Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 7 February 2014

Dân Muốn Biết:TÂM SỰ NGƯỜI CHỐNG CỘNG "ĐỐT CỎ"

CHIẾN THUẬT "ĐỐT CỎ".
hay TÂM SỰ NGƯỜI CHỐNG CỘNG
          Trong cuộc chiến 1945-1954 các phần tử thực tâm yêu nước, ở vào thế kẹt phải liên hiệp với Cộng Sản của Hồ Chí Minh để chống Pháp, mặc dù biết chính Hồ Chí Minh là kẻ đã rước Pháp vào lại Việt Nam, đã biết nền độc lập có thể thu hồi trong hòa bình, không cần phải có cuộc chiến gọi là  "chống Pháp". Nhưng sau khi liên hiệp là Hồ Chí Minh cho lệnh đàn em du kích thủ tiêu, bắt cóc vu cho họ là "Việt Gian" mà trường hợp nhà văn Khái Hưng là vụ điển hình. Nhận thấy chủ nghĩa Cộng Sản còn nguy hiểm hơn thực dân gấp trăm ngàn lần, một số đã thành lập lực lượng Quốc Gia chấp nhận hợp tác với Pháp để dần dần thu hồi độc lập mà sự thành công đạt đến dứt điểm đầu năm 1956 Pháp phải rút khỏi miền Nam. Sau hiệp định Genève, trong khi miền Nam đang xây dựng dân chủ và kinh tế thì miền Bắc Hồ Chí Minh chuẩn bị xâm lăng Miền Nam với chiêu bài "chống Mỹ cứu nước", thậm chí phải dâng biển cho Tàu đổi lấy vũ khí, nhưng cuộc chiến này; nói theo Lê Duẫn là "ta đánh miền Nam là đánh cho Tàu, cho Nga". Sau khi chiến được Miền Nam, VC lâm vào thế  cùng kiệt phải muối mặt thực hiện một "Xã Hội Chủ Nghĩa lai căng tư bản chỉ giữ lại "định hướng xã hội chủ nghĩa". Nay, VC sợ bị lật đổ, tìm mọi cách để giữ vững chế độ kể cả chịu Trung Cộng xâm lấn VN, ra mặt là tôi tớ Trung Cộng, trong khi đó chúng dùng tiền bạc và trăm phương ngàn kế để lũng đoạn, phá hoại hàng ngũ chống Cộng. Chúng vung tiền bạc, cán bộ kể cả cán bộ trong bộ áo những kẻ tu trì để lũng đoạn những người chống Cộng trong nước và ngoài nước với những kế hoạch thâm độc. Trong khi đó, người chống Cộng chỉ có tấm lòng yêu nước, hy sinh. Nhân phong trào bỏ Đảng ngày một phát triển, Cộng Sản đã dùng một chiến thuật tuy đơn giản nhưng thâm hiểm để chống lại người chống Cộng
          Một huấn luyện viên quân sự, "hạch miệng" một thí sinh mãn khóa: Nếu đồn anh đóng ở trên đồi cỏ khô, địch ở dưới chân đồi đang đốt cỏ với mục đích đốt luôn đồn anh? Mở đường máu chạy xuống đồi sẽ bị tiêu diệt, anh làm thế nào để thoát hiểm hỏa công? Thí sinh đáp: tôi sẽ cho đơn vị đốt cỏ chung quanh đồn để khi lửa của đối phương lên tới, không còn cỏ đốt. Một chiến thuật tầm thường, nhưng Việt Cộng đã đem áp dụng và rất có hiệu quả để cán bộ chúng ngồi xổm trong những tổ chức của người chống Cộng. Sau đây là một trong những chiến thuật của VC:
          Khi phong trào đấu tranh chống Cộng ở trong nước đang dâng cao, nhất là những đòn nguy hiểm của linh mục Nguyễn Văn Lý, Việt Cộng đã chọn cụ Hoàng Minh Chính làm người "đốt cỏ" để vô hiệu hóa Phong trào chống Cộng trong và ngoài nước. Hoàng Minh Chính là một đảng viên kỳ cựu, có nhiều thành tích và là nhà lý thuyết Cộng Sản đứng vào hàng "top" trong hàng ngũ Việt Cộng, Hoàng Minh Chính lại ở tù Việt Cộng nhiều năm với cái tội "xét lại chống Đảng". Trong thời gian ở tù Việt Cộng, cụ Hoàng Minh Chính đã nghĩ ra một kế sách gọi là "Hội Nghị Diên Hồng Ba bên", một bên là Cộng Sản, một bên là trí thức trong nước và bên thứ ba là trí thức hải ngoại. Hội nghị này họp bàn những quốc sách để cả nước thi hành. Cụ cũng cho Việt Cộng một quyền ưu tiên tối thượng: nếu ba bên này bất đồng về một chính sách nào đó, thì quyền quyết định tối hậu là quyền của Bộ Chính Trị Đảng! Dĩ nhiên, Việt Cộng đâu có dại! Dù được quyền quyết định tối hậu nhưng nguyên cái chuyện để cho "trí thức hải ngoại" có ý kiến là không thể chấp nhận được, và cụ Hoàng Minh Chính tiếp tục ở tù cho đến khi mãn hạn.
          Trong khi Việt Cộng đang bị "những thế lực thù địch" đánh phá Đảng và Nhà Nước Ta, Việt Cộng thử "xuất khẩu" cái kế sách "Hội Nghị Diên Hồng Ba Bên" qua Hoa Kỳ dụ khị người Việt hải ngoại để họa may giảm thiểu được sự chống đối Đảng và gồm thâu giới trí thức vào cái "rọ" ba bên này chăng? Trên thực tế, Hội nghị Diên Hồng cũng chỉ là một trò Hòa hợp Hòa giải một chiều mà thôi. Nhưng Việt Cộng nhận thấy dù sao cụ Hoàng Minh Chính cũng có những "credit" đối với người Việt tị nạn Cộng Sản như:
          - Đã lập đảng Dân Chủ để đối kháng với đảng Cộng Sản (thực ra là lập theo lệnh Hồ Chí Minh)
          - Đã ở tù Việt Cộng lâu năm, trong khi ở tù Hoàng Minh Chính không ngớt chửi Đảng Cộng Sản.
          - Uyên thâm lý thuyết Cộng Sản, nếu ra nước ngoài mà "chửi" Cộng sản sẽ dễ lấy lòng tin của người Quốc Gia tị nạn Cộng Sản.
          - Với chiêu bài "tái lập đảng Dân Chủ XXI để đối lập với  đảng Cộng Sản sẽ rất hấp dẫn đối với người Việt Hải ngoại.
          - Tái lập đảng Dân Chủ XXI Hoàng Minh Chính sẽ thâu tóm tất cả trí thức hải ngoại vào đảng, thế là Hoàng Minh Chính đã dâng được cho đảng toàn thể người Việt hải ngoại.
          - Cái lợi đầu tiên cho Việt Cộng là nếu hải ngoại chấp thuận Hội nghị này thì VC và tay sai VC (trí thức) ở trong nước được đi lại tự do trên đất Hoa Kỳ mà không bị biểu tình phản đối.
          - Cục xương "bên trí thức hải ngoại" một khi quăng ra thì trí thức hải ngoại sẽ xâu xé nhau, giành chức đại diện!!! Thê thảm! Do đó khi Hoàng Minh Chính chạm đất phi trường San Francisco Hoa Kỳ thì một hội nghị Diên Hồng 3 bên cũng được tổ chức tại Nam Cali.
          Tuần báo Tiếng Dân vạch trần sự thật âm mưu này qua bài viết "Bài Toán Trừ Cần Thiết" đăng trên tuần báo Tiếng Dân. Chỉ 1 giờ sau khi tờ báo được phát tán, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, gọi điện thoại cho Tiếng Dân xác nhận bác sĩ và cụ Hoàng Minh Chính đã đọc bài báo, công nhận Hội Nghị Diên Hồng Ba Bên không thể thực hiện được, muốn gặp ban biên tập của Tiếng Dân và hứa trả lời tất cả câu hỏi.
          Gặp nhau tại nhà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, cụ Hoàng Minh Chính phải thú thật là "Hội Nghị Diên Hồng...." không thể thực hiện như ý kiến chúng tôi nêu ra trong bài  viết "Bài toán trừ cần thiết", và một trong những câu hỏi của chúng tôi là Cụ nghĩ thế nào về văn kiện bán nước do Phạm văn Đồng và Hồ Chí Minh ký gởi Trung Cộng năm 1958". Cụ Hoàng Minh Chính trả lời "Hồ Chí Minh có tội. Tội gì? Tội phản quốc vì lúc đó Hồ Chí Minh giữ cả chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ tịch Nước".
          Bị vạch trần âm mưu, công tác "đem chuông đi đánh hải ngoại" của Hoàng Minh Chính thất bại. Nhưng với một vài tay sai, cụ cũng tái lập "Đảng Dân Chủ 21" và có 6 đoàn thể (mỗi đoàn thể không quá 10 người) tại Hoa Kỳ gia nhập, nhưng chỉ họp 1 lần duy nhất rồi đâu lại vào đấy. nghĩa là "chả có gì còn lại".
          Về lại Việt Nam, Hoàng Minh Chính bị VC trừng phạt cái tội "kết án Bác Hồ là kẻ phản quốc". Khi cụ chết ở Việt Nam, mấy "đoàn thể trên cộng với Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng và phu nhân" cũng tổ chức cúng tế cụ Hoàng Minh Chính tại một phòng họp của city San Jose! Nhìn các cụ già "tỵ nạn Cộng Sản" xì xụp lạy di ảnh của Hoàng Minh Chính như tế sao mà ngán ngẩm cho những trí thức chống Cộng hải ngoại. May mà cục xương "trí thức hải ngoại" chưa được quăng ra, chứ nếu có thì không biết bao nhiêu cuộc "so găng".
          Nay đến phiên ông luật gia Lê Hiếu Đằng cũng "đốt cỏ" giúp Đảng trước khi chuyển sang từ trần. Lê Hiếu Đằng là người Miền Nam, hoạt động nội thành cho VC, rồi "thoát ly lên chiến khu" rồi ra Bắc. Cuộc tàn sát đồng bào Tết Mậu Thân có Lê Hiếu Đằng góp tay. Lý do Lê Hiếu Đằng phục vụ VC do say mê lý thuyết Cộng Sản có thể chấp nhận được, nhưng với trình độ của một sinh viên, lại là sinh viên luật khoa mà không nhận thấy cái khác biệt giữa lý thuyết ở trường Đại học và cái lý thuyết đó khi đem ra thực hành, cái khác biệt giữa cách đối xử (thực tình) của chính quyền VNCH và sự dối trá tàn ác của VC. Lê Hiếu Đằng đã tập kết ra Bắc, đã thấy chính sách của VC, nhất là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất v.v... mà cho đến hôm nay, lý do Lê Hiếu Đằng ra khỏi Đảng chỉ vì "Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đã không còn là đảng cách mạng như trước đây nữa..." thì thực đúng là kẻ thực hiện chiến thuật "đốt cỏ" cho Đảng.
          Lê Hiếu Đằng đã hoạt động nội thành cho VC đã chứng kiến cảnh người dân nghe thấy VC đến đâu thì họ chạy trốn đến đó, thấy quân đội VNCH ở đâu thì dân đến đó. Không có lý thuyết nào lý giải bên nào chính, bên nào tà cho bằng những bước chân của người dân. Một triệu dân miền Bắc bỏ quê cha đất tổ để vào Nam năm 1954. Ba triệu người bỏ nước ra đi năm 1975 và những năm kế tiếp cho đến bây giờ. Không biết bạn bè, đồng chí của Lê Hiếu Đằng hiểu thế nào là "đảng cách mạng trước đây" của Lê Hiếu Đằng? Vô lý bán nước buôn dân cũng là cách mạng, mà lại "cách mạng" Lê Hiếu Đằng phục vụ? Do đó, trước sau, dù phải lên tiếng bỏ Đảng Lê Hiếu Đằng vẫn là kẻ phục vụ Đảng, hoặc là kẻ đui mù mấy chục năm qua.
          Với Hoàng Minh Chính, người chống Cộng chỉ cần đặt một câu hỏi là Hoàng Minh Chính phải lên án Hồ Chí Minh là tên phản quốc và cái bửu bối "Bàn tròn 3 bên" tan thành mây khói. Với Lê Hiếu Đằng  người chống Cộng chỉ trình bày lý do Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng đủ để cho mọi người biết Lê Hiếu Đằng chỉ là tên "đốt cỏ" cho Đảng.
          Nếu Hoàng Minh Chính ngày trước lặn lội qua Hoa Kỳ đã thất bại trong sứ mạng Đảng giao phó và làm hại Đảng vì câu kết án Hồ Chí Minh là tên phản quốc. Thì Lê Hiếu Đằng hôm nay cũng không giúp ích gì cho Đảng khi có nhiều người vạch trần ân mưu "đốt cỏ" của Lê Hiếu Đằng. Và rồi chúng ta thấy những người bỏ đảng sau này không phải vì lý do như Đằng, mà vì những gì họ thấy, họ nghe, họ sờ được: đảng Cộng Sản bán nước và hại dân không phải lúc sau này mà Đảng hại dân hại nước từ trong trứng nước. Việt Cộng đã lầm khi tưởng rằng dùng Lê Hiếu Đằng có "hơi hướng Miền Nam", nhưng sự xuất hiện của Lê Hiếu Đằng làm cho người dân thấy rõ bộ mặt bọn ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản đến khi bỏ Đảng vẫn cho rằng nguyên thủy Đảng là đảng Cách Mạng!.
