Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 7 October 2013

Paris, Pháp: Thư Mời - Lễ Tưởng Niệm Đệ Ngũ Thập Chu Niên Húy Nhật Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ Cố Vấn Ngô Đình Nhu, ngày 1/11/2013Thánh lễ trọng thể để tưởng niệm và cầu nguyện cho nhị vị cùng toàn thể Quân, dân, cán, chính VNCH đã vị quốc vong thân sẽ được cử hành lúc 15 giờ ngày lễ Chư thánh 1/11/2013 tại nhà thờ Saint-Leon - 1, Place du Cardinal Amette, Paris 15. Xin xem thư mời dưới đây:

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.