước đâu ai dám nói gì !

Trái lại, ở hải ngoại, nếu có ai vì chống cộng mà nói sai một chút, nói quá lời một chút (mà đâu có phải nói họ, chỉ là nói bọn Việt Cộng hoặc bọn Việt Gian Cộng Sản) là sẽ bị họ chỉ trích/phê bình liền. Thậm chí sẽ còn bị họ mạ lỵ.

Bọn người này, không biết họ thuộc loại nào ? Có thể là bọn Việt Cộng nằm vùng, có thể là bọn Việt Gian Cộng Sản, cũng có thể chỉ vì cảm tình cá nhân. Nhưng nếu ta nói ra, chỉ mặt, thì họ lại la làng là bị chụp mũ này, mũ nọ. Có điều chắc chắn, là ta không bao giờ thấy họ viết một bài nào chống cộng, hoặc nếu có thì cũng chỉ hời hợt, vô thưởng, vô phạt để chứng tỏ ta đây cũng là “Người Chống Cộng”… Còn khi viết những bài viết để chỉ trích những Người Chống Cộng thì họ phê bình/chỉ trích tới nơi, tới chốn !"

Còn về các hình thức văn hoá vận của VC thi tác giả Lê Duy San đã đưa ra những dữ kiện như sau:

"Trong khi đó, bọn Việt Cộng ang tung ra hải ngoại không biết là bao nhiêu là cán bộ đội lốt ca sĩ, “du học sinh”, thầy tu, bất đồng chính kiến ..v.v… thì chẳng thấy những người này nói tới.

Chính vì vậy, mà ngày nay, “văn hóa phẩm” của Việt Cộng tha hồ bày bán trên thị trường hải ngoại, và bọn Việt Gian/bọn tay sai Cộng Sản tha hồ tung hoành để tổ chức đại nhạc hội gây qũy từ thiện, nhiều khi bọn chúng còn dám tổ chức triển lãm, hội thảo nữa, mà cũng chẳng mấy ai dám nói tới, nên càng khiến cho bọn chúng thêm lộng hành."

Nhưng vì là những con người có lương tâm, có trách nhiệm và có lòng với dân tộc, với đất nước CĐNVTD/VIC nói riêng, cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại nói chung luôn có những cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của những đoàn văn công VC từ trong nước ra hải ngoại trình diễn để bày tỏ quan điểm và lập trường đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Cuối cùng tác giả Lê Duy San đã có những lời nhắn gởi đến những người chống cộng và thành phần chống những người chống cộng như sau:

"Tóm lại, đã gọi là chống cộng thì phải chống cộng tới nơi, tới chốn. Bởi vì bọn Việt Cộng là một bọn cướp vô học. Mà không những vô học, bọn chúng còn dã man, còn tàn bạo như dã thú. Chống chúng, ta không thể dùng những lý lẽ của Khổng Tử, những lời dạy của Đức Phật hay của Đức Giê-Su, mà ta phải dùng lời lẽ của những bà mẹ nông dân Việt Nam, hay ít nhất cũng phải là những lời lẽ của những người bình dân đang bị VC cướp của, cướp nhà hiện nay.

Những ai không chống cộng hay không dám chống cộng vì còn muốn về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng hay về Việt Nam để ăn chơi du hí, thì xin hãy im mồm lại, để người khác chống cộng. Đừng giở trò Đạo Đức Giả, đừng làm “Quân Tử Tàu”, mà chỉ trích người khác."

Melbourne
08/03/2014


Một số hình ảnh của cuộc biểu tình

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3458-3458
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3458-3458

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.