30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamTuesday, 22 January 2013

Vietnamese Diaspora: Freedom for Unjustly Sentenced Catholics Demanded

1/16/2013
MELBOURNE, Australia (AsiaNews) - Immediately release the young Catholics and Protestants falsely arrested and tried, an end to the persecution against the Catholic Church and other religions, respect and ensure the safety of places of worship of all religions, respect for the laws promulgated by the government , fully respect the rights of freedom of religion and speech as laid down in the United Nations Charter.
These are the central demands of the protest which was launched in Melbourne, Australia, by the Federation of Vietnamese Catholic media in the aftermath of the trial that saw 14 activists accused of "subversion" against the state and sentenced to up to 13 years in prison by the People's Court of Nghe An (in the photo: Catholics before the court), in central Vietnam. "These arrests - says the letter - both contradict international law and the Constitution and laws of Vietnam."
The Federation of Vietnamese Catholic media points out that "many international organisations including the Human Rights Watch (HRW), the Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Vietnam Human Rights League, Centre for the Vietnamese writers in exile, and the Association of Catholic in Action to Abolish Torture (ACAT), the Italian organization Media Legal Defence Initiative (MLDI), and the Electronic Frontier Foundation ( EFF) have signed petition letters demanding an immediate release of these 14 individuals who were actually social peaceful activists; as well as the clearance of the charges against them. These petition letters assert that "These individuals are simply exercising their rights to freedom of speech, freedom of assembly and association of international law they are guaranteed."
The Federation also draws attention to the letter by the archbishop of Hanoi, Msgr. Peter Nguyen Van Nhon to Vietnamese Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng to protest against the attempt by the authorities to take possession of the Carmelites convent. "The Archbishopric of Hanoi asserts that she has never "transferred" nor "donated" to the government any of her 95 facilities within the boundary of Hanoi city that have been being seized and utilized by the government."
The document also speaks of " are ongoing attempts from the Vietnamese communist government to limit the freedom of worship through the decree N� 92/2012/N�-CP, which came into force earlier this year. This provides tools for the government to tighten its control on religions. This harbingers an era full of hardship for all religions in Vietnam"," a backward step in the implementation of the policy on religious freedom".
In conclusion, affirming "communion" with the Church at home, the Federation of Vietnamese Catholic media asks "congresses, governments, political parties of all nations, human rights organizations, Amnesty International, organizations that are concerned about freedom and human rights in Vietnam "to" be united with us in this struggle for human rights and religious freedom in Vietnam".

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều