Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 20 October 2013

Nam California: Thư Mời Họp V/v Tổ Chức Lễ Giỗ & Đại Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình DiệmNam California: Thư Mời Họp V/v Tổ Chức Lễ Giỗ & Đại Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày thứ Năm 24/10/13

 
 
Thư Mời Họp

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
và các Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa.
 

Trân trọng kính mời quý vị và đại diện các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức và quý truyền thông cùng tham dự phiên họp khoáng đại thứ 3, cũng là phiên họp cuối cùng, để thảo luận cho tổ chức Lễ Giỗ & Đại Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa. 

Buổi họp sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm, ngày 24 tháng 10, 2013, tại tòa soạn - Diễn Đàn Giáo Dân - 14916 Dillow St., thành phố Westminster (Sau Quán Zen bên phải). 


Rất mong được sự tham dự đông đảo của quý vị, và nhiều tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng.


Cần biết thêm chi tiết, đóng góp hoặc muốn đặt vòng hoa tưởng niệm, xin liên lạc 714-329-2280.
 

Thay mặt Ban Tổ Chức,
Ông Lê Châu Lộc, Ông Nguyễn Phục Hưng, Ông Lê Tinh Thông, & Anh Nguyễn Mạnh Chí

PS: Sau đây là danh sách Cộng Ðồng, Ðoàn Thể trong Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Ðình Diệm & Các, Dân, Quân, Cán, Chính VNCH -Năm 2013. Sẽ kiện toàn trong những ngày tới. Nếu có thiếu xót đoàn thể nào, xin quý vị nhắc nhở cho. Xin mọi người cùng mời gọi thêm các đoàn thể cùng cộng tác. Danh sách đoàn thể liệt kê không dựa trên lớn nhỏ. Các đoàn thể có màu chữ xanh đã confirm có vòng hoa tưởng niệm. Xin cử từ 3-5 người chuẩn bị sẵn để đưa vòng hoa lên sân khấu.

Rất đa tạ.


Cộng Ðồng, Ðoàn Thể trong Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Ðình Diệm & Các, Dân, Quân, Cán, Chính VNCH -Năm 2013
 
Cộng Ðồng:
ª  Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.
ª  Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn LA
ª  Cộng Ðồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ
ª  Cộng Ðồng Việt Nam Pomona
ª  Cộng Ðồng Việt Nam San Diego
ª  Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam – Giáo Phận Orange

Tổ Chức, Ðoàn Thể:
ª  Tổng Hội Quân Cảnh Quân Lực VNCH
ª  Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai
ª  Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH
ª  Ủy Ban Bảo Tồn Ðất Tổ
ª  Hội Bà Triệu
ª  Hội Ái Hữu Bảo Trợ Giáo Phận Vinh
ª  Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
ª  Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang
ª  Hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm.
ª  Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế.
ª  Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân
ª  Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại
ª  Nhóm Huynh Ðệ Chi Binh.
ª  Gia Ðình Cựu Học Sinh Di Cư 54.
ª  Quốc Gia Nghĩa Tử VN
ª  Dân Quân Bình Thuận
ª  Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa
ª  Ban Tù Ca Xuân Ðiềm
ª Ban Hợp Ca Tình Nghệ Sĩ
ª  Hội Ðồng Hương Bình Giả.
Giới Trẻ:
ª  Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam Cali
ª  Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châụ
ª  Giới Trẻ Công Giáo – Giáo Phận Orange
ª  Hội Anh Em Yêu Nước
ª  Hội Thanh Thiếu Niên Thủ Quân Lục Chiến
ª  Trường Quân Ðội QTD International
Gia Ðình:
ª GÐ. Bác Trinh
ª GÐ. Bác Huỳnh

Cùng Với Sự Yểm Trợ:
ª  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali
ª  Trung Tâm Ðiều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH.
ª  Hội Ðền Hùng Hải Ngoại
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.