          Hoàng Minh Chính và Lê Hiếu Đằng đã chết mang theo sứ mạng thất bại. Nhưng chắc chắn sẽ có những Hoàng Minh Chính và Lê Hiếu Đằng khác cũng vì vậy mà người chống Cộng cần phải cảnh giác, đừng khinh địch. Bỏ Đảng Cộng Sản là việc làm cấp bách của những ai thấy rõ bộ mặt thật của Việt Cộng. Người chống Cộng luôn mừng rỡ mỗi khi có người từ bỏ hàng ngũ Cộng Sản mà trở về với chính nghĩa dân tộc. Hôm nay, đã có nhiều người lần lượt bỏ Đảng và đưa ra những tội ác của Đảng, có như vậy những người chưa "giác ngộ" sẽ có dịp bỏ Đảng, số đảng viên bỏ Đảng càng đông, ngày lật đổ chế độ càng gần. Đó cũng là ước mơ của người chống Cộng.
          Chúng tôi biết khi đọc bài này có nhiều người sẽ cho rằng chúng tôi "bảo hoàng hơn vua" hoặc chúng tôi là những kẻ bi quan, vì dù sao thì họ cũng bỏ Đảng rồi. Không, chúng tôi chỉ làm công việc của người loại con rắn ra khỏi giỏ lươn. Công việc "loại con rắn ra khỏi giỏ lươn" rất khó, càng khó hơn nữa khi con rắn là Cộng Sản, càng khó khăn hơn khi có những kẻ "bỏ Đảng" mà còn ca tụng Đảng.
          Khi Hồ Chí Minh rước Pháp lên Hà Nội có nhiều người phản đối, Hồ Chí Minh nói tỉnh bơ: Thà ăn cứt của Tây còn hơn làm bạn với Tàu". Sau đó lại hô hào kháng chiến chống Pháp giành độc lập. Sau khi chiếm được nửa nước thì Hồ Chí Minh lại hân hoan nói toạc móng heo rằng hắn ta đã hoàn thành sứ mạng của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản và áp dụng những chính sách  hại dân hại nước rập theo chính sách Mao Trạch Đông. Khi đánh chiếm Miền Nam thì hô hào "chống Mỹ cứu nước", trên thực tế thì đánh miền Nam để bành trướng lãnh thổ cho Cộng Sản. Gần đây người ta phổ biến câu nói của Lê Duẫn : "Ta đánh Miền Nam là đánh cho Nga, cho Tàu". Thực là phũ phàng, tàn nhẫn. Đầu năm  dương lịch, Nguyễn Tấn Dũng hô hào đổi mới thể chế, nhưng cũng trong thông điệp này, hắn ta lại ca ngợi Hiến pháp 2013 đổi mới; vẫn giữ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Còn rất nhiều những lươn lẹo cho đến nỗi ai biết VC phải chấp nhận chúng không phải là người, là những con ác thú.
          Với những tàn ác, gian manh mà chúng tôi đã vạch ra như trên, chúng ta thấy đối phó với VC thật không phải dễ. Điều khó khăn cho người chống Cộng là phải vạch mặt thật của Cộng Sản, phải "đánh bật" tay sai VC ra khỏi hàng ngũ người Việt tị nạn Cộng Sản, thế mà lắm khi  người chống Cộng phải đương đầu với tay sai VC rất khó khăn. Ví dụ khi tôi viết bài "Việt Tân là em Việt Cộng", chúng tôi đã lôi những bản văn, những điều lệ chỉ thị của Việt Tân để chứng minh điều đó, nhưng có người lại cho rằng "Việt Tân còn gì nữa đâu mà chống, mà vạch mặt. Ngày nay họ chỉ giữ tiền đã quyên góp được mà thôi. Khi chúng tôi lên án Việt Tân đã hại những người nổi lên chống đối VC trong nước vì Việt Tân chứng nhận họ là đảng viên VC, mà VC thì cho Việt Tân là quân khủng bố (giả) , thì có nhiều người chê chúng tôi: người ta về nước chống Cộng mà các anh cứ vu oan cho người ta. Đến khi những người "về nước chống Cộng" lại ngang nhiên ra khỏi Việt Nam một cách tự do, thiếu đường VC che dù cho họ ra phi trường là khác. Trong khi đó thì những người chống Cộng "được" Việt Tân cho gia nhập đảng VT sau khi bị bắt thì bị VC đày đọa dài hạn trong tù. Thật đáng buồn chỉ vì người tị nạn CS ở hải ngoại thiếu đề cao cảnh giác.
          Thiếu đề cao cảnh giác còn khả thứ, thờ ơ với những mũi dao của tay sai Cộng Sản đâm sau lưng người chống Cộng mới là tệ bạc, đáng trách hơn. Ví dụ khi anh em HO vừa qua Mỹ, bọn tay sai VC nóng mặt cho rằng HO quá sang, bận còm lê thắt cà vạt đi máy bay không như chúng phải vượt biên, vượt biển, hay tệ hơn chúng rủa HO là "đoàn quân tấn công restroom" Dịch nôm là bọn người này có nước chùi cầu tiêu kiếm tiền độ nhật mà thôi. Khi đài phát thanh Chân Trời Mới của Việt Tân phát thanh một bài chửi VNCH, chửi Mỹ, đề cao Hồ Chí Minh và Cộng Sản, dài đến nỗi phải phát liên tiếp 5 lần. Thế mà khi dư luận phản đối, giám đốc đài đổ cho người đọc bài, người đọc bài đổ cho người lựa bài... một vở kịch của con nít. Thế mà người tị nạn Cộng Sản vẫn thờ ơ. Có người còn cho rằng: Việt Tân thì như vậy ai mà chẳng biết! Khi nhà sư áo Đỏ Thích Trí Dũng qua San Jose, buộc chùa phải hạ cờ Vàng xuống ông ta mới thuyết pháp, đồng hương biểu tình phản đối thì có tên đứng ra vu cáo, nói xấu đoàn biểu tình , thậm chí hắn ta còn âm mưu chia rẽ tôn giáo với bài viết "Có tin cuộc biểu tình này do phía Công Giáo chủ trương" mặc dù hàng tuần hắn vẫn dẫn vợ con đế nhà thờ rước Mình Thánh Chúa! Nhưng rồi những cái mặt đó vẫn ở trong "hàng ngũ chống Cộng", vạch mặt nó là bị tay sai VC cho rằng "chống người chống Cộng" cho tờ báo Tiếng Dân là "tờ báo chửi". Khi linh mục Nguyễn Văn Lý hô hào "Tự do tôn giáo hay là chết", tay sai VC ở California bồn chồn lo lắng như đang "nhảy đầm trên lửa", vu vạ cho ngài có vợ con, tham đồng đô la, tham xe 6 chỗ ngồi, khi ngài vào tù chúng cho là vì hải ngoại phổ biến tư tưởng ngài, chính họ đưa ngài vào tù, khi ngài ngồi tù bọn khốn nạn này cho rằng ngài đã "sụp lỗ" và những vu khống khác tàn ác ngoài sức tưởng tượng của con người. Chống Cộng, vạch mặt bọn chúng ra trước dư luận thì đồng bọn của chúng cho là "chửi", phá hoại đoàn kết...
          Chúng tôi xin xác nhận "thêm bạn bớt thù" là khuynh hướng, là mục đích của người chống Cộng. Một đảng viên Cộng Sản bỏ hàng ngũ Cộng Sản về với Quốc Gia, phe chống Cộng chẳng những bớt được một kẻ thù mà thêm vào hàng ngũ một chiến sĩ chống Cộng với điều kiện cảnh giác, vạch mặt bọn bỏ đảng cuội, bỏ đảng mà vẫn ca ngợi Đảng như trước đây Vũ Thư Hiên đã chống chế cho Việt Cộng: Đảng Cộng Sản không xấu chỉ có người theo Cộng Sản xấu; như cái nhà không xấu nhưng những người ở trong cái nhà đó xấu mà thôi !!! Chúng tôi khuyến khích những ai ở trong hàng ngũ Cộng Sản nên sớm trở về với hàng ngũ Quốc Gia và tin tưởng và lời nói của một lãnh tụ Cộng Sản Nga"Cộng Sản chỉ có thay đổi chứ không sửa đổi được", vì từ trong trứng nước  Cộng Sản đã sai lầm và khi thực hiện, đó chỉ là chủ nghĩa tiêu diệt nhân loại, hai chữ "cách mạng" mà Lê Hiếu Đàng nêu ra để bỏ Đảng hoàn toàn chi là ảo giác.
        Kiêm Ái

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.