Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 17 February 2013

Việt Minh thanh toán các tôn giáo Thiên Chúa, Cao Ðài, Hòa Hảo vì nghịch chủ trương


Tại Nam Bộ, ngày 16-8-1945 , Nhật trao chủ quyền Nam Bộ cho Mặt Trận Ðoàn Kết Quốc Gia. Ðây là Liên Minh các Ðảng phái, Ðoàn thể quốc gia ở Nam Bộ như:
- Việt nam Ðộc Lập đảng của Hồ Văn Ngà
- Việt nam Phục Quốc Hội của Trần Văn Ân
- Giáo phái Cao Ðài
- Giáo Phái Hòa Hảo
- Nhóm Ðệ Tứ Trotskist của Tạ Thu Thâu
- Nhóm Thanh Niên Tiền Phong do Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch [là tiền thân của Ðệ III Quốc tế cộng sản trá hình] điều khiển.
Việt Minh đã khôn khéo len lỏi vào Mặt Trận Ðoàn Kết Quốc Gia này và tổ chức được nhiều cuộc biểu tình thật lớn tại Saigon ngày 25-8-1945 do toàn dân Việt nam đứng lên chống Nhật. Sau đó Mặt Trận Ðoàn Kết Quốc Gia thành lập Ủy Ban Hành Pháp Lâm Thời Nam Bộ, Việt Minh chiếm được 7 ghế trong số 9 Ủy viên của Ủy Ban. Ủy Ban này bị Việt Minh lũng đoạn, nhưng bị các thành viên Giáo phái Cao Ðài [Tướng Trần Quang Vinh], Hòa Hảo [Ðức Thầy Huỳnh Phủ Sổ] và VN Phục Quốc Hội [Cụ Trần Văn Ân] đứng lên chống đối vì biết Thanh Niên Tiền Phong của Việt Minh là Cộng sản Ðệ III Quốc tế trá hình. Trong một âm mưu của Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch gài bắt 2 thành viên Trần Quang Vinh, Giáo phái Cao Ðài và Ðức Huỳnh Phú Sổ, Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng không thành công. Việt Minh tuy bề mặt vẫn hợp tác trong Mặt Trận Ðoàn Kết Quốc Gia, nhưng bên trong Hồ Chí Minh lệnh cho những toán du kích, toán Việt hùng [tiền trảm hậu tấu, giết người trước báo cáo sau!] thanh toán tàn bạo các tín đồ 2 Giáo phái Cao Ðài và Hòa Hảo khắp các tỉnh Miền Ðông và Miền Tây Nam Bộ kể cả Trung Bộ Việt nam!
Ngày 25-5-1946 Hồ Chí Minh ra lệnh cho Tướng Nguyễn Bình phải giải tán Mặt Trận Ðoàn Kết Quốc Gia Nam Bộ. Mặt Trận này phải đổi tên thành Hội Liên Hiệp Quốc Dân (tức Liên Việt) do Hồ Chí Minh cầm đầu và khống chế. Cộng sản Ðệ III QT coi các tôn giáo nói chung là một loại thuốc phiện cần triệt hạ. Cộng sản Ðệ III chỉ cần một thứ tôn giáo duy nhất là Cộng sản Chủ nghĩa (CSCN) mà các tín đồ là những tên đồ tể trung kiên, ác ôn cướp của giết người không gớm tay, tàn bạo vô tiền khoáng hậu..! Chủ mưu của Hồ Chí Minh là thanh toán sạch các tôn giáo như Thiên Chúa, Cao Ðài, Hòa Hảo từ 1945, 1946, 1947 và 1948.
- Tháng 10/1945 du kích Việt Minh đã tập hợp 3 xã Hiệp Hòa, An Ninh và Lộc Giang quận Ðức Hòa tỉnh Chợlớn đem mổ bụng moi tim Anh Sáu Cộ, gốc là Lính Tập hồi hưu Việt Minh cho anh là làm Việt gian cho Tây để làm gương, đe dọa và trấn áp người dân!
- Tháng 1/1946, du kích Việt Minh đã bắt Anh Năm Hỷ, Ông Tám Bôn, Trùm Họ Ðạo Thiên Chúa quanh nhà thờ ở Ấp Chánh xã Hiệp Hòa quận Ðức Hòa, đem cắt cổ, ghim bản án là Việt gian cho Tây trên ngực.
