Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 28 February 2013

Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do


*. Tặng những người biểu tình ngày 09/12/2012nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ Tự do,
giam giữ những trái tim khao khát Sống.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức
bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thiên thể Tự do.
bắt Tự do giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thơ tứ Con người.
nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,
bởi vì tôi khao khát Tự do.
Nguyễn Đắc Kiên
09/12/12

---

Sửa đổi hiến pháp là thêm một trò lừa bịp của một chế độ độc tài CSVN!:Đảng cảnh cáo việc góp ý Hiến pháp


Đúng vậy, Tha Nhân tặng quí ị mấy vần sau đây:


SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CHỈ LÀ BÁNH VẼ*
DÂN VIỆT NAM LẠI ĐƯỢC ĂN BÁNH VẼ
DÂN tớ từ xưa bị phỉnh rồi
VIỆT nòi đôn hậu tiếng lâu đời
NAM phương Âu Lạc xây cơ nghiệp
LẠI có sách Trời chỉ rõ nơi
ĐƯỢC lão Hồ già mê ngoại thuyết
ĂN tươi nuốt sống cả dân tôi
BÁNH trông hấp dẫn dung không đặng
VẼ mãi giờ đây lại vẽ chơi
Vẽ mãi giờ đây lại vẽ chơi
Sửa thêm lần nữa vững thêm ngôi
Nhìn qua ‘’Nhà nước’’ đang thay đổi
Ngó lại ‘’chính quyền’’ chỉ dỡn thôi
Tiếng nói người dân sai hỏng cả
Lập trường ‘’lãnh đạo’’ đúng muôn đời
Cũng vì thời thế bày ra thế
BÁNH VẼ to ghê để ngắm chơi
Tha Nhân
·         Trước tin nhà nước VN lấy ý kiến của Nhân dân trong việc
sửa đổi HP kỳ nà

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.