Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 28 April 2013

TINH THẦN QUỐC HẬN: TRƯNG VƯƠNG LẤY HẬN NƯỚC THÙ NHÀ LÀM NÊN LỊCH SỬ

Trưng Nữ Vương (40 - 43) - www.HoPhap.Net

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang được quần chúng hóa mạnh và được sự tham gia cho đến hôm nay 25.04.2013 với con số ký tên đã lên đúng 50’500 người lúc 07giờ 00 sáng. Tuần trước, chúng tôi đã viết bài Quan Điểm: CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP ĐÒI NGÀY ĐẠI QUỐC HẬN CHO TOÀN DÂN TỘC bởi vì chính cái TÂM HỒN UẤT HẬN làm nền tảng bùng lên đấu tranh đòi diệt bằng được những kẻ đã mang tội ác chồng chất lên đầu lên cổ chúng ta.Trong bao chục năm trường, chính đảng CSVN, từ Hồ Chí Minh cho đến nay, đã mang Cơ chế Cộng sản ngoại lai vào Việt Nam để gây chất chồng tội ác lên DÂN TỘC, thậm chí còn bán đứng Lãnh Thổ và Lãnh Hải của Tổ Tiên. Cần phải un đúc cái Tinh thần UẤT HẬN này cho cuộc CÁCH MẠNG đi tới cùng.
CSVN, những kẻ chất chồng tội ác lên Dân Tộc, hiểu tầm quan trọng của Tinh thần UẤT HẬN này, nên chúng đã và đang sử dụng những tay chân luồn trôn tại Hải ngoại để hô hào ÔN HÒA, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HÒA GIẢI HÒA HỢP, XÓA BỔ HẬN THÙ… một cách giả hình, nhằm làm giảm cường độ un đúc TÂM HỒN UẤT HẬN mà Dân Tộc cần có để tiễu trừ những kẻ gây tội ác và lấy khởi điểm thăng tiến Xã Hội và phát triển đất nước. Những kẻ luồn trôn này đúng là những kẻ TÒNG PHẠM với tội ác CSVN. Phải thẳng tay diệt trừ chúng bởi vì chúng nằm giữa chúng ta và còn gian manh hơn cả Cộng sản chính hiệu.
   Nhân QUỐC HẬN 30/4, chúng tôi muốn nhìn lại sự un đúc Tinh Thần UẤT HẬN nơi TRƯNG VƯƠNG. Chính cái Tinh thần này được un đúc thực tiễn đã làm hai Nữ Nhi đứng lên cứu nước.
         Chúng tôi đề cập tới những điểm sau đây:
=> Tâm hồn UẤT HẬN và OÁN THÙ nơi Trưng Vương và Tướng sĩ của Hai Bà
=>  Phải un đúc Tinh thần Uất Hận và Oán Thù ngày 30/4 để NỔI DẬY

Tâm Hồn UẤT HẬN và OÁN THÙ
nơi Trưng Vương và Tướng sĩ của Hai Bà

Nam 111 trước Kỷ nguyên, nhà Hán cho quân sang đánh Triệu Dương Vương nước ta, chiếm lấy nước Nam-Việt và đổi tên thành Giao-Chỉ bộ dưới chế độ bảo hộ của Hán triều. Giao-Chỉ bộ được chia làm những Quận. Mỗi Quận có quan Thái thú và quan Thứ sử do Hán triều chỉ định. Nước ta hồi đó chỉ gồm 3 Quận Giao-Chỉ, Cửu-Chân và Nhật-Nam tức lãnh thổ gồm Bắc Việt và Bắc Trung Việt ngày nay.
         Dưới quyền các quan Thái-thú và Thứ sử, có các LẠC TƯỚNG và LẠC HẦU là người bản xứ để trông nom các bộ lạc. Chế độ bảo hộ do các Thái thú và Thứ sử được kéo dài từ năm 111 trước Kỷ nguyên cho đến năm 34 sau Kỷ nguyên. Chính những quan Thái thú và Thứ sử do Hán triều chỉ định đã chồng chất tội ác lên người Việt bản xứ.
