Thursday, 23 January 2014

Xuân về trên rừng vắng

                                  


 
Đêm nghe đạn pháo đón giao thừa
Không biết mai vàng đã nở chưa
Nơi đây rừng vắng dăm thằng lính
Nâng chén rượu mừng uống say sưa
Lính trận miền xa buổi xuân về
Phiên gác đêm buồn nhớ mải mê
Chẳng biết ngày mai trên trận tuyến
Bao kẻ ra đi lỗi hẹn thề
Xuân trên rừng vắng gió lặng im
Lững lờ mây trốn bóng trăng chìm
Không biết còn bao mùa xuân nữa
Xa biệt quê hương mỏi bước tìm
Mừng xuân chén rượu uống mềm môi
Chia xẻ cùng nhau kiếp nổi trôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
[Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi] 
 
SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

0 comments:

Post a Comment