Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 7 July 2015

TỪ Ý NGHĨA QUỐC KHÁNH HOA KỲ JULY 4TH. ĐẾN KHÁT VỌNG TỰ DO DÂN CHỦ CỦA QUỐC DÂN VIỆT NAM.


        
     Năm nay, nhân dân Hoa Kỳ ăn mừng Lễ Ðộc Lập July 4th lần thứ 239  và cũng như hàng năm, với nhiều nghi lễ công cộng trang trọng và các cuộc họp mặt tiệc tùng,vui chơi giải trí cá nhân hay gia đình, bạn bè, trong một cuối tuần dài ngày; và cũng tất nhiên bầu trời vẫn luôn rực sáng những chùm pháo bông lớn nhỏ đủ màu, với âm thanh quen thuộc lách tách đì đùng đó đây như bầy tỏ một niềm vui to lớn của nhân dân Hoa Kỳ.
     Nhân dịp này, chúng tôi muốn đề cập đến ý nghĩa lịch sử và thời đại của Quốc Khánh Hoa Kỳ July 4th .Đồng thời nhân dịp này cũng muốn nói lên khát vọng tự do dân chủ của quốc dân Việt Nam, những công dân của Tổ Quốc Việt Nam trong cũng như ngoài nước.

I/- Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY QUỐC KHÁNH HOA KỲ.
     Trước hết, về ý nghĩa lịch sử, thì Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ đánh dấu ngày giành được độc lập từ tay Ðế Quốc Anh, của nhân dân Hoa Kỳ cách nay 239 năm ( 1776 – 2015 ).
      Ngược dòng thời gian, lịch sử lập quốc Hoa kỳ đã ghi nhận rằng, vào năm 1492, một người Ý tên Christopher Columbus và đoàn tùy tùng là những di dân đầu tiên đã khám phá và đặt chân lên Ðại Lục Bắc Mỹ, gọi là Tân Thế Giới, tức Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay.
     Trong những thập niên đầu và nhiều thập niên sau đó, đã có thêm nhiều người từ các nước Châu Âu như Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Hoà Lan, Ðức, Nga… đã đua nhau tìm đến vùng đất mới, với mục đích truyền đạo hay tìm kiếm những cơ hội mưu sinh tốt đẹp và tự do hơn nơi chính quốc. Hầu hết những di dân này được mô tả là những người có óc mạo hiểm, tinh thần tự do phóng khoảng, một khả năng sáng tạo, khôn khéo và siêng năng làm việc. Nhất là có chung khát vọng về một cuộc sống độc lập, tự do hơn nơi nguyên quán của mình.
     Theo thời gian, các sắc dân đã qui tụ thành 13 tiểu bang đầu tiên, song lúc đầu tất cả đều bị Ðế Quốc Anh thống trị. Do chính sách cai trị áp bức, bóc lột và bất công của chế độ thuộc địa Anh, đã bác đoạt nhiều quyền tự do và quyền lợi kinh tế của dân thuộc địa, nên ngày 10 tháng 5 năm 1775, đại biểu 13 Tiểu Bang đầu tiên đã nhóm họp tại Philadelphia, cử George Washington làm Tổng Tư Lệnh quân đội, tuyên chiến chống chế độ thuộc địa của Ðế Quốc Anh. Cuộc chiến tranh chính nghĩa giành độc lập này đã mau chóng  thành đạt được thắng lợi sau cùng.
        Ngày 4 Tháng 7 Năm 1776 Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập đã được các đại biểu dân cử của 13 Tiểu Bang soạn thảo, thông qua và công bố trước thế giới, rằng tư đây, các thuộc địa đã hoàn toàn độc lập, tách rời khỏi quyền thống trị của Ðế Quốc Anh. Mười ba thuộc địa đã trở thành 13 tiểu bang đầu tiên, khai sinh ra chế độ Tự Do Dân Chủ và ngày 4 Tháng 7 đã là ngày Quốc Khánh của quốc gia Liên Bang Hoa Kỳ. Ngày nay, quốc gia liên bang ấy đã phát triển thành 50 tiểu bang, với khoảng trên  300 triệu dân và được coi là một quốc gia hùng mạnh nhất, tự do dân chủ  vào bậc nhất thế giới.
     Từ vị trí là một quốc gia hùng mạnh và Tự Do Dân Chủ vào bậc nhất thế giới, Hoa Kỳ đã và đang đóng vai trò một trung tâm quyền lực ưu thế, có ảnh hưởng quyết định đến chiều hướng phát triển chung của thế giới. Từ vị trí, vai trò và ảnh hưởng vượt trội này, Hoa Kỳ đã trở thành một mẫu mực, một ước mơ vươn tới của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia khác  trên thế giới, trong đó có Quốc Dân Dân Việt Nam.