- Tháng 5/1946 Việt Minh thanh toán 85 tín đồ Cao Ðài 3 xã Hiệp Hòa, Tân Phú và Tân Mỹ thuộc quận Ðức Hòa bằng mã tấu cắt cổ, chặt đầu chôn trong cùng một hầm tập thể tại Ấp Gò Sao xã Hiệp Hòa, như đã kể ở Phần II - Ba Ðời Chạy Giặc (Ðặc San Hậu Nghĩa 2006). Chính thời gian này là cả gia đình người viết bài này phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả Cha Ông chạy vắt giò lên cổ ra Căn cứ Chợ Hiệp Hòa để tỵ nạn cộng sản.
- Tháng 6/1946 Việt Minh lại tàn sát thêm hơn 60 tín đồ Cao Ðài tại ngã ba Rạch Gần xã An Ninh, quận Ðức Hòa Cholon như lời tường thuật sau đây của tác giả Dân An Ninhqua bài " Một Chuyến Ði Về " trong Ðặc San Hậu Nghĩa năm Giáp Thân 2004. Ông Dân An Ninh viết: " Nhắc lại cái đêm cha tôi về nhà rồi ngả bệnh nằm liệt giường. Ðó cũng là cái đêm những gia đình theo Ðạo Cao Ðài quằn quại đau đớn kinh hoàng khiếp đảm, con khóc cha, vợ khóc chồng do thuộc hạ của tên Cò Triệu vào nhà kêu cửa dẫn đi và mãi mãi không về..! Cò Triệu là trưởng công an quận Ðức Hòa lên họp tại UB Kháng Chiến Hành Chánh xã An Ninh quận Ðức Hòa để mở cuộc hành quân tiêu diệt các tín đồ Cao Ðài chúng gọi là phản động và là tay sai thực dân Pháp. Bọn chúng ghi tên tất cả những nam tín hữu Ðạo Cao Ðài, đến đêm vào nhà kêu cửa từng người dẫn đi giết hết! Sáng hôm sau, đồng bào đi chợ thấy năm sáu mươi thây các tín đồ Cao Ðài nằm chết rải rác dọc theo các con lộâ trong làng, trong xóm ấp. Nơi nào cũng có thây người, máu me vương vãi, kẻ bị đâm, người bị chặt đầu, kẻ bị cắt cổ trải cùng khắp các lối đi, cả ngoài đồng ruộng cũng có thây người. Các giếng cạn, xác người chồng sắp lớp! Thật là dã man, ai thấy cũng kinh hồn mất vía ..!" Có thể gọi đây là họa diệt chủng không gớm tay của Việt Minh cộng sản!
- Ðồng loạt trong năm 1946 ở các làng Tân Phú, Ðức Lập, Hòa Khánh, Ðức Hòa, Mỹ Hạnh, Lương Hòa, Mỹ Thạnh Ðông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quý, Giồng Trôm, Giồng Ðế, Hội Ðồng Sầm, Tho Mo, Quéo Ba, Cóc Rinh v.v quận Ðức Hòa Cholon, số lượng tín đồ Cao Ðài bi. Việt Minh thanh toán không biết bao nhiêu mà kể, vì có người không chạy thoát, có người thoát ra Căn cứ Chợ Hiệp Hòa.
- Theo số tín đồ Cao Ðài từ miệt bưng bên kia sông Vàm Cỏ Ðông chạy thoát ra đến Căn Cứ Hiệp Hòa cho biết thì tên Tây Lai [người Việt lai Tây] ở các xã Mỹ Thạnh Ðông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quí là một "Việt hùng" [danh hiệu đặt cho người thi hành lệnh Việt Minh giết người không gớm tay!] đã giết trên 99 người gồm tín đồ Cao Ðài, Hòa Hảo, hoặc những người giàu có trong vùng. Tất cả đều bị tên Tây Lai mổ bụng, hoặc chặt đầu ở bên kia Sông Vàm Cỏ Ðông. Về sau, Lính Cao Ðài tại Căn cứ Chợ Hiệp Hoà phục kích mỗi đêm và sau cùng hạ sát tên đao thủ phủ Tây Lai này tại sào huyệt của hắn ở xã Mỹ Quý. Ðúng là ác giả ác lai!
