30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamThursday, 28 February 2013

Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do


*. Tặng những người biểu tình ngày 09/12/2012nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ Tự do,
giam giữ những trái tim khao khát Sống.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức
bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thiên thể Tự do.
bắt Tự do giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thơ tứ Con người.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,
bởi vì tôi khao khát Tự do.
Nguyễn Đắc Kiên
09/12/12

---

Sửa đổi hiến pháp là thêm một trò lừa bịp của một chế độ độc tài CSVN!:Đảng cảnh cáo việc góp ý Hiến pháp


Đúng vậy, Tha Nhân tặng quí ị mấy vần sau đây:


SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CHỈ LÀ BÁNH VẼ*
DÂN VIỆT NAM LẠI ĐƯỢC ĂN BÁNH VẼ
DÂN tớ từ xưa bị phỉnh rồi
VIỆT nòi đôn hậu tiếng lâu đời
NAM phương Âu Lạc xây cơ nghiệp
LẠI có sách Trời chỉ rõ nơi
ĐƯỢC lão Hồ già mê ngoại thuyết
ĂN tươi nuốt sống cả dân tôi
BÁNH trông hấp dẫn dung không đặng
VẼ mãi giờ đây lại vẽ chơi
Vẽ mãi giờ đây lại vẽ chơi
Sửa thêm lần nữa vững thêm ngôi
Nhìn qua ‘’Nhà nước’’ đang thay đổi
Ngó lại ‘’chính quyền’’ chỉ dỡn thôi
Tiếng nói người dân sai hỏng cả
Lập trường ‘’lãnh đạo’’ đúng muôn đời
Cũng vì thời thế bày ra thế
BÁNH VẼ to ghê để ngắm chơi
Tha Nhân
·         Trước tin nhà nước VN lấy ý kiến của Nhân dân trong việc
sửa đổi HP kỳ nà

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều