Wednesday, 11 March 2015

Quốc Hận : VC đã vi phạm-Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973


28.4.1975: Sư Đoàn 5BB Tữ Chiến
28.4.1975: Tướng Minh Nhận Chức
27.4.1975: Tân Cảng Sàigòn
27.4.1975: Bầu Tân Tổng Thống
26.4.1975: Kịch Chiến Ở Bà Rịa
25.4.1975: Trận Chiến Bình Dương
27.4.1975 Sư Đoàn 3BB Giữ Bà Rịa
23.4.1975: Thủ Tướng Cẩn Từ Chức
23.4.1975 Dàn Xếp Tình Hình VNCH
22.4.1975: Trận Chiến Tây Ninh
22.4.1975 Phòng Tuyến Trảng Bom
21.41975: Tổng Thống Thiệu Từ Chức
20.4.1975: Kịch Chiến Ở Xuân Lộc
19.4.1975: Trận Chiến Định Quán
18.4.1975: Trận Chiến Phan Thiết
17.4.1975: Trận Chiến Xuân Lộc
16.4.1975: Phan Rang Thất Thủ
16.4.1975 Tại Phòng Tuyến Phan Rang
15.4.1975: Dầu Giây Thất Thủ
15.4.1975: Mặt Trận Long Khánh
14.4.1975: Nội Các Mới Trình Diện
13.4.1975: Trận Chiến Bảo Định
12.4.1975: Kịch Chiến Ở Xuân Lộc
Cuộc Di Tản Của Tiểu Khu Bình Thuận
11.4.1975: Trận Chiến Dầu Giây
10.4.1975: Trận Chiến Xuân Lộc
9.4.1975, Long Khánh Bùng Nổ
9.4.1975: Trận Chiến Long An
8.4.1975: Trận Chiến Quốc Lộ 20
QĐ3 Phòng Tuyến Phan Rang
7.4.1975: Trận Chiến Miền Đông
Tháng 4-1975, Tại Tiểu Khu Bình Thuận
