Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 7 October 2013

Herne (Đức): 50 năm Húy Nhật Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 2/11/2013

THƯ MỜI Lễ giỗ lần thứ 50 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
(1963 – 2013)
 
 
 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Vị sáng lập nền Cộng Hòa Việt Nam

Kính thưa Quí Đồng Hương,

Nay một thu nữa lại về, đánh dấu 50 năm sự ra đi của tổng thống Ngô Đình Diệm, Vị sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam. Từ sáng 02.11.63, sau khi Ngô Tổng Thống bị sát hại, chiến tuyến chống cộng miền Nam đã bị mất dần chính nghĩa và cuối cùng dẫn đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 với hàng triệu người bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng Sản, sống lưu vong nơi xứ người. 

50 năm nhìn lại, quê hương vẫn lầm than, dân tộc Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước cho giặc Tàu. 

50 năm nhìn lại, tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong chiều dài lịch sử, thiết tưởng cũng đã đủ để chính sử Việt Nam ghi lại công đức của con người Ngô Đình Diệm.

Chúng tôi, Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc trân trọng kính mời Quí Đồng Hương đến tham dự Thánh lễ

50 năm Húy Nhật Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆMthứ bảy 02.11.2013, lúc 15 gtại St. Bonifatius, Glocken Str. 7, 44623 .

Sau Thánh lễ:
- 16 g 30: Nghi thức tưởng niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm và các Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.
Địa điểm: hội trường nhà xứ
- Điều hợp chương trình: ô. Nguyễn Hữu Dõng

- 17 g 30: Đề tài “Tinh thần Ngô Đình Diệm trước hiện tình đất nước”.
- Diễn giả: Luật sư Lê Trọng Quát

- 18 g 30: Phút suy tư “Tinh thần Ngô Đình Diệm với tuổi trẻ chúng tôi".
- Phát biểu: Dr. Nguyễn Duy Hoàng

- 19 g 00: Kết thúc – Chiếu phim tài liệu VNCH
- Xen kẽ giữa các tiết mục là các bản nhạc hướng về quê hương. 

Sự hiện diện của mỗi Quí Vị sẽ nói lên được tâm tình yêu mến công lý và hòa bình trong tinh thần Ngô Đình Diệm.

Trân trọng kính mời.

T/M Ban Tổ Chức
Nguyễn Văn Sách


Mọi chi tiết xin liên lạc: Ô. Nguyễn Hữu Dõng tel. 01606307585, Email: mailto:huudong42@...

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.