         Năm 34 sau Kỷ nguyên, vua Quang Vũ nhà Đông Hán sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao-Chỉ. Tô Định áp dụng chính sách cai trị tàn ác, lấy giết lát làm phương tiện trị dân, giống như CSVN hiện nay lấy nhà tù, còng số 8, dùng võ lực để cưỡng chiếm đất đai, nhà cửa của dân lành.
         Các LẠC TƯỚNG, LẠC HẦU, người bản xứ Việt, là nạn nhân trực tiếp của chính sách bạo tàn của quan Thái thú Tô Định, người của Hán triều, vì họ thương người Việt đồng chủng và can đảm bênh đỡ dân mình bản xứ.         
Năm 40, Tô Định giết Thi-Sách, quan LẠC TƯỚNG người Việt của Châu-Diên (thuộc tỉnh Vĩnh Yên ngày nay). Quan LẠC TƯỚNG Thi-Sách là chồng Bà TRƯNG TRẮC, nhận thấy chính sách hà khắc của Tô Định, đã can đảm đưa lên Tô Định một KHÁNG THƯ giống như một số Trí thức quốc nội hiện nay đã đưa Kháng Thư lên Nhà Nước CSVN. Kháng Thư của quan Lạc Tướng Thi Sách có những lời lẽ như sau: “…, Phương Nam tuy nhỏ, nhưng toàn thể sinh linh ở đây đều là con đỏ của Triều đình cả. Kẻ đi tuyên dương đức hóa phải lấy việc yêu dân làm gốc. Oâng (Tô Định) nay làm việc chính trị mà lại bắt tội người nói thẳng cùng người bầy mưu hay, trái lại thưởng công cho kẻ xu nịnh bợ đỡ, để cho đứa hầu gái nhúng vào chính sự, cho đứa nịnh thần chuyên quyền… Nếu không sửa đổi, thì sẽ nguy vong đến nơi !”
         Quan Thái thú Tô Định đã giết quan Lạc tướng người Việt vì những lời khẳng khái ấy. Tô Định đã chồng chất lên toàn dân những tội ác và tạo tâm hồn UẤT HẬN nơi toàn thể dân chúng vì hà hiếp giết lát dân lành. Việc giết Thi Sách, người nghĩa khí và thẳng thắn đã tạo riêng nơi Bà TRƯNG TRẮC một mối OÁN THÙ riêng. HẬN nước, THÙ nhà là như vậy.
         Bà Trưng Trắc và Bà Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi, quán tại Xã Cổ Lai, đất Mê Linh, quận Phong Châu (Nay thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên), dòng ngoại của vua Hùng Vương.
    HẬN nước và THÙ nhà được un đúc, lan rộng sang lớp Lạc tướng, Lạc hầu người Việt bản xứ, rồi tới dân chúng cùng chịu khổ vì những UẤT HẬN do Tô Định chất chồng lên dân mình.
        Ngày 6 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬ (Năm 41 sau Kỷ nguyên), Lễ XUẤT QUÂN được long trọng cử hành với 4 ĐIỀU TUYÊN THỆ làm bùng lên cuộc NỔI DẬY:
1)      Thề khôi phục nghiệp lớn cho họ Hồng Bàng
2)      Thề trả thù cho chồng là Thi Sách
3)      Thề giết cho được Thái thú Tô Định
4)    Hễ ai có công to thì gả Trưng Nhị cho
         (Theo NGUYỄN TẾ MỸ, Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa, Hà Nội 1944)
   Nếu điều Tuyên Thệ đầu tiên phát xuất từ tâm hôn UẤT HẬN của toàn dân Việt bản xứ, thì hai điều Tuyên Thệ thứ hai và thứ ba là do lòng OÁN THÙ riêng của Bà Trưng Trắc. Lòng OÁN THÙ riêng được nung nấu là lý do rất thực tiễn để cá nhân có sự can đảm khởi sự công khai đấu tranh.
         Các Tướng sĩ của Hai Bà Trưng, phần lớn mỗi người cũng mang mối OÁN HẬN riêng:
*     BÁT NÀN Công Chúa: Chồng là Trương Quán cũng nổi dậy và bị tử trận tại Duyên Hà. Bát Nàn Công chúa oán hận, đứng lên thống lãnh quân sĩ của chồng và theo đoàn quân của Hai Bà Trưng. Sau khi đuổi được Tô Định rồi, Công chúa không nhận quan tước, chỉ xin được đem đầu của một tướng Tầu về làng Tiên La để tế chồng, rồi từ đó đi tu.
