Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 22 December 2013

Ngôn ngữ của một dân tộc Việt


Ngôn ngữ: Việt cộng < Việt Nam


N
gôn ngữ của một dân tộc được phát triển theo từng thời kỳ lịch sử, thay đổi theo đà văn minh tiến bộ của nhân loại, dù rằng mỗi dân tộc có một nền văn hóa đặc thù riêng biệt.

Việt Nam cũng nằm trong tiến trình này. Ngôn ngữ của chúng ta đã không đứng dừng ở một chỗ và vẫn được canh tân đều đặn theo thời gian, phong phú hơn.

Chúng ta có thể tự hào rằng, dân tộc Việt Nam đã tiến một bước thật dài trong công cuộc cách mạng về ngôn ngữ, chữ viết… mà, người viết bài này nghĩ, khó có thể tìm ra một quốc gia nào có sự thay đổi nhanh chóng và kỳ diệu như ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.

Trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam đang bị thống trị bởi bọn người “vô tổ quốc và là thái thú của Tàu cộng”, với cái tên “đảng cộng sản Việt Nam”, ngôn ngữ Việt Nam bị bọn người này thay đổi bằng loại ngôn ngữ không trong sáng… của  chúng, hủy diệt ý nghĩa hay đẹp của ngôn ngữ chính thống dân tộc, với sự đồng tình và câm lặng của giới trí thức làm văn hóa của đảng (hay họ là những người đã sáng tác ra loại ngôn ngữ tối nghĩa cho đảng Việt gian cộng sản?); mà me-xừ Bùi Tín luôn luôn kính cẩn gọi bọn này là “lớp trí thức cao nhất của đảng”; của văn nghệ sĩ XHCN v.v…

Có người nói rằng nên chấp nhận sự thay đổi ngôn ngữ của Việt cộng, vì ngôn ngữ VC cũng là sự tiến hóa theo đà phát triển của dân tộc, không nên chống để mang tiếng là chống cộng “cực đoan – quá khích” vì đến ngôn ngữ mà cũng chống.

“Quá khích – cực đoan” không là vấn đề nằm trong trường hợp phân tích ngôn ngữ. Ðây không phải là “chống” mà là chỉnh đốn cái sai để trở về cái tốt của dân tộc, hiện đang bị đảng Việt gian cộng sản thay đổi có mục đích.

Nhìn xa hơn và nhất là hiện tình đất nước ngày nay, đây có thể là sự chuẩn bị biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu cộng, khi ngôn ngữ chính thống của người Việt Nam đã bị đảng Việt gian cộng sản triệt tiêu vì không còn ý nghĩa? Và đây có phải là sự tiến hóa theo đà phát triển của dân tộc?

Bây giờ, ta có thể lấy một vài sự thật làm thí dụ điển hình như sau: Ta thường đọc… những bài viết phổ biến ở hải ngoại, như: về “thủy quân lục chiến” của Mỹ - chúng gọi là – lính thủy đánh bộ - lại đổi là hải quân đánh bộ; về “tòa bạch ốc” thì là nhà trắng”; “ngũ giác đài” thì là lầu năm góc v.v… Những thay đổi này chắc là thích hợp với những người không quá khích, cực đoan - đang biện luận để bảo vệ sự thay đổi của Việt cộng (?), nên họ không quan tâm đến văn hóa của dân tộc; chỉ quan tâm đến sự thành công hay thất bại của họ, hay NQ 36, hoặc cả hai?

Việt cộng không thể thực hiện được nghị quyết 36 nếu không có tay sai trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản; hoặc thành phần chống cộng với chủ trương “văn hóa không biên giới”; giống như “văn nghệ không biên giới” được bảo vệ bởi một vài cây viết và đám ca sĩ hát nhạc họ Trịnh, và vì đô-la của VC. Một phương pháp hòa hợp “văn hóa Việt Nam – Việt cộng”, tức là thống nhất với ngôn ngữ “hải quân đánh bộ; cây cầu có khả năng sập”.

Vài năm trở lại đây, những bài viết với ngôn ngữ Việt cộng được phổ biến trên vài web, blog ở hải ngoại với vận tốc gia tăng, kèm sự giải thích không thuyết phục khi có người lên tiếng phản đối; vì nếu chấp nhận sự phản đối và thay đổi, ngôn ngữ Việt cộng sẽ bị chận đứng, nghị quyết 36 về văn hóa sẽ hoàn toàn thất bại và đem lại hậu quả không thể đoán trước được. Ðây là điều Việt cộng và tay sai đang cố giữ cho bằng được sự hiện diện ngôn ngữ “chùm thơ; chùm ảnh; chuyên cơ…” trên các phương tiện truyền thông của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.
Tuy nhiên, nếu quý bạn đọc lưu ý thì sẽ thấy “đảng yêu Việt cộng” ngụy trang trong vai “trung lập” phổ biến những tin tức, bài viết…  liên hệ đến Mỹ. Ðặc biệt hơn nữa, chúng hiểu rằng rất ít người đọc lưu ý đến ngôn ngữ Việt cộng đối với những loại bài diễn tả về tác dụng các loại vũ khí cùng với hình ảnh của quân đội Mỹ; nghĩa là dùng Mỹ để đưa ngôn ngữ của chúng vào tim óc người Việt tị nạn cộng sản nhưng không bị chống đối, mà lại được thông cảm và chấp nhận vì là những bài mang tính quảng cáo “có lợi” cho “phe ta”.
Ngôn ngữ của bọn người “vô tổ quốc” cũng có thay đổi theo định hướng của bọn người không có cội nguồn, và có sự tính toán rõ ràng, nói rõ hơn: có hệ thống. Cái hệ thống này nằm trong “vấn đề giáo dục”. Từ tuổi ấu thơ đã phải học chương trình mẫu giáo của Tàu (theo tin trong nước tiết lộ là sách mẫu giáo của nước CHXHCN Việt Nam được dịch từ “sách mẫu giáo của Tàu cộng”); từ ban “tuyên giáo trung ương”. Thế nên, con người trong chế độ của chúng bị nhồi sọ từ khi bắt đầu học i-tờ cho đến khi lớn khôn thành người XHCN; mà văn hóa Tàu cộng giữ vai trò khai trí ngay từ lớp vỡ lòng mẫu giáo bằng ngôn ngữ Việt cộng. Ta có thể kiểm chứng bằng cách đọc những web, blog của giới trẻ trong nước thì sẽ thấy họ viết “ngôn ngữ Việt Nam” như thế nào.
Hồ chí Minh khẳng định tư tưởng của y với câu viết, rằng: “Người cộng sản không có tổ quốc”, đăng trên trờ “Người cùng khổ” (Le Paria) xuất bản tại Paris vào đầu thập niên 20 của thế kỷ 20.

Trần huy Liệu, tên sử gia đầu tiên của đảng Việt gian cộng sản đã khai triển và xác định tư tưởng của Hồ chí Minh làm kim chỉ nam cho toàn bộ đảng Việt gian cộng sản, bằng lời viết trong bộ sử của chúng, đại khái: “Lich sử Việt Nam bắt đầu từ khi đảng (cộng sản) ra đời”.

Ðây là sự xác định Việt Nam không có lịch sử; là sự chuẩn bị sát nhập Việt Nam vào các đế quốc đỏ Nga-Tàu. Vì vậy, khi Việt Nam chỉ có lịch sử “đảng cộng sản” thì phải hiểu, Việt Nam đã là phần đất của cộng sản quốc tế. Vậy thì việc dâng đất, biển cho Tàu cộng nằm trong kế hoạch đã được đề ra, cầm đầu là Hồ chí Minh, là công việc tất nhiên và phải được liên tục thực hiện của đảng Việt gian cộng sản, vì đây là bổn phận của chúng. Hồ chí Minh và toàn bộ đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một bầy Việt gian không hơn không kém.

Tóm lại, tiêu diệt ngôn ngữ và dâng đất nước cho Tàu cộng là hai việc khác nhau, nghe có vẻ không đồng hành, nhưng thực tế là một, nằm trong kế hoạch dài hạn, có thể cả thế kỷ.

Vì biết không thể thực hiện việc tiêu diệt ngôn ngữ chúng ta một sớm một chiều, chúng thực hành kế hoạch tằm ăn dâu. Bởi vì, quá trình lịch sử đã chứng minh là dù bị bọn Tàu phương bắc đô hộ hàng ngàn năm, chúng đã không diệt được ngôn ngữ của chúng ta, Việt Nam mới tồn tại đến ngày hôm nay. Thế nên, diệt ngôn ngữ là một trong những điều cần thiết ưu tiên, tức là làm dân tộc ta không còn khả năng kháng cự trên mặt trận văn hóa, ngôn ngữ. Nếu chúng thành công  trong sách lược này, người Việt Nam bắt buộc phải dùng “ngôn ngữ” Tàu làm ngôn ngữ của mình và là lúc đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu cộng. Bắc thuộc lần thứ tư và bị đồng hóa?

Dưới sự thống trị của đảng Việt gian cộng sản, các thế hệ ra đời trong chế độ này không thể nào có khả năng nhận ra sự thật; và kể cả những thế hệ sinh ra sau 1975 trên toàn đất nước Việt Nam; họ bị “giáo dục” nhồi nhét chủ nghĩa Mác-Lê, lịch sử “đảng cộng sản” tức là chân lý – đảng nói là hoàn toàn đúng; dâng đất nước cho Tàu cộng là đúng, là “chân lý”. Nếu những ai không tin, đề nghị nên tìm “du sinh” làm cuộc thực nghiệm về kiến thức lịch sử Việt Nam của họ thì sẽ tỏ tường, đồng thời lưu ý đến ngôn ngữ của họ.v.v…

Nhưng trong cái hiểm nguy cũng còn có cái may. Cái may là nhờ vào hệ thống thông tin toàn cầu hiện nay, giới trẻ trong nước bắt đầu nhìn ra sự thật, mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là bọn Việt gian, với “nhà nước” phản động, dâng đất nước cho Tàu cộng vì thực chất của bọn người này là tay sai của ngoại bang. Chưa hết, khả năng bọn này là khả năng của băng nhóm mafia có quyền, có súng trong tay, đàn áp (xin thưa: không phải hai từ: “ức hiếp”, vì dùng ngôn ngữ “ức hiếp” để diễn tả cho hành động ăn cướp, nghe không được “êm tai”) dân; cướp nhà, cướp đất của dân là chính sách – Họ đã bắt đầu có thái độ, tức là thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam chân chính được nối truyền từ bao ngàn năm qua. Ngôn ngữ giữ phần quan trọng trong tiến trình cách mạng mới này của người Việt Nam; đặc biệt là giới trẻ trong nước!

Ngôn ngữ Việt Nam còn thì đất nước Việt Nam còn.

Chúng ta không quên ơn tiền nhân đã can đảm giữ và phát triển đất nước; đồng thời thực hiện cuộc cách mạng văn hóa và để lại cho chúng ta một gia tài, một kho tàng văn học, ngôn ngữ trong sáng mà chúng ta đang thừa hưởng.

Chúng ta phải noi gương tiền nhân và có bổn phận giữ gìn, phát triển ngôn ngữ chúng ta càng thêm phong phú, thích hợp với đà tiến của nhân loại.
Xin đừng hùa theo Việt cộng, hoặc vì lý do nào đó mà phổ biến những bài viết của Việt cộng với ngôn ngữ, “tàu sân bay; trời có khả năng mưa; cây cầu có khả năng sập v.v…”; dù rằng đó là những bài vở, hình ảnh để xem và đọc – Vì, nếu loại ngôn ngữ này không trực tiếp thì cũng gián tiếp xâm nhập vào trí não của người Việt tị nạn cộng sản, đáp ứng mục tiêu thống nhất ngôn ngữ "tên lửa đạn đạo" từ trong nước ra hải ngoại của NQ 36 – Ðể làm gì? Xin thưa: Ðể người Việt tị nạn cộng sản thành dân của nước CHXHCN/VN với ngôn ngữ “đang theo đà tiến hóa và phát triển cuả dân tộc... Tàu".
Chuyện này coi bộ giống như “chùm thơ; chùm ảnh...” nhưng thiếu "chùm ruộc"!

  Trần biển Ðông
Ngày 16/10/2013

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.