Nhiều Tín đồ Cao Ðài thuộc các ấp Giồng Trôm, Giồng Ðế, Tho Mo, Quéo Ba, Hội Ðồng Sầm.. bỏ chạy trốn tứ tán. Kẻ ra được Căn Cứ Cao Ðài tại Chợ Hiệp Hòa, người chạy sang Miên rồi tìm đường đến Căn Cứ Cao Ðài ở Trà Cao, tại vùng đất Mỏ Vẹt biên giới Việt-Miên, ngang với quận Gò Dầu Hạ.
Dọc theo đất Miên bên ven phía Tây sông Vàm Cỏ Ðông từ Gò Dầu Thượng chạy lên hướng Bắc tỉnh Tây Ninh ngoài căn cứ Cao Ðài ở Trà Cao còn có Căn Cứ Cao Ðài Bến Cầu ngang với xã Cẩm Giang, Căn cứ Cao Ðài Bến Kéo phía Ðông sông Vàm Cỏ Ðông ngang với xã Long Thành.
- Trên trục giao thông Quốc Lộ 1 có rất nhiều Căn Cứ Cao Ðài đóng dọc theo Quốc Lộ từ Saigon chạy lên Tây Ninh như Căn cứ Suối Cụt, Căn cứ Suối Sâu (các căn cứ này ngang với các xã Bùng Binh, Hố Bò, An Nhơn Tây, Trung Lập. có rất nhiều Tín Ðồ Cao Ðài bị Việt Minh giết..), Căn Cứ Trảng bàng, Căn cứ Gia Bình, Căn cứ Gò Dầu, Căn cứ Vênh Vênh [có Sở Cao su Vênh Vênh], Căn cứ Cẩm Giang (có Bộ Tư Lệnh và Tổng Hành Dinh Quân Ðội Cao Ðài đóng chỉ huy các cuộc hành quân tảo thanh Việt Minh trong toàn tỉnh Tây Ninh), Căn cứ Bến Kéo. Mỗi căn cứ Cao Ðài kể trên quy tụ hơn từ 500 đến cả1000 tín đồ Cao Ðài chạy thoát khỏi sự chém giết thủ tiêu của Việt Minh cộng sản. Có chừng 1 hay 2 Trung đội quân đội Cao Ðài giữ an ninh căn cứ, bảo vệ tín đồ Cao Ðài chống lại các cuộc tấn công thường xuyên của Việt Minh từ năm 1945-1954. Ðêm nào cũng có các du kích và lực lượng võ trang Việt Minh tấn công một vài căn cứ, nhất là Căn Cứ Trà Cao, Căn cứ Bến Cầu gần đấy Cao Miên thiệt hại rất nhiều. Các Tín đồ Cao Ðài trong mỗi căn cứ kể trên phải bỏ mồ ma, bỏ nhà cửa, ruộng vườn chạy giặc Việt Minh đến căn cứ sống cơ cực, đói khổ, rách rưới trong một vòng đai rào kín độ 1 hay 2 ki-lô-mét vuông, vì không phương tiện sinh nhai, trong lúc cha mẹ, anh chị em, họ hàng ruột thịt của họ đã bị Việt Minh thanh toán vô số kể [không thể thống kê hết được] ở các làng quanh vùng, hay quanh căn cứ.
- Tại ngã tư quận lỵ Trảng Bàng [hướng từ Saigon lên Quận Trảng Bàng] rẽ phải vào ngã ba Hai Châu có đường trải đá một ngả rẽ đi vào xã Bùng Binh, Bến Súc thuộc chiến Khu Dương Minh Châu, và một ngả đường đi lên xã Trường Thành Sông Ðua,
Sở cao su Cầu Khởi, vào Ðồn điền Dầu Tiếng... Ðây là con đường (từ Trảng Bàng đi lên hướng tỉnh lỵ Tây Ninh) đi Sứ của vua Cao Miên thời xưa chạy song song với Quốc Lộ 1 lên tỉnh lỵ Tây Ninh, cũng có những căn cứ Cao Ðài như Căn cứ Tràng Bàng tại ngã ba Hai Châu, Căn cứ xã Bàu Ðồn (sau đổi thành Quận Khiêm Hanh), Căn cứ xã Truông Mít, Căn cứ Suối Ðá... và cuối cùng là vùng Thánh Ðịa Tòa Thánh Tây Ninh. Những căn cứ này thành lập để bảo vệ các Tín đồ Cao Ðài của các làng xã vùng rừng Bùng Binh, Bời Lời, Bến Súc, Bàu Ðồn, Truông Mít, Cầu Khởi trên bờ Tây sông Saigon ngang với Chánh Lưu thuộc tỉnh Thủ Dầu Một (sau gọi Bình Dương).
- Tín đồ Cao Ðài ở quanh vùng của xã Chánh Lưu tỉnh Thủ Dầu Một bị Việt Minh giết hại vô số kể mà chính Ông Nguyễn Hộ, một cán bộ cao cấp VC hồi kết sau 30-4-1975 đã thuật lại một cuộc thảm sát trên 350 Tín Ðồ Cao Ðài phơi xác dọc theo đường sắt Chánh Lưu lên Ðồng Xoài, Lộc Ninh.
- Nói đến các cuộc thảm sát Tín đồ Cao Ðài Nam Bộ ngoài các tỉnh Chợ lớn, Long An, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu [Miền Ðông] chúng ta phải kể đến các tỉnh vùng Tiền Giang, Hậu Giang Miền Tây Nam Bộ nữa. Ðó là các tỉnh Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre [chi phái Cao Ðài Ông Tương], Vĩnh Long, Sadec, Trà Vinh, Long Xuyên, Châu Ðốc, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Lý do nào chúng ta bảo những tỉnh này các Tín Ðồ Cao Ðài cũng bị Việt Minh thanh toán vô số kể? Vì chính Thánh Ðịa Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh trên một diện tích khoảng 30 km2 là nơi lánh nạn Việt Minh của non 1 triệu Tín Ðồ Cao Ðài từ các tỉnh Miền Tây và Miền Ðông Nam Bộ tìm đến, chưa kể các tỉnh Miền Trung cũng bị Việt Minh sát hại bỏ của chạy lấy người vào lánh nạn tại Tòa Thánh Tây Ninh từ năm 1945. Rất tiếc và không biết các cơ quan Hành Chánh Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh và ở các xã, quận hay tỉnh thành Miền Ðông, Miền Tây Nam Bộ và Trung Bộ VN lúc ấy [1945, 1946, 1947, 1948...1954] có mở các cuộc điều tra và thống kê số Tín Ðồ Cao Ðài bị giết oan dưới bàn tay sắt máu của Hồ Chí Minh và bọn Việt Minh công sản hay không? Hiện nay chúng tôi chưa biết rõ có vị chức sắc nào điều tra, ghi chép thống kê thu thập chứng tích những tín đồ thuộc các tỉnh Miền Ðông, Miền Tây Nam Bộ và Trung Bộ Việt nam đã bị Việt Minh sát hại là bao nhiêu? Nếu các ban Trị Sự Xã, Tộc Ðạo ở các quận, Châu Ðạo ở các tỉnh trên đều điều tra thống kê, sưu tập chứng tích đầy đủ chúng ta chắc chắn có cơ hội tố cáo tội ác CSVN trước dư luận và các tòa án quốc tế chiếu theo Nghị Quyết 4681 của Quốc Hội Liên Hiệp Âu Châu biểu quyết tháng 6/2006..!
- Ngay tỉnh Quảng Ngãi Miền Trung, Việt Minh cũng đã giết hại gần 3,000 Tín đồ Cao Ðài hồi tháng 8/1945 mà người chứng kiến cũng là nạn nhân trong cuộc thảm sát đó chính là Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh [tức Cụ Lê Quang Sách] hiện còn sống và cư ngụ tại San Bernadino có đủ tài liệu chứng minh. Trong Bạch Thư gửi Ông Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan ngày 9/4/1999 Giáo Hữu viết: " Trong suốt 3 tuần lễ kể từ ngày 19/8/1945, chỉ riêng trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi đã có 2791 Chưc sắc, Chức việc và Tín Hữu Ðạo Cao Ðài Trung Bộ đã bị những người Cộng sản Việt Nam sát hại bằng đủ cách như chém đầu, chôn sống, thả biển trong đó có cả hình thức "tùng xẻo" như thời Trung cổ. Tại Quảng Ngãi các vị Chức sắc Cao cấp Cao Ðài như Ðức Liễu Tâm Chơn Nhơn Huỳnh Ngọc Trác, Giáo sư Lê Ðức, Giáo sư Ngọc Thành Thanh, các Giáo Hữu Nguyễn Trân, Lê Ðường, Lê Quang Viện, Nguyễn Sử, Nguyễn Kỉnh, Bùi Phụng, Nguyễn Thống, Trần Lương Hiếu v.v.. đều bị giết thảm. Ở Quảng Nam Giáo sư Nguyễn Hồng Phong cùng 5 Nhân sĩ Cao Ðài khác bị giết tại Làng Bầụ!"
- Giáo Hữu Lê Quang Sách cũng cho biết sau Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, khi Quân Ðội Quốc Gia tiếp thu Liên Khu 5, chính Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài Miền Trung đã kêu gọi các Ðạo Hữu quyên góp và đã xây được một Ðài Tưởng Niệm trong tỉnh lỵ Quảng Ngãi trên khuôn viên gần 1 mẫu tây. Hằng năm ngày mùng 10/7 Âm lịch các gia đình của gần 3,000 nạn nhân đều tụ tập tại Ðài Tưởng Niệm này lập đàn trai, cầu siêu và cúng giỗ những nạn nhân do tội ác Cộng sản Việt Nam gây nên. Bất hạnh thay sau 30/4/1975, CSVN tấn chiếm VNCH, xe tăng của Việt cộng đã ủi sập mất Ðài Tưởng Niệm 3,000 vong linh Tín Ðồ Cao Ðài tỉnh Quảng Ngãi để phi tang.! Hiện chân móng Ðài Tưởng Niệm vẫn còn, tuy không có cách nào Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài Miền Trung hy vọng tái xây dựng lại Ðài Tưởng Niệm này nữa, vì chắc chắn bạo quyền CSVN sẽ ngăn cản và không cho phép. Ðài Tưởng Niệm 3,000 Tín Ðồ Cao Ðài tại Quảng Ngãi bị Việt Cộng sát hại là bằng chứng tội ác tày trời của bọn ngụy quyền CSVN.
Thưa Quý Chức sắc, Chức việc và Quý Ðạo Hữu Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh Truyền Giáo Miền Trung và Cao Ðài Hệ Phái Ông Tương ở Bến Tre:
Trên đây chỉ là những ghi nhận mà người viết nhớ được hoặc qua sách vở, báo chí, hoặc tài liệu tham khảo rất phiến diện và chưa hoàn toàn đầy đủ. Người viết trân trọng gửi Bản Lên Tiếng về Phong Trào Việt Minh và bọn Cộng Sản Ðệ III Quôc Tế Hồ Chí Minh thanh toán các Giáo Phái Cao Ðài, Hòa Hảo đến Liệt Quý Vị, kính mong Quý Vị sẽ bổ sung những điều Quý vị nghe thấy hay biết được các cảnh tàn sát hay thảm sát các Tín Ðồ Cao Ðài ở mỗi địa phương Qúy Vị từng sinh sống và trải qua trọng thời kỳ chiến tranh 1945-1954 hay sau này nữa.
Sở dĩ chúng tôi trình lên Qúy Vị bản kê Tội Ác Việt Minh CS Ðệ III Quốc Tế dưới sự lãnh đạo của tên tay sai Hồ Chí Minh 1945-1948 để chúng ta có dịp hồi tưởng lại Tội Ác tày trời của những con người cộng sản Việt Nam phản dân hại nước mà chúng ta Người Việt Quốc Gia Tỵ nạn CS phải có nhiệm vụ vạch trần tội ác của Việt cộng ra và thu thập tài liệu sẵn sàng để sẽ kiện bọn chúng ra Tòa Án Quốc Tế trong tương lai gần qua Nghị Quyết 4861 của QH/LH Âu châu tháng 6/2006 vừa qua.
Mọi tài liệu thảm sát Tín Ðồ Cao Ðài xin vui lòng gửi về 
UB Tranh Ðấu Cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam
P.O. Box 8975
Newport Beach, CA 92658- 0975
hay e-mail dao_hoang@... .

Trân trọng.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.