30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamThursday, 14 February 2013

The CPV as robbers to rob the people of VN to their bones


Facing the difficulties of the political economic system today; the Communist Party of VN put forward a strategy to allow it to survive, as follows:

- Abroad, they advocate for the reconciliation, dialogue, national unity, with a view to attract the overseas Vietnamese to cease acting against the regime, to make investments in VN and to send money to the homeland to rescue the regime on the verge of economic collapse due to exhausting the hard currencies reserve and other problems.

- In the homeland, they tried to reverse the trend of the people’s unfavorable reaction to the regime, as a result of economic hardship, forced land seizure by the state against peasants and farmers, and corruption, by the project of changing the Constitution in 2013. They put forward a process of getting public opinion on the draft of the new constitution (from January 1 to the end of March, 2013). They said the people can contribute their ideas on virtually every aspect of the draft, except Article 4 to stipulate the sole leadership of the CPV and other articles to guarantee the mono-party system. That way, the change would be a decoration rather than a substantial change of the political system, and everything would be the same, including the land ownership rights, human rights and citizen rights (such as the right to vote, freedom of speech, freedom of the press etc). When Article 4 and other articles to keep the political system as a mono-party system are still there, the regime is still a dictatorial regime, and the people still have to react politically to get their rights back. A people’s rising is a must to eliminate the mechanism that robs the people to their bones.

From Lenin to Stalin, the dictatorship was a dictatorship to serve an ideal (seeking a paradise on earth); now, in VN and China, the dictatorship changed to a dictatorship of a party as robbers, who would apply whatever measures to protect their wealth (that was accumulated by their corruption and robberies against the people, especially from the forced seizure of the peasants and farmers’ lands for what they called "planned cities", "planned new industrial zones" etc.

Unless a people’s rising takes place, no other measures will bring the people the living standard and rights they deserve. That is the solution for VN.Prof. Dr. NGUYEN PHUC LIEN

 

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều