Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 24 June 2013

Cao Đài giáo: Phản đối việc đe dọa và phá rối

Chánh trị sự Hứa Phi (Cao Đài giáo) bị nhà cầm quyền gây khó khăn


Vietnam Cao Dai TempleSài Gòn – Chánh trị sự Hứa Phi, thuộc Hội thánh Đại đạo Tam kỳ phổ độ Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, hiện đang ở Đức Trọng, Lâm Đồng, đã bị nhà cầm quyền gây khó khăn cho đời sống, đi lại và hoạt động tôn giáo.

Sáng 19.06, Chánh trị sự Hứa Phi cho biết: “Hôm qua, ngày 18.06, công an đến gởi thư mời, buộc tôi phải đến họp với họ, nhưng tôi đã không đáp lại, vì hôm nay, tôi phải đi sài Gòn, đến DCCT họp với các chức sắc tôn giáo”.

Ngày 20.06, công an lại đến nhà, yêu cầu người bạn đời của Chánh trị sự Hứa Phi phải nhận thư mời và ký nhận. Bà phu nhân CTS cho biết không thể thay mặt chồng ký nhận thư từ quan trọng của chồng. Các viên công an đã đe dọa phải dùng biện pháp mạnh với CTS Hứa Phi, để ngăn cản ông gặp gỡ với các chức sắc các tôn giáo.

Trước đây, ngày 29.05, khi các chức sắc họp nhau tại DCCT Sài Gòn, công an ngăn cản Hòa thượng Thích Không Tánh và mục sư Nguyễn Hoàng Hoa đến tham dự, CTS Hứa Phi đã lên tiếng: “Quý Hòa thượng, Mục sư có đầy đủ quyền công dân, mà nhà nước ngăn cản đi lại, gặp gỡ các chức sắc tôn giáo là đã vi phạm pháp luật VN và công ước quốc tế”.

Chưa biết công an tỉnh lâm Đồng sẽ làm gì để diễn tả điều họ nói là biện pháp mạnh với CTS Hứa Phi, nhưng với sự đe dọa đó, công an đã thực sự gây ra bất an cho người dân.

Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT, thành viên của Hội đồng liên tôn cho biết:”Chánh trị sự Hứa Phí là người có uy tín, được rất đông tín đồ của Hội thánh Đại đạo Tam kỳ phổ độ Tây Ninh kính trọng. Việc ngài chánh trị sự đến với DCCT và gặp gỡ các chức sắc là quyền công dân của ngài và là trách nhiệm của người đại diện tôn giáo. Công an Việt Nam ngăn chặn và gây áp lực đến mức đe dọa sẽ mạnh tay là việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Các chức sắc, thành viên của 5 tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài giáo phản đối việc đe dọa và gây khó khăn này. Các tôn giáo sẽ cầu nguyện cho sự an nguy của Chánh trị sự Hứa Phi và gia đình, cùng kêu gọi những quý vị đồng đạo ở khắp nơi, và quý vị có lòng lương thiện ở gần vùng Đức Trọng Lâm Đồng hãy lui tới bảo vệ cho gia đình ngài chánh trị sự”.

Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, từ Trà Vinh, cho biết: “Đây là hành động phá rối tôn giáo và chia rẽ sự đoàn kết các tôn giáo của nhà cầm quyền”. Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng cho biết: ‘Tình trạng có thể xảy ra nguy hiểm cho chánh trị sự Hứa Phí và gia đình. Xin cấp báo và thông tin gấp đến mọi người”.

VRNs (23.06.2013) 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.