Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 14 June 2013

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP LÀ MỘT Ý CHÍ


ĐƯỜNG ĐI KHÓ,

KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI,

MÀ KHÓ VÌ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !

 
Khi mà 72 nhà Trí thức quốc nội viết lên Bản Góp ý sửa đổi Hiến Pháp và nhất là kêu gọi Ký tên đấu tranh; Khi mà Bản Tuyên Bố Công Dân Tự Do và lấy chữ Ký ủng hộ; Khi mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đồng thanh góp ý từng điểm về Hiến Pháp; Khi mà Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhát cũng đề nghị những sửa đổi Hiến Pháp và Khi mà Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy cùng nắm tay hiệp thông với các Tôn Giáo khác để đòi hỏi sửa đổi Hiến Pháp; Đó là việc bầy tỏ một Ý CHÍ triền miên phải đấu tranh để thăng tiến Cá nhân, Xã Hội và phát triển đất nước.

Nhân khi đảng CSVN kêu góp dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp, thì cái Ý CHÍ vẫn âm ỷ triền miên của Quần chúng, của các Trí thức, của các Tôn Giáo được tỏ lộ ra bằng lời nói và hành động. Chúng tôi gọi đây là cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Cuộc Cách Mạng là bất bạo động vàđi từ việc loại trừ căn nguyên của mọi tha hóa cá nhân, xã hội và của việc phá sản Kinh tế hiện nay. Căn nguyên đó là sự tồn tại của ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Bỏ được cái căn nguyên gây tha hóa và phá sản này rồi, cuộc Cách Mạng tiến đến xây dựng Quyền người Dân làm chủ đất nước để thăng tiến cá nhân, xã hội và dành lại Quyền làm Kinh tế cho Dân.

Nhưng cái Ý CHÍ này gặp những khó khăn từ chính việc đảng CSVN cố thủ giữ lại ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP để có quyền lực độc tài Chính trị cho một đảng và đảng đó nắm trọn quyền Kinh tế cho mình để chiếm của chung thành của riêng cho đảng viên và phe nhóm của đảng.

Cái Ý CHÍ Cách Mạng Hiến Pháp là đi trong chính đạo. Nhưng khó khăn gây ra do đảng CSVN là thuộc tà đạo gian manh.

Một số người trong hàng ngũ đấu tranh theo chính đạo lại dễ nhìn vấn đề “sửa đổi Hiến Pháp“ trong những gian manh tà đạo của CSVN và dễ đi đến nhụt chí.  Câu nói của Tiền nhân Cách Mạng mà chúng tôi nhắc ra ở đầu bài gồm những điểm mà chúng tôi muốn bàn về Ý CHÍ đấu tranh của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay và sau này cho đến khi đạt được đích điểm đấu tranh:

(i)      Đường đi khó

(ii)     Không khó vì ngăn sông cách núi

(iii)   Mà khó vì lòng người ngại núi e sông(i)    Đường đi khó         Con đường Cách Mạng Hiến Pháp hiện nay ý thức được những  điều khó khăn chính yếu:

*        Các đảng viên CSVN không còn lý tưởng bảo vệ ý thức hệ đã lỗi thời nữa, mà chỉ còn gắn bó với quyền lợi vật chất đã có được hoặc hy vọng sẽ cướp giựt được thêm. Chúng tôi ví những đảng viên này giống như con chó đang ngậm được cục xương mà chúng rất khó lòng nhả ra hoặc giống như đàn chó đói thấy cục xương trước mặt và muốn ngậm lấy được. Bắt con cho đang ngậm cục xương nhả ra không phải là dễ. Cản con chó đói muốn đớp lấy cục xương cũng khó khăn.

*        Đảng CSVN có một đoàn Công an rất mạnh và sẵn sàng dùng bạo lực. Khi con chó đang ngậm cục xương, ai đến muốn lấy , ngay cả mẹ của nó, nó sẵn sàng trở thành điên cuồng gầm gừ và cắn bậy. Vì vậy đảng CSVN sẵn sàng sử dụng đoàn Công an dùng bạo lực điên cuồng đàn áp Cách Mạng.(ii)   Không khó vì ngăn sông cách núi         Hiện nay, chưa cấp bách, nên CSVN sử dụng những chiêu bài gian manh để làm chướng ngại vật cho đường đi của Cách Mạng Hiến Pháp. Gian manh tà đạo của CSVN là dùng những tay sai tung hỏa mù hoặc những chiêu bài cản ngăn, chia cách Lực Lượng Cách Mạng trên đường chính đạo. Tỉ dụ:

*        Dùng tay sai trong hàng ngũ chúng ta để tung ra chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp, “trực diện đối thoại “ như trường hợp Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Ngọc Bích vân vân.

*        Mới đây, CSVN sử dụng một nhóm Tin Lành, qua việc tổ chức truyền giảng của Nick Vujicick, nhằm ca tụng Hồ Chí Minh để đánh lạc hướng quần chúng.

         Nhưng đây không phải là những chướng ngại gây khó khăn chính yếu như chúng tôi vừa nêu ra ở đoạn trên.(iii)  Mà khó vì lòng người ngại núi e sông         Cho dù có những khó khăn chính yếu do chính đảng CSVN hay những gian manh lừa đảo do đám tay sai đặt ra để ngăn cách, cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cũng sẽ vượt qua. Cái cản lực để Cách Mạng không thành công là do chính lòng của chúng ta có “ngại núi e sông “ hay không. Sự thành công của Cách Mạng là chính từ trong lòng chúng ta có bền vũng nhất thiết trường kỳ với Ý CHÍ Cách Mạng trong chính đạo. CSVN với gian manh tà đạo gây khó khăn  cản đường không còn là những khó khăn cho con đường chính đạo trước Ý CHÍ nhất định tiến tới của quần chúng.Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 13.06.2013

Web: http://VietTUDAN.net 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.