Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 28 August 2013

ÔNG ƠI, HÃY SỬA ĐỔI MAU!


Trò hề sửa đổi hiến pháp

(Viết tặng một người bạn đồng niên)
       Hồi xưa cả ông và tôi

Bị tay “cha nội” đười ươi nó lừa!

       Quả cau nó bảo quả dừa

Đói quanh năm bảo dư thừa cái ăn

       Con rắn thì gọi con trăn

Thấy con thằn lằn lại bảo khủng long

       Thân Mao được gọi bằng ông

Ai yêu biển đảo xiềng gông tù đày!

       Ruột rà lại bảo giặc ngoài

Kẻ thù truyền kiếp gọi người anh em

       Nam Bắc chia cắt đôi miền

Nồi da xáo thịt liên miên nối đời

       Làm dân chết mấy triệu người

Để quân cướp nước chờ thời kéo sang

       Hoàng -Trường Sa trót trao dâng

Theo bức công hàm Năm Tám gửi trao

       Biển Đông để mặc giặc Tàu

Nghênh ngang chiến hạm kéo vào nước ta

       Lập nên “thành phố Tam Sa”

Ngay trên biển đảo quê nhà mến yêu!

       Chúng ta nay tuổi xế chiều

Chắc ông đã biết mọi điều đúng sai

       Xin đừng mắc tội lừa ai

Như xưa “cha nội” học loài Marx-Le

       Dối lừa tuổi trẻ si mê

Rằng “Cờ đỏ búa liềm kia” cứu đời!(1)

       Đớn đau thay tuổi hai mươi! (2)

Cả tin, trong sáng bị người lừa ta

       Chúng mình giờ tuổi đã già

Đã thành ông, đã thành cha cả rồi

       Nay xin ông chớ gạt người

Như xưa ta bị một thời đớn đau!

       Ông ơi, hãy sửa đổi mau!

Kẻo phường bán nước rước Tàu cộng vô

       Hại muôn dân, phá cơ đồ

Chắc gì ngôi báu đã chờ đợi ông

       Mà làm đau đớn núi sông

Khiến dân nước Việt hận ông kiếp đời!

Hà Nội, 26/8/2013

Ts. Đặng Huy Văn

GHI CHÚ:

(1). Cờ đỏ búa liềm của Liên Xô trước đây (1917-1991).

(2). Hai chúng tôi đều sinh cùng năm 1944, đều học trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.