Lễ Kỷ Niệm


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam được thành lập từ năm 1955, với ngày truyền thống còn gọi là Ngày Quân lực vào ngày 19 tháng 6.


Friday, 29 July 2016

Câu Chuyện Thủy Chung Của Vợ Người Lính VNCH

---------- ------------
Hình ảnh đẹp của giới trẻ Việt Nam tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2016. Màu sắc không cộng sản, không Trung Quốc. Màu sắc thuần Việt Nam! Fb Đạt Tiến Nguyễn

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics