Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamSunday, 5 January 2014

Nén hương lòng kính dâng anh hùng Trần Văn Bá


TỔ QUỐC GHI CÔNG


(nén hương lòng kính dâng anh hùng Trần Văn Bá)
Xa xôi quá, tôi không đi dự được
Xin giùm tôi, thắp giúp một tuần nhang
Tưởng niệm Anh Hùng của nước Việt Nam
Ðã oanh liệt dâng đời cho tổ quốc
Xin cảm tạ lòng nhiệt thành yêu nước
Quyết dấn thân, mong rửa sạch oan hờn
Nhưng than ôi, quốc nạn chửa qua cơn
NGƯỜI gục ngã dưới hung tàn giặc đỏ
Hỡi hùng khí anh linh, xin phù hộ
Cho quê hương trong đáy vực tham tàn
Cho giống nòi, cho sông núi Việt Nam
Ðược vinh hiển dưới cờ Vàng quang phục !
Thắp nén hương lòng, lệ rơi vào mực
Tô lại chữ vàng: "Tồ Quốc Ghi Công"
Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều