Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 22 June 2018

Bức Tâm thư của một linh mục gửi quân đội mà Nguyễn Thị Kim Ngân hoảng loạn


Xin trân trọng kính chuyển Tâm Thư của Linh Mục GIOAN HÀ TRẦN.
https://i.ytimg.com/vi/dKzFMjIV4HI/maxresdefault.jpg- Trong giờ phút sinh tử ngặt nghèo của quê hương VN, đây là cơ hội cuối để người dân VN tại quốc nội vùng lên giữ nước và giải thoát cho chính đời mình và con cháu mình khỏi ách độc tài CS và nô lệ Tàu cộng trong những ngày sắp tới. Xin toàn dân VN hãy hào hùng tiếp tục con đường tranh đấu chống tà quyền VC. Máu và mồ hôi của đồng bào sẽ không phí phạm mà  hiển hách đi vào hùng sử VN. Xin đồng bào tiếp tục kiên cường nêu lên CHÍNH NGHĨA.  Khi CHÍNH NGHĨA sáng tỏ, người THẾ GIỚI sẽ tiếp tay. 
- Vị nào có lòng trắc ẩn, trăn trở với sự tồn vong của quê hương và dân tộc VN, xin vui lòng chuyển TÂM THƯ của Linh Mục GIOAN HÀ TRẦN đến với đồng bào của chúng ta tại VN rộng rãi cho. Xin ghi ơn Qúy Vị.

Ngô Minh Hằng

Những dòng tâm huyết cho quê hương VN.
CÁI NÚT
Gởi về Đồng Bào VN và 486 ông bà hiện trong chức vụ đại biểu quốc hội của cái gọi là XHCHVC đang lăm le, hí hửng, sẵn sàng bấm nút bàn giao VN cho Tàu cộng, đưa tổ quốc, dân tộc VN vào họa diệt vong.


Chín chín năm à? Cái nút kia
Bấm xong đất nước sẽ tan lìa!
Bấm xong dân tộc vào nô lệ
Muôn kiếp sầu như tấm mộ bia !!!
  *
Cái nút, chao ơi qúa đớn đau
Đảng dâng sông núi Việt cho Tàu
Tân Cương, Tây Tạng, đời ta đấy!
Kiếp sống không bằng kiếp ngựa-trâu...
  *
Cái nút, dù cho bấm nhẹ thôi
Nhẹ bao dân cũng nát tan đời !
Nhẹ bao ta cũng thành vong quốc
Ngay giữa quê ta, nhục phận Hời...
  *
Cát nút thật ra chẳng tội tình
Không làm dân tộc phải điêu linh
Kẻ gây trọng tội kia là kẻ
Bấm nút bàn giao tổ quốc mình !!!
  *
Cái nút, nghe thôi đã não nề
Ai thương thân phận với thương quê
Và không muốn chết như con vật
Thì hãy vùng lên cứu lấy quê !!!


Ngô Minh Hằng

********

HẬN BÁN NƯỚCGiặc cộng cho người mướn núi sông
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong
Nghe tin, trong nước đều cay dạ
Thấy chuyện, ngoài biên thảy đắng lòng
Chín chín năm Tàu vui chủ đất
Ngàn đời dân Việt nhục cùm gông
Tung tiền, chệt chiếm luôn rừng biển
Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng
    *
Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng
Nhục nào bằng nhục bán non sông ?
Đồng bào ! Nước mất, đừng mê nữa!!!
Dân tộc ! Nhà tan, có tỉnh không???
Vùng dậy đòi về ngay tổ quốc !
Tiến lên đập nát hết xiềng gông !
Quê vào tay chệt là quê sẽ
Đại họa ngàn năm mãi chất chồng !!!
    *
Đại họa ngàn năm mãi chất chồng…
Hỡi nòi Hồng Lạc, giống Tiên Long
Hãy thương tổ quốc đau từng khúc
Và xót quê hương lệ vạn dòng…
Mướn đất bọn Tàu xây thuộc địa
Bán rừng lũ đảng hưởng tiền nong
Chỉ dân tộc Việt là điêu đứng
Một cổ rồi đây vướng mấy tròng !!!
  *
Một cổ rồi đây vướng mấy tròng !!!
Nhục mình, hận tủi cả non sông
Âm mưu thuê đất mà suông sẻ
Công việc bàn giao đúng dự phòng
Tàu chức chủ quyền ngôi thống trị
Ta đời nô lệ phận cùm gông !
Đặc khu kinh tế: trò lừa bịp
Cộng bán quê rồi có biết không !
  *
Cộng bán quê rồi có biết không !
Hỡi ai thấy hận, thấy đau lòng
Thì xin đứng dậy châm mồi lửa
Và hãy vùng lên nổi trống đồng
Đừng mãi yếu hèn nhìn phản tặc
Mà cùng dũng cảm cứu non sông !
Kìa gương Tây Tạng, Tân Cương đó
Nhục với thân danh, hổ giống dòng !!!

Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.