Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 12 September 2013

BẮN NỮA ĐI ANH EM

 BẮN NỮA ĐI
 


                          
Hãy nhắm bắn. bắn nữa đi , các bạn (*)
Bắn vào đầu bọn Cộng Sản gian manh.
Đã bao năm chúng đàn áp dân lành
Sao các bạn vẫn cam đành chịu trận ?

Hãy bắn sẻ  công an từng viên đạn,
Để trả thù cho bè bạn ,  lương dân.
Bắn vào đầu quân khủng bố ác ôn
Gây nợ máu phải trả đền bằng máu.

Hãy phóng hỏa đốt tư gia thảo khấu,
Bọn chó săn đang hút máu nhân dân .
Hãy đứng lên đòi Bình đẳng dân quyền.
Không thể sống mãi ngồi yên chờ đợi…?

Hởi giới trẻ thanh sinh viên Hà Nội.
Tiếng anh hùng, còn chờ đợi gì đây?
Sao dửng dưng như giả điếc giả ngây
Sống vô cảm đứng ngó hoài  nhà cháy?

Bạn có biết Mỹ Yên (**) dân quật khởi ?
Đứng vùng lên bằng khí giới tay không,
Bằng tinh thần , bằng sức mạnh Quang Trung,
Máu đã đổ trên quê hương  Hồng Lĩnh..

Tôi đoán biết bạn trầm tư, bình tĩnh
Sẽ dấn thân khi quyết định thời cơ.
Không khoanh tay, hay lãnh đạm thờ ơ
Nuôi chí lớn khi nước cờ sẽ đến.

Cám ơn bạn, người trai hùng lâm chiến ,
Như Thiên Thần Phù Đổng tiến không lùi.
Trả thù nhà, nợ nước chết mà thôi ,
Trang sử Việt sẽ muôn đời ghi nhớ.

 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.