Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 13 September 2013

ĐẶNG NGỌC VIẾT: NGƯỜI ANH HÙNG DIỆT THẾ HỆ CÁO HỒ

NGƯỜI ANH HÙNG ĐẶNG NGỌC VIẾT MUÔN NĂM - ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN


anh hung
Đặng Ngọc Viết người anh hùng quả cảm
Chúng tôi khắc tên anh trong trái tim
Dân Việt ta là nòi giống trung kiên
Có lẽ đâu chịu bọn giặc đàn áp

Chúng cướp đất, chúng cướp nhà, cướp hết
Cướp tự do, cướp cơm áo, nhân quyền
Chúng tự tung tự tác giết người hiền
Chúng bắt nạt, xử ức người cô thế

70 năm phá tan tành đất tổ
Rước Khựa Tàu vào dày xéo giang sơn
Dùng công an, còng 8, thứ bất nhơn
Chó nghiệp vụ, chúng giết người như ngoé!

Chúng gian manh, lừa dân, sửa Hiến pháp
Nhưng ngàn năm chúng vẫn nắm độc tôn
Bậc anh hùng đau xót phải liều thân
Quên mạng sống để bài học muôn thuở

Đặng ngọc Viết , người anh hùng rạng rỡ
Sẽ muôn năm anh sống với nhân dân
Bọn quỉ yêu man dã cai trị bất nhân
Bay sẽ hiểu dân tộc là sức mạnh!

70 năm khổ nhục trong nanh vuốt
Đồng bào ta hãy đoàn kết vùng lên
Như năm xưa phá tan nát quân Nguyên
Diệt Cáo Hồ và đồng bọn bán nước!
Bút Xuân  

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.