Một Phút Mặc Niệm 30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamFriday, 13 September 2013

ĐẶNG NGỌC VIẾT: NGƯỜI ANH HÙNG DIỆT THẾ HỆ CÁO HỒ

NGƯỜI ANH HÙNG ĐẶNG NGỌC VIẾT MUÔN NĂM - ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN


anh hung
Đặng Ngọc Viết người anh hùng quả cảm
Chúng tôi khắc tên anh trong trái tim
Dân Việt ta là nòi giống trung kiên
Có lẽ đâu chịu bọn giặc đàn áp

Chúng cướp đất, chúng cướp nhà, cướp hết
Cướp tự do, cướp cơm áo, nhân quyền
Chúng tự tung tự tác giết người hiền
Chúng bắt nạt, xử ức người cô thế

70 năm phá tan tành đất tổ
Rước Khựa Tàu vào dày xéo giang sơn
Dùng công an, còng 8, thứ bất nhơn
Chó nghiệp vụ, chúng giết người như ngoé!

Chúng gian manh, lừa dân, sửa Hiến pháp
Nhưng ngàn năm chúng vẫn nắm độc tôn
Bậc anh hùng đau xót phải liều thân
Quên mạng sống để bài học muôn thuở

Đặng ngọc Viết , người anh hùng rạng rỡ
Sẽ muôn năm anh sống với nhân dân
Bọn quỉ yêu man dã cai trị bất nhân
Bay sẽ hiểu dân tộc là sức mạnh!

70 năm khổ nhục trong nanh vuốt
Đồng bào ta hãy đoàn kết vùng lên
Như năm xưa phá tan nát quân Nguyên
Diệt Cáo Hồ và đồng bọn bán nước!
Bút Xuân  

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều