Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 2 April 2013

Sưu Tầm: HỒI KÝHỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)


1      2      3      4      5


HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:

1      2       3       4      5      6      Kỳ Cuối
 
---------------------------------------------------------
NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN


1      2      3     4      5     Kỳ Cuối
----------------------------------------------------------
HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)

1      2      3      4      5      6      7      8      Kỳ Cuối
--------------------------
HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:
BÊN GIÒNG LICH SỬ1.    2.   3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.

  ---------------------
HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:

(Xin Click vào từng số bên dưới để đọc)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ

(Xin bấm Vào từng Link bên dưới để đọc)

1. KỲ 1   2.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI

  -----------------
 HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ:

----------------

 HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ
(Xin bấm Vào từng Link bên dưới để đọc)
 
.

 
HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ


HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN

Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:

 ----------

NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN

1      2      3     4      5     Kỳ Cuối

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.