Wednesday, 18 September 2013

ĐẶNG NGỌC-VIẾT: Vẹm không giải-quyết: oan-khiên dẫy-đầy !

ANH-HÙNG ĐẶNG NGỌC-VIẾT !
        

        Anh-Hùng Ngọc-Viết: công-khai
        Thanh-trừng: Phát-Triển Đất-đai, ruộng-đồng
        Giống-nòi: bất-khuất Tiên-Long
        Xung-phong: diệt kẻ cướp công, lạm-quyền !
        Làm đơn: kiện-cáo triền-miên
        Vẹm không giải-quyết: oan-khiên dẫy-đầy !
        Quan-tham nhũng-lạm: nhớt-thây
        Giết người, cướp của: Cáo-cầy lừng-danh
        *          *          *
        Thái-Bình nổ súng: công-thành
        Khai-thông cảnh-cáo: gian-manh Cướp-ngày !
        Quan-tham tước-đoạt: quen tay
        Tà-quyền Cộng-phỉ: tràn-đầy bất-công
        Diệt phường: cướp đất Nhà-nông
        Cứu dân mất của: xiềng-gông ngục-hình !
        Anh-hùng bất-diệt, quyên-sinh !
        Bảo-toàn quyến-thuộc: vì mình lụy-thân !
        *          *          *
        Tiếc-thương: một đấng Nghĩa-nhân
        Tinh-thần dũng-cảm: hủy thân vì đời !
        Thắp lên: ngọn đuốc sáng-ngời…
        Trẻ-Già quật-khởi: thức-thời đấu-tranh
        Diệt-trừ: đảng Vẹm tinh-ranh
        Thêm trang Sử-Việt: rạng-danh kiên-cường
        Toàn dân: dứt cảnh đau-thương
        Phục-hồi Tổ-Quốc: Quê-hương thái-bình./.&


    Xuân-Nương


---

0 comments:

Post a comment

https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam


--------------

 
Web Statistics