*   HOÀNG THIẾU HOA: Quê tại Sơn Tây và đã xuất gia đầu Phật. Trước cảnh dân UẤT HẬN vì chính sách của Tô Định, sư nữ đã cởi áo tu hành, quyết theo Hai Bà Trưng đánh quân Tầu.
*        LÊ CHÂN: Quê tại làng An Biên, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Cha bị giết bởi Tô Định, Bà xin gia nhập nghĩa quân Trưng Trắc vì mang lòng OÁN THÙ kẻ đã giết Cha của mình. Bà Trưng phong cho Bà làm Tiên Phong Nữ Tướng quân. Khi thất thế, Bà trẩm mình tự tử.
*    MÃN THIÊN Hoàng Hậu : Hoàng Hậu có tên húy là Trần Thị Đoan, cháu ngoại vua Hùng Vương và là Mẹ của Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Bà lấy chồng làm Lạc tướng, nhưng khi chồng bị chính sách hà khắc của Tô Định giết chết, Mãn Thiên Hoàng Hậu cũng xông trận diệt ngoại xâm cùng với hai con gái. Khi thất thế, Hoàng Hậu tự vận.
*        THÁNH THIÊN Công chúa: Bà theo cậu là Nam Thành Vương khởi nghĩa. Khi cậu tử trận, Công Chúa đứng ra thống lãnh đoàn quân, theo hai Bà Trưng, thề mang OÁN THÙ trả thủ cho cậu và cứu dân lành bị đàn áp, giết lát. Hai Bà Trưng phong cho Thánh Thiên Công chúa làm Thái Bảo Chư Hầu trấn thủ mạn Bắc. Sau Bà tuẫn tiết tại sông Nhật Đức. 
Tóm lại, qua Hai Bà TRƯNG và các Tướng sĩ, chúng ta nhận thấy hai điều làm nền tảng để có cuộc NỔI DẬY đầu tiên nhằm diệt ác quyền ngoại lai và dành lại chủ quyền cho Dân Tộc:
=>  HẬN Nước: Đó là nỗi Uất Hận chung của cả Dân Tộc để cùng đứng lên
=>  THÙ riêng: Đó là lòng Oán Thù riêng của từng cá nhân để có thể hy sinh sự sống của bản thân.
         Hai yếu tố này đã làm bàn đạp vững chắc để làm nên Lịch sử quật khởi của TRƯNG VƯƠNG. Trong “Hồng Đức Quốc Aâm Thi Tập “, có Bài Vịnh đã nói lên đúng cái tâm hồn HẬN NƯỚC, THÙ NHÀ của Hai Bà:
                   Giúp Dân dẹp loạn, trả thù mình
                   Chị rủ cùng em kết nghĩa binh
                   Tô Định bay hồn vang một trận
Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành
Mới dầy bảo vị gia ơn trọng
Đã đội hoa quan xuống phúc lành
Còn nước, còn non, còn miếu mạo
Nữ trung đệ nhất đấng tài danh
 
Phải un đúc Tinh thần Uất Hận và
Oán Thù ngày 30/4 để NỔI DẬY
         Năm 1984, viết cuốn LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM trong đó, chúng tôi thấy triền miên trong giòng Lịch sử cái TINH THẦN ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN VÀ TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc Việt. Chúng tôi viết như sau:
         “Nước ta ngày nay có được một dân tộc riêng, một Giang sơn riêng, mặc dầu trải qua những thời đại lệ thuộc, điều ấy chứng tỏ rằng Ý THỨC TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc, động lực thiết yếu của các cuộc quật khởi, luôn luôn được nuôi dưỡng và sống mãnh liệt trong TÂM HỒN tiền nhân ta. Không có cái Ý THỨC TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc sắt đá này, nòi giống Việt có lẽ đã bị đồng hóa, đất nước Việt có lẽ đã bị xóa nhòa trên bản đồ.” (NGUYỄN PHÚC LIÊN, Lịch sử Kháng Chiến Việt Nam, Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2006, trang 3).
         Ngày QUỐC HẬN 30/4 không phải chỉ là ngày kỷ niệm cho những người buộc lòng phải bỏ nước ra đi, nhưng là ngày tượng trưng cho nỗi UẤT HẬN của cả Dân Tộc trước những tội ác tích lũy bao chục năm trường từ khi Hồ Chí Minh mang chế độ Cộng sản ngoại lai về cưỡng chế Dân Tộc phải chịu đựng cho đến ngày nay. Trong cuốn Lịch sử Kháng Chiến Việt Nam, chúng tôi không bao giờ kể Hồ Chí Minh và đảng CSVN vào hàng ngũ Kháng Chiến mà xếp họ vào loại người làm tay sai cho Ý thức hệ ngoại lai để xâm lăng Đất Nước Việt Nam. Dân Tộc NỔI DẬY tiễu trừ CSVN là trong ý nghĩa đấu tranh chống ngoại xâm trong Ý THỨC TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc vậy.
         Cũng ngày QUỐC HẬN 30/4 này, cũng như Hai Bà Trưng và các Tướng sĩ của Hai Bà, ngoài mối UẤT HẬN chung cho Đất Nước, còn mang trong lòng những OÁN THÙ riêng tư. Những người thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã có Cha, Mẹ, Chồng,Vợ, Con chết do sự phản bội của Hồ Chính Minh và đảng CSVN. Có những người đã có Cha, Chồng, Vợ… bị vu khống, đấu tố, giết oan trong cuộc Cải Cách Điền Địa. Có những người tại Huế đã có thân nhân bị giết và chôn tập thể trong vụ Mậu thân 1968. Có những Cha Mẹ có con em bị Cộng sản đặt mìn, ném lựu đạn chết thảm thương ở những trường học hay chợ búa. Có từng lớp người quân, cán, chính bị đi đầy trong các trại tập trung (cải tạo) để gia đình tan nát. Họ có quyền lấy ngày 30/4 làm ngày tượng trưng để un đúc cho cá nhân mình nỗi OÁN THÙ chính đáng. Chính những nõi OÁN THÙ cá nhân này làm động lực để các cá nhân có thể hy sinh thân mình trong cuộc NỔI DẬY dứt bở cái Cơ chế tội ác CSVN.
         CSVN và những tay sai tìm cách xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN
CSVN mừng ngày 30/4 là ngày giải phóng, chiến thắng. Nhưng Dân Tộc VN cũng lấy ngày đó làm ngày UẤT HẬN cho cả Dân Tộc và ngày OÁN THÙ cho mỗi cá nhân để làm nền tảng cho NỔI DẬY.  CSVN biết rõ tầm quan trọng của sự nuôi dưỡng, un đúc cái tâm hồn UẤT HẬN và OÁN THU Ømà ngày 30/4 tượng trưng. Vì vậy, chúng đã dùng những tay sai để tìm mọi cách xóa đi ngày QUỐC HẬN 30/4. Hãy lấy một ít tỉ dụ gần đây:
*   Những nhóm nêu ra chiêu bài Hoà Giải Hòa Hợp, nêu những khẩu hiệu Đoàn Kết Dân Tộc… để nhằm làm giảm sự un đúc chính đáng tinh thần QUỐC HẬN cần thiết cho cuộc NỔI DẬY diệt trừ những kẻ mang tội ác chất chồng lên Dân Tộc. Nếu thực sự muốn Đoàn Kết Dân Tộc, Hòa Giải Hòa Hợp…, CSVN phải chấm dứt trước tiên cái Cơ chế độc tài, ngưng những cướp bóc của chung thành của riêng. Việc Đoàn Kết Dân Tộc, Hòa Giải Hòa Hợp… tự động tới, chứ không phải hô hào một cách giả hình.
*  Hoàng Duy Hùng nêu ra chiêu bài “trực diện đối thoại“ và mới đây về Việt Nam thăm Thứ trưởng Ngoại giao CSVN. Đây là hành động bắt tay với CSVN vì những quyền lợi riêng như tiền bạc hay nhằm nhẩy bàn độc chính trị. Đây là hành động tay sai cho CSVN. Hoàng Duy Hùng là tòng phạm với CSVN để kéo dài thêm những tội ác trên Dân Tộc nữa.
