Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 1 October 2016

Dân Muốn Biết: Nỗi khổ khi trời mưa to, đường ngập nước.

Buổi sáng cười chút cho thoải mái


Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
TTO - Các họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười bày tỏ góc nhìn của họ về nỗi khổ khi trời mưa to, đường ngập nước.


Tranh: LAP
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập

Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: H.Lộc
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: LAP
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: Phong
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: Đ.Thuận
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: LAP
Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: B.Ba

Cười ra nước mắt xem tranh biếm về mưa ngập
Tranh: LAP

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.