II/- Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA NGÀY QUỐC KHÁNH HOA KỲ.
         Chính vì vậy, bên cạnh ý nghĩa lịch sử, Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ còn mang ý nghĩa thời đại. Bởi vì những tư tưởng về tự do, dân chủ và nhân quyền được minh định trong Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ ngày 4 Tháng 7 Năm 1776, đã mang một giá trị vĩnh cửu vượt không gian và thời gian:
‘‘ Rằng mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Chính Ðấng Tối Cao đã ban cho họ một số quyền lợi nhất định mà không ai có thể tước đoạt. Mọi người có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc’’  (That all men are equals. The Supreme Being has given them certain rights Which no one can take away. All people have the right to live, the right to be free, and the right to try to find happiness.) .
     Bên cạnh những tư tưởng về tự do và nhân quyền này, Quốc Khánh Hoa Kỳ còn xác lập một chế độ tự do dân chủ, mà cho đến nay vẫn còn giá trị thời đại, với những quan niệm về một chính quyền thực sự ‘‘ Của dân, do dân và vì dân’’, được nhiều quốc gia trên thế giới tiếp nhận và coi như mẫu mực vận dụng vào thực tiễn. Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Ðộc Lập Hoa Kỳ viết:
      ‘‘Chính quyền được tạo thành bởi dân là để bảo vệ dân. Nếu một chính quyền cưỡng đoạt những quyền lợi của dân, nhân dân có quyền thay đổi hay hủy diệt chính quyền cũ và tạo lập một chính quyền mới’’  (Governments are formed by people to protect people. If a government tries to take away the people’ s rights, the people have the right to change or abolish the old government and to forme a new one ).
          Như vậy có thể nói, nhân dân Hoa Kỳ có quyền tự hào về đất nước vĩ đại của mình. Vì chỉ với lịch sử dựng nước 239 năm (1776-2015), mà nhân dân Hoa Kỳ đã kiến tạo được một đất nước hùng cường, với một chế độ tự do dân chủ bậc nhất, được coi là mẫu mực cho nhiều quốc gia noi theo. Một đất nước hùng cường, vì có nền kinh tế phát triển cao độ , với nền quân sự quốc phòng hùng mạnh và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới; nhân dân Hoa Kỳ được sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong khung cảnh một chế độ dân chủ pháp trị đích thực. Ðặc biệt là nền văn hoá, văn minh đa chủng Hoa Kỳ đã thu hút được nhiều nhân tài từ nhiều quốc gia khác và tạo được ảnh hưởng tràn lan trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam ngày nay, dù vẫn đang phải sống dưới chế độ độc tài đảng trị Việt cộng, song thực tế sinh hoạt xã hội Việt Nam và lối sống con người Việt Nam ngày nay đã chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Mỹ, bên cạnh ảnh hưởng mờ nhạt của các nền văn hóa đa chủng khác …

III/- KHÁT VỌNG TỰ DO DÂN CHỦ CỦA QUỐC DÂN VIỆT NAM.        
        
