Happy New Year

'Under New Management'

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamWednesday, 11 March 2015

Quốc Hận : VC đã vi phạm-Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973


28.4.1975: Sư Đoàn 5BB Tữ Chiến
28.4.1975: Tướng Minh Nhận Chức
27.4.1975: Tân Cảng Sàigòn
27.4.1975: Bầu Tân Tổng Thống
26.4.1975: Kịch Chiến Ở Bà Rịa
25.4.1975: Trận Chiến Bình Dương
27.4.1975 Sư Đoàn 3BB Giữ Bà Rịa
23.4.1975: Thủ Tướng Cẩn Từ Chức
23.4.1975 Dàn Xếp Tình Hình VNCH
22.4.1975: Trận Chiến Tây Ninh
22.4.1975 Phòng Tuyến Trảng Bom
21.41975: Tổng Thống Thiệu Từ Chức
20.4.1975: Kịch Chiến Ở Xuân Lộc
19.4.1975: Trận Chiến Định Quán
18.4.1975: Trận Chiến Phan Thiết
17.4.1975: Trận Chiến Xuân Lộc
16.4.1975: Phan Rang Thất Thủ
16.4.1975 Tại Phòng Tuyến Phan Rang
15.4.1975: Dầu Giây Thất Thủ
15.4.1975: Mặt Trận Long Khánh
14.4.1975: Nội Các Mới Trình Diện
13.4.1975: Trận Chiến Bảo Định
12.4.1975: Kịch Chiến Ở Xuân Lộc
Cuộc Di Tản Của Tiểu Khu Bình Thuận
11.4.1975: Trận Chiến Dầu Giây
10.4.1975: Trận Chiến Xuân Lộc
9.4.1975, Long Khánh Bùng Nổ
9.4.1975: Trận Chiến Long An
8.4.1975: Trận Chiến Quốc Lộ 20
QĐ3 Phòng Tuyến Phan Rang
7.4.1975: Trận Chiến Miền Đông
Tháng 4-1975, Tại Tiểu Khu Bình Thuận
6.4.1975: Trận Chiến Bình Thuận
5.4.1975: Thủ Tướng Khiêm Từ Chức
4.4.1975: Trận Chiến Ninh Thuận
3.4.1975: Phan Rang Hỗn Loạn
2.4.1975: Trận Chiến Nha Trang
2.4.1975 Ngày Cuối Cùng QĐ 2
1.4.1975: Mặt Trận Khánh Dương

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều