Saturday, 1 October 2016

Dân Muốn Biết: Nỗi khổ khi trời mưa to, đường ngập nước.

Buổi sáng cười chút cho thoải mái


Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
TTO - Các họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười bày tỏ góc nhìn của họ về nỗi khổ khi trời mưa to, đường ngập nước.


Tranh: LAP
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập

Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: H.Lộc
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: LAP
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: Phong
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: Đ.Thuận
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: LAP
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: B.Ba

Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: LAP

0 comments:

Post a comment

News

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Trưác tiên, ta tiêm thử vaccine phòng covid cho các cán bộ, quan chức nhà nước... ...Nếu các vị ấy an toàn, ta biết là vaccine tốt. Còn nhỡ như họ có mệnh hệ gì, đất nước an toàn.'

 
Web Statistics