     Trông người lại nghĩ đến ta, khoảng hai triệu người Việt Nam đang sống trên đất nước Hoa Kỳ vĩ đại này không khỏi có những suy tư về một đất nước non trẻ, đa chủng,  chỉ với 239 năm lịch sử lập quốc, mà đã có thể kiến tạo một đất nước hùng cường và một chế độ tự do dân chủ bậc nhất. Trong khi chúng ta từng tự hào về hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước thì sao?- Độc lập quốc gia, tự chủ dân tộc, đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, đến nay vẫn còn là một ước vọng.
     Sau khi thoát ánh thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp, đến nay vẫn chưa có được một nền độc lập quốc gia tự chủ dân tộc (1954-2015). Bởi vì, sau Hiệp Định Geneve tháng 7-1954 chia đôi đất nước, đã đưa Việt Nam vào vòng nô lệ của một thứ chủ nghĩa thực dân mới. Miền Bắc lệ thuộc Nga-Tầu và quốc tế cộng sản, Miền Nam chịu sự cương tỏa của Hoa Kỳ và thế giới tư bản. Cả hai Miền Bắc Nam trở thành công cụ làm nhiệm vụ tiền đồn cho “Phe Xã Hội Chủ Nghĩa” và “Phe Tư Bản Chủ Nghĩa”, thực hiện cuộc chiến tranh ý thức hệ dưới sự chỉ đạo, lèo lái, khuynh đảo của các thế lực ngoại bang. Cuộc chiến tranh Quốc – Cộng ( hình thái chiến tranh nóng nơi các nước nghèo,bên cạnh hình thái chiến tranh lạnh giữa các nước giầu, là hai hình thái của cuộc chiến tranh ý thức hệ) đã diễn ra khốc liệt kéo dài 21 năm (1954-1975) mới được các thế lực ngoại bang cho chấm dứt vào ngày 30-4-1975, khi có nhu cầu thay đổi chiến lược toàn cầu mới của các cường quốc cực. Việt cộng Miền Bắc được cho đóng vai kẻ thắng trận biểu kiến (giả tạo), tiếp tục lệ thuộc Nga-Tầu thêm thời gian (1975-1995) trước khi bước vào vòng lệ thuộc một cổ đôi tròng Mỹ -Tầu từ 1995 đến nay. Hệ quả là, sau 40 năm qua, Việt cộng năm độc quyển thống trị và lệ thuộc ngoại bang, tuyệt đại đa số trên 90 triệu quốc dân Việt Nam  vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo tự do, đói nghèo cơm áo .Quốc dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước không khỏi suy từ rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có được một nền độc lập quốc gia, tự chủ dân tộc để có được một ngày Lễ Độc Lập đúng ý nghĩa và thực tế như ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ July 4th.Suy tư để tự hỏi rằng, vì đâu đất nước và nhân dân ta ra nông nỗi này? 
       Câu trả lời ngắn gọn: tất cả đều do một nguyên nhân chủ yếu, là vì đảng và do đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra. Vì tập đoàn thống trị độc tôn, độc quyền này, hơn nửa Thế kỷ qua (1954-2015) đã áp đặt một chế độ chính trị độc tài toàn trị, phản dân chủ, độc quyền áp bức bóc lột, với một chính quyền không phải ‘‘ Của dân, do dân và vì dân’’, mà là một chính quyền  ‘‘ Của đảng, do đảng và vì đảng Cộng Sản Việt Nam’’, chỉ biết dựa vào thế lực ngoại bang, bán nước cầu vinh,  để củng cố, kéo dài quyền thống trị độc quyền, bác đoạt tư do và các dân quyền, nhân quyền cơ bản của nhân dân. Và vì vậy, đã không huy động được sức mạnh tổng hợp và tài năng sáng tạo toàn diện của mọi tầng lớp nhân dân vào công cuộc phục hưng xứ sở, xây dựng phát triển toàn diện đất nước làm cho dân giầu nước mạnh,tạo thế và lực bảo vệ độc lập quốc gia, chủ quyền dân tộc. Ðây là nguyên nhân chủ yếu cũng đã được nhân dân trong nước và ngay cả một số không ít những đảng viên “Cộng sản phản tỉnh”  nhìn ra được vấn đề và đồng thuận về cách giải quyết vấn đề tốt nhất, là phải bằng mọi cách hữu hiệu loại trừ càng sớm càng tốt, tập đoàn thống trị độc quyền và cả chế độ độc tài toàn trịViệt cộng, phản dân,hại nước, tay sai ngoại bang hiện nay.
        Một khi mục tiêu tối hậu này đạt được trong tương lai không xa, Việt Nam cũng sẽ có một ngày quốc khánh mang ý nghĩa trọn vẹn như ý nghĩa của ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ July4th.
        Vì ngày Quốc Khánh đó đánh dấu ngày nhân dân Việt Nam hủy diệt được chế độ độc tài toàn trị Việt cộng, như nhân dân Hoa Kỳ đã lật đổ được ách thống trị thuộc địa của đế quốc Anh 239 năm trước đây, để thiết lập một chế độ tự do dân chủ đích thực trên quê huơng Việt Nam, tạo tiền đế phát triển toàn diện đất nước đến giầu mạnh; như nhân dân Hoa Kỳ đã tạo dựng được một chế độ tự do dân chủ mẫu mực trên đất nước của họ, và một đất nước hùng cường bậc nhất như hiện nay, dưới ánh sáng soi đường của Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ ngày 4 Tháng 7 Năm 1776.
                     Thiện Ý
       Houston, tháng 4 tháng 7 Năm 2015

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.