*    Nguyễn Ngọc Bích làm tay sai cho CSVN trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN. Cái Ong Mỹ nào đó hoàn toàn có quyền chọn Nghị Quyết của Quốc Hội tiểu bang Virgiania. Nhưng việc chọn ngày 30/4 và thay vào hai chữ QUỐC HẬN bằng những chữ như Ngày Công nhận Miền Nam VN, ngày Việt Nam Cộng Hòa, đó là một xúc phạm đến TÂM HỒN Uất Hận và Thù Oán mà Dân Tộc VN cần un luyện để NỔI DẬY diệt trừ những tội ác chất chồng lên Dân Tộc đã bao chục năm trường. Ong Mỹ ấy có thể lấy tên Ngày Chấp Nhận Miền Nam VN hay ngày VNCN thì tùy ý Ong, nhưng chọn ngày 30/4 cho những danh xưng ấy là một XÚC PHẠM. Tại sao Ong Mỹ không chọn ngày mà Quốc Hội Hoa kỳ quyết định cắt đứt Viện Trợ cho VNCN để kỷ niệm điều mà Ong ta muốn. Khi Ong chọn ngày Mỹ cắt đứt Viện Trợ, thì đó là có ý nghĩa hơn cho Mỹ cũng như cho Dân Tộc Việt Nam để Dân Tộc càng un đúc lòng ÚAT HẬN và OÁN THÙ.
         Dân Tộc Việt Nam cần NGÀY 30/4 UẤT HẬN VÀ OÁN THÙ
Tuần trước, chúng tôi đã viết bài Quan Điểm với đầu đề CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP CẦN NGÀY ĐẠI QUỐC HẬN CHO TOÀN DÂN TỘC, đó là trong tinh thần mà Dân Tộc cần un đúc để có sức mạnh nền tảng NỔI DẬYdứt bỏ đám người đã chất chồng lên Quê Hương VN bao tội ác để rồi sau đó mới có thể thăng tiến Xã Hội và phát triển Đất Nước. Bài Quan Điểm hôm nay, chúng tôi đưa ra cái gương của Hai Bà Trưng để cho thấy rằng nếu nơi TÂM HỒN Hai Bà không được un đúc “HẬN Nước, THÙ nhà“ thì không có ngày Khởi nghĩa cứu nước đầu tiên của Lịch sử Việt Nam. Ai dám ngụy biện kêu gọi Hai Bà hãy Hòa Giải Hòa Hợp với Tô Định ! Ai dám đề nghị Hai Bà hãy ôn hòa, lấy “đối thoại “ mà xin xỏ Hán triều. Quan Lạc tướng THI SÁCH, chồng của Bà TRƯNG TRIỆU, đã thẳng thắn viết lên quan Thái Thú Tô Định một KHÁNG THƯ hoàn toàn xây dựng, nhưng đã bị giết vì Kháng Thư này. Cái UẤT HẬN và THÙ OÁN của Bà Trưng Trắc có lý do chính đáng và Bà đã un luyện tâm hồn UẤT HẬN và THÙ OÁN làm nền tảng SỨC MẠNH khởi nghĩa cứu Nước, trả thù cho chồng.
         Ngày nay, giống như quan Lạc tướng THI SÁCH, những Trí thức quốc nội đã nhiều lần đưa Kháng Thư lên đảng CSVN và kết quả là nhiều những nhà Trí thức thẳng thắn đã bị ngồi tù. Bà Trưng Trắc chỉ còn cách un đúc UẤT HẬN và THÙ OÁN để nổi dậy bằng sức mạnh. Ngày 30/4 QUỐC HẬN là ngày tượng trưng để cả Dân Tộc VN hãy làm như Hai Bà: nuôi dưỡng, un đúc lòng UẤT HẬN và OÁN THÙ để có ngày NỔI DẬY tiễu trừ đám người gây tội ác để thăng tiến Dân Tộc và phát triển Đất Nước.
         Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay cần ngày 30/4 QUỐC HẬN để làm nền tảng cho một cuộc NỔI DẬY, như Hai Bà Trưng, khi cần.      
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.04.2013
Web:http://VietTUDAN.net

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.