Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 2 May 2013

CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO ĐỒNG KÝ TÊN TUYÊN BỐ CHUNG : SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992.

Kính thưa Quý vị,
với ý thức công dân, một số quý vị Chức sắc thuộc năm tôn giáo đã cùng nhau ra Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó nhấn mạnh đến 8 điểm:
1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.
2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.
3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…
4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.
5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.
6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.
7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.
8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ;  Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân.

Được sự ủy thác của các Vị chức sắc ký tên, tôi xin kính chuyển đến Quý vị toàn văn Tuyên Bố Này
Kính mong Quý vị giúp phổ biến.
Trân trọng. 
--
TUYÊN BỐ CHUNG
V/v SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCNVN.

Kính Quý Ủy Hội, Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc,
Kính Quý Đoàn Thể Tổ Chức Cơ Quan Truyền Thông Trong và Ngoài Nước.
Kính Quí Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo.
Kính Quí Nhân Sĩ Trí Thức, Các Nhà Văn, Nhà Báo, Các Tổ Chức, Đoàn Thể và Toàn
Dân Việt Nam trong và ngoài nước ưu tư về vận mạng của dân tộc Việt Nam.
Căn cứ theo sự yêu cầu của Quốc Hội Việt Nam, lấy ý kiến chung của toàn dân để sửa đổi
Hiến Pháp cho phù hợp với trình độ tiến hóa của dân tộc, phù hợp với thời đại dân chủ tự do
trên toàn thế giới.
Trên tinh thần tự do phát biểu ý kiến của người công dân tôn giáo, chúng tôi gồm các chức
sắc các tôn giáo: Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành - Giáo Hội Lutheran
Việt Nam - Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh
Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.
Chúng tôi nhận thấy tình hình đất nước Việt Nam hiện nay cần phải thay đổi một Hiến Pháp
mới, Hiến Pháp đó phải:
1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có
Liên Hiệp Quốc giám sát.
2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.
3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự
do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…
4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.
5- Bầu cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp
Quốc.
6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.
7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.
8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ;
Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân.
Hiến Pháp trước đây đã lỗi thời, không còn phù hợp nữa vì nó mang tính chất chuyên quyền,
độc tài do Đảng Cộng Sản Việt Nam duy nhứt lãnh đạo. Không phục vụ cho toàn dân, không
lấy quyền dân tộc tự quyết mà chỉ phục vụ cho Đảng, lấy quyền lợi của Đảng làm trên hết.
Lấy chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo, dùng Công An để cai trị dân làm cho xáo trộn xã hội về
mọi mặt: Kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, tôn giáo… tất cả đều bị suy sụp mất đi truyền
thống văn hóa của dân tộc.

2
Riêng về các tôn giáo không được nhà nước tôn trọng. Chơn truyền của các tôn giáo bị giải
thể để lập nên một Giáo Hội quốc doanh do nhà nước lãnh đạo. Chức Sắc, Tín Đồ hành đạo
trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước qui định. Cơ sở thờ tự như Thánh Thất, Thánh
Đường, Nhà Thờ, Chùa, Nhà Nguyện… phục vụ cho tôn giáo, đất đai của tôn giáo bị nhà
nước chiếm đoạt, luật lệ tôn giáo bị sửa đổi, người dân tôn giáo trở thành dân oan, tù nhân
lương tâm, tù nhân chính trị…
Theo chúng tôi nghĩ, việc sửa đổi Hiến Pháp là điều chưa đủ để đáp ứng nguyện vọng chính
đáng của toàn dân, mà cần phải thiết lập một Hiến Pháp mới, xây dựng một thể chế dân chủ
tự do thật sự, triệt để, biết tôn trọng các quyền lợi cơ bản của người dân, phục vụ cho dân,
cho nước trên tinh thần dân tộc tự quyết. Có vậy Hiến Pháp đó mới có giá trị nhân bản: DO
DÂN - PHỤC VỤ DÂN - LẬP QUYỀN DÂN, mới đáp ứng được nguyện vọng của toàn
dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, nên nó mới tồn tại lâu dài và bền vững.
Đây là bước ngoặc chuyển biến mạnh mẽ để cứu nguy cho dân tộc thoát khỏi thảm họa Bắc
Phương, và Việt Nam phải và cần phải thay đổi nhanh chóng thể chế dân chủ để toàn dân
được có quyền, có trách nhiệm. Quyền và trách nhiệm của người dân được tôn trọng thật sự
thì mới phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, mới đủ sức để chống lại ngoại xâm bảo vệ
lãnh thổ.
Vì vậy, đã đến lúc cần phải thay đổi Hiến Pháp cho phù hợp với ý chí và nguyện vọng của
toàn dân, dựa trên nền văn hiến của dân tộc và tuân thủ theo công ước quốc tế do Liên Hiệp
Quốc qui định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Chúng tôi năm tôn giáo hiện hữu tại Việt Nam, soạn ra Bản Tuyên Bố Chung nầy kính gởi
đến tất cả Quý Ủy Hội, Tổ Chức, Đoàn Thể, Toàn Dân Trong và ngoài nước để truyền thông
đại chúng, quan tâm, thúc đẩy cho Việt Nam sớm có được nền Dân Chủ - Tự Do, không còn
cảnh bất công độc tài Đảng trị.
Chúng tôi cùng nhau đoàn kết một lòng và thành tâm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam
được sống trong Hòa Bình – Hạnh Phúc, Dân Chủ và Tự Do.
Nay kính.
Việt Nam ngày 22 tháng 03 năm Quý Tỵ
(DL 01-05-2013)
CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO ĐỒNG KÝ TÊN
1- Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt.
2- Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
3- Linh Mục Lê Ngọc Thanh - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
4- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
5- Mục Sư Hồ Hữu Hoàng - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
6- Cụ Lê Quang Liêm - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.
7- Chánh Trị Sự Hứa Phi - Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa
Thánh Tây Ninh.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.