Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 30 May 2013

Bản Lên Tiếng Thứ Nhất_Về Việc Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa Thượng Quảng-Đức Tự-Thiêu

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe

Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info
---------

Bản Lên Tiếng Thứ Nhất_Về Việc Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa Thượng Quảng-Đức Tự-Thiêu


tổng thống ngô diđnh diệm, cố vấn ngô đình nhu


Ngày 11-06-2013 là dịp tưởng-niệm 50 năm Hòa-thượng Thích thượng Quảng hạ Đức tự- thiêu.
Ngày 02-11-2013 tưởng-niệm 50 năm hai vị anh-hùng Ngô-đình-Diệm và Ngô-đình-Nhu tuẫn-quốc.


Đây là hai sự kiện có tầm vóc lịch-sử trong năm 2013.

Do đó, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu đã gởi đến chư quý tôn đức thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam, Thống Nhất ở trong và ngoài nước bốn bức bồ đề tâm thư. Đó là các ngày 04-04-2013 (bồ đề tâm thứ nhất); 15-04-2013 (bồ đề tâm thứ hai); 30-04-2013 (bồ đề tâm thứ ba); 11-05-2013 (bồ đề tâm thứ tư). Ngoài ra, Hội Sử-Học còn làm đúng theo thủ tục hành chánh là gởi văn thư bảo đảm đến chư vị từ thủ đô Bern, Thuỵ-Sĩ vào ngày 29-04-2013.

Các bồ đề tâm thư nêu trên được đăng trên các trang web chủ lực của Hội gồm truclamyentu.info, quansuvn.info, vnmilitaryhistory.info và nhiều trang khác đã tạo được sự quan tâm của dư luận. Cho dù đó là dư luận thầm lặng.

Tuy nhiên, thiện chí này đã không được chư vị quan tâm đúng mức.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu nhận định về sự kiện các Giáo-hội Phật giáo Việt-Nam, Thống nhất, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan đồng tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 50 năm Hòa thượng thích thượng Quảng hạ Đức tự-thiêu như sau:

1/ Việc “đàn áp Phật giáo“ dưới thời chính phủ đệ nhất Việt-Nam Cộng-Hòa hoàn toàn do Hoa-Kỳ, đảng Cộng-sản Việt-Nam (tiền thân là đảng Lao-Động Việt-Nam), vì nhu cầu tiếm quyền, xâm lược miền Nam Việt-Nam mà dàn dựng nên.

2/ Hòa thượng Thích thượng Quảng hạ Đức, cũng như nhiều Tăng Ni khác “tự-thiêu” vì đạo pháp, đều là nạn nhân của thời cuộc, chứ không phải tử vì đạo. Điều chứng minh cụ thể là sau khi Hòa thượng Quảng-Đức viên tịch, đất nước và dân tộc Việt-Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh từ 1963-2013, thiệt hại ước tính khoảng một triệu bảy trăm ngàn sanh linh.

3/ Cố Tổng-thống Ngô-đình-Diệm, Cố vấn Ngô-đình-Nhu là những nạn nhân khác của thời cuộc; đồng thời cái chết của hai vị đã nói lên tinh thần vị quốc vong thân của bậc lãnh đạo, sĩ phu thời đại. Sự tuẫn-quốc này cần được vinh danh và tưởng niệm trọng thể.

Tuẫn-quốc theo Việt-Nam Tự-Điển định nghĩa như sau: Liều thân vì nước: Thà tuẫn-quốc hơn chịu nhục (trang 1453 quyển Hạ)

4/ Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam thống-nhất tại Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan chủ trương quyên góp hàng trăm ngàn Úc kim trong thời buổi kinh tế khó khăn để làm lễ tưởng-niệm 50 cho Hòa thượng Quảng-Đức là một việc làm không phù hợp với chánh pháp của đức Từ Phụ.

5/ Việc tổ chức tưởng-niệm trọng thể cho hòa thượng Quảng-Đức mà các Giáo-Hội Phật-Giáo đã và đang chủ trương rất phù hợp với đường lối của tổn hữu ác đảng Cộng-Sản Việt-Nam đề ra (2).

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu kêu gọi:

1/ Tưởng-niệm và vinh danh trọng thể sự tuẫn-quốc của anh-hùng Ngô-đình-Diệm và Ngô-đình-Nhu.

2/ Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam thống-nhất tại Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan, Hòa thượng Thích Như-Huệ, hãy ngưng công việc quyên tiền để làm lễ tưởng-niệm cho HT Quảng-Đức và hoàn trả lại cho các tín chủ đã quyên góp. Việc thu tiền làm lễ chẳng những không phù hợp với chánh tín, chánh pháp, không lợi ich cho tín chủ,  mà  còn tạo thêm nghiệp chướng nặng nề cho chính bản thân người chủ trương.

3/ Các Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam, Thống-Nhất, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-Tây-Lan hãy trở về với Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế do đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đã để lại từ 2557 năm nay.

4/ Sự trở về Trung Đạo một cách thiết thực nhất bằng cách ngưng hoặc hủy bỏ các cuộc tưởng niệm trọng thể cho hòa thượng Quảng-Đức.

5/ Hãy lấy Tứ Vô Lượng Tâm và Lục Ba-la-Mật để thay thế hận thù giả tạo do các thế lực ngoại nhân (Hoa-Kỳ) và phản dân tộc (đảng Cộng-sản Việt-Nam) tạo ra.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu tin tưởng quý chư tôn đức sẽ đủ tâm và tầm để đưa các Giáo Hội Phật Giáo trở thành điểm tựa chơn chánh cho hàng tứ chúng.

Âu-châu ngày 20-05-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Tham khảo:
1/ Bồ đề Tâm Thư Thứ Nhất, Thứ Hai, Thứ BaThứ Tư
2/ http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_5-50_6-1_17-37_14-1_15-1_4-5385/

Hồi âm:
Từ "Tin tức Phật giáo - nguoiphattu.com" <btnguoiphattu@gmail.com>, 21-05-2013:
Đồ điên,cái đám Nhu Diệm phá hoại Đạo Phật giết chết tăng Ni mà còn tâng bốc lên như vạy ạ.Ngu như vậy.

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.