Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 20 October 2015

Bác vào chùa: Kiếp sau chớ có tay sai tàn dân mãi quốc, đoạ đày Việt Nam.
Bác  Hồ Vào Chùa

Bác vào chùa tối ngày kinh kệ
Kể từ nay hết mẹ trò dê!
Thu, đông, xuân, đến lại hè
Thấp nhang hỏi Bác có tê tái lòng?
*
Ngồi giữa chùa nhang đèn nghi ngút
Bác Hồ ơi, uất ức gì không?
Từ đây thôi hết đèo bồng
Năm canh chầu Phật khó lòng râu xanh!
*
Bác sanh thời lăng loàn dâm dối
Chết vào chùa sám hối là đây.
Kiếp sau chớ có tay sai
Tàn dân mãi quốc, đoạ đày Việt Nam.
*
Bác ngoài đời hung hăng xàm bậy
Phải vào đây Phật dạy mới xong.
Làm trai muốn đặng anh hùng
Chớ đừng theo giặc cùm gông Nước Nhà.
----
Phù Mãnh

SAU 40 NĂM "GIẢI PHÓNG" MIỀN NAM VIỆT NAM, "BÁC HỒ" VÀ LŨ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC CỦA "NGƯỜI" ĐÃ ĐƯA NHÂN DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT ĐẾN "THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN"  NGÈO ĐÓI, KHỐN KHỖ VÀ ĐÊ HÈN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VĂN MINH VÀ TIẾN BỘ HIỆN ĐẠI. THẢM HỌA NÔ LÊ TẦU CỘNG VÀ THẢM TRẠNG DIỆT VONG ĐANG ĐẾN . HỠI NHỮNG AI CÒN THA THIẾT VỚI TIỀN ĐỒ DÂN TỘC VIỆT, HẢY ĐỨNG LÊN LẬT ĐỔ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ LŨ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC BÁN NƯỚC, HÈN VỚI GIẶC TẦU, TÀN ÁC VỚI NHÂN DÂN VIỆT.
NPH

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.