Một Phút Mặc Niệm 30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamTuesday, 11 February 2014

Hãy Trả Dân Tôi: TRẢ LẠI CHO TÔI NON SÔNG

 Hãy Trả  Dân Tôi
Hãy trả lại tôi Xuân Quang Trung!

Xuân nức lòng dân rất oai hùng

Xuân đuổi xâm lược Tôn sĩ Nghị

Xuân vì Quốc tổ trả thù chung

Hãy trả lại tôi Xuân Chi Lăng!

Giết tướng Lương Minh và Liễu Thăng

Trả mối hận thù dòng sông Hát (1)

Nghìn thu còn rợn sóng Bạch Đằng

Hãy trả lại tôi Hiếu, Nghĩa, Nhân

Công cha, nghĩa mẹ, đức người thân

Mác-xít tam vô vào phá nát

Cộng làm dân trí xuống ngu đần!

Hãy trả lại tôi Hoàng, Trường Sa

Quần đảo nghìn thu của nước ta

Hãy trả Nam Quan và Bản Giốc

Những gì mãi mãi của Đại La!(2)

Hãy trả lại tôi sức toàn dân

Cường bạo thay bằng Trí, Dũng, Nhân

Dân chủ, Nhân quyền là đích điểm

Tự do, Hạnh phúc mối tương thân

Hãy trả lại tôi  chủ quyền Dân

Đã bảy mươi năm tước đoạt dần

Người Việt  khổ đau, nhiều tang tóc

Mười triệu nằm xuống mối oan khiên! (3)

9-2-2014


Bút Xuân Trần Hoàng Sa

(1)Hát giang, nơi Hai Vua Trưng tự trầm

Bạch đằng giang: vua Ngô Quyền thắng quân Nam Hán

(thế kỷ thứ 10 công nguyên)

(2) tên cũ của thành Thăng Long

(3)Bốn cuộc chiến tranh Hồ gây ra giết tổng số

10 triệu dân Việt.
 Hãy Trả  Dân Tôi
--
Bài 2

 Hãy Trả  Dân Tôi

Hãy trả dân  tôi nước Việt Nam!

Dân tôi không sống với tham tàn

Dân tôi quyết phải đòi quyền sống:

Liên Quốc hài ra đã rõ ràng!

Hãy trả ngư dân biển Hoàng Sa!

Không còn cảnh quỉ bắt, ma tha (1)

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử

Hoàng, Trường, Phú Quốc của dân ta!

Hãy trả dân  tôi chữ:  Tự do!

Đời  người quí nhất, Hóa công cho (2)

Cùm kẹp dân tôi làm nô lệ

Bảo vật phải đòi, chẳng ai cho!

Hãy trả dân  tôi những thanh niên

Quí hơn vàng bạc, quí hơn tiền

Năm, bảy triệu người đều bị gạt

Nhảy vào biển lửa, đã hi sinh!

Hãy trả dân tôi mảnh đất Việt

Đâu thiếu anh thư với hào kiệt

Chúng tôi quyết đuổi phường rợ Hán

Ra khỏi cõi bờ nước Việt Nam!

Hãy trả lại tôi! Trả lại tôi!

Đau lòng chi bấy, quốc dân  ơi!

Trả tôi mảnh đất từ tiên tổ

Trả lại nòi Nam, kẻo đất trời…(3)

Bút Xuân Trần Hoàng Sa

(1) ma tha đi, cắp cướp đi

(2) Hóa công: Thượng Đế

      (3) kẻo đất trời trừng phạt. Câu này

     cũng có thể đọc là: Trả lại nòi Nam,

trải bao đời…! (đã làm chủ).

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều