Vương Tế Philip, Công Tước Xứ Edinburgh
1921 - 2021
-
His Royal Highness The Duke of Edinburgh
It is with great sadness that we have learned of the death of His Royal Highness The Duke of Edinburgh. We are the Vietnamese Boat Peoples in United Kingdom to send our deepest sympathy to the Royal Family.

R.I.P HRH Prince Philip
https://www.google.com/images/hpp/ribbon-black-96x136.pngThursday, 12 September 2013

BẮN NỮA ĐI ANH EM

 BẮN NỮA ĐI
 


                          
Hãy nhắm bắn. bắn nữa đi , các bạn (*)
Bắn vào đầu bọn Cộng Sản gian manh.
Đã bao năm chúng đàn áp dân lành
Sao các bạn vẫn cam đành chịu trận ?

Hãy bắn sẻ  công an từng viên đạn,
Để trả thù cho bè bạn ,  lương dân.
Bắn vào đầu quân khủng bố ác ôn
Gây nợ máu phải trả đền bằng máu.

Hãy phóng hỏa đốt tư gia thảo khấu,
Bọn chó săn đang hút máu nhân dân .
Hãy đứng lên đòi Bình đẳng dân quyền.
Không thể sống mãi ngồi yên chờ đợi…?

Hởi giới trẻ thanh sinh viên Hà Nội.
Tiếng anh hùng, còn chờ đợi gì đây?
Sao dửng dưng như giả điếc giả ngây
Sống vô cảm đứng ngó hoài  nhà cháy?

Bạn có biết Mỹ Yên (**) dân quật khởi ?
Đứng vùng lên bằng khí giới tay không,
Bằng tinh thần , bằng sức mạnh Quang Trung,
Máu đã đổ trên quê hương  Hồng Lĩnh..

Tôi đoán biết bạn trầm tư, bình tĩnh
Sẽ dấn thân khi quyết định thời cơ.
Không khoanh tay, hay lãnh đạm thờ ơ
Nuôi chí lớn khi nước cờ sẽ đến.

Cám ơn bạn, người trai hùng lâm chiến ,
Như Thiên Thần Phù Đổng tiến không lùi.
Trả thù nhà, nợ nước chết mà thôi ,
Trang sử Việt sẽ muôn đời ghi nhớ.

 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.

 
Web Statistics