ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Wednesday, 11 December 2013

Phóng sự bằng hình biểu tình chống cộng, trước Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hoa Kỳ

Phóng sự bằng hình: Biểu Tình chống Cộng, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 65, Thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013, trước Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hoa Kỳ. Hình ảnh cuả bà Tsultrim Sangmo.
Tuesday, December 10, 2013

Biểu Tình chống Cộng, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 65, Thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013, trước Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hoa Kỳ.

Happened on Tuesday, December 10th 2013: Solidarity protest for demanding human rights in Tibet and Vietnam @ UN Headquarters in NY (New York, USA) on 65th Universal Human Rights Declaration Day 12/10/2013 oganized by Rtyc Nynj and Vietnamese Community. Photo courtesy of Mrs. Tsultrim Sangmo.

Phóng sự bằng hình: Biểu Tình chống Cộng, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 65, Thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013, trước Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hoa Kỳ. Hình ảnh cuả bà Tsultrim Sangmo.

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics