Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 5 January 2014

Nén hương lòng kính dâng anh hùng Trần Văn Bá


TỔ QUỐC GHI CÔNG


(nén hương lòng kính dâng anh hùng Trần Văn Bá)
Xa xôi quá, tôi không đi dự được
Xin giùm tôi, thắp giúp một tuần nhang
Tưởng niệm Anh Hùng của nước Việt Nam
Ðã oanh liệt dâng đời cho tổ quốc
Xin cảm tạ lòng nhiệt thành yêu nước
Quyết dấn thân, mong rửa sạch oan hờn
Nhưng than ôi, quốc nạn chửa qua cơn
NGƯỜI gục ngã dưới hung tàn giặc đỏ
Hỡi hùng khí anh linh, xin phù hộ
Cho quê hương trong đáy vực tham tàn
Cho giống nòi, cho sông núi Việt Nam
Ðược vinh hiển dưới cờ Vàng quang phục !
Thắp nén hương lòng, lệ rơi vào mực
Tô lại chữ vàng: "Tồ Quốc Ghi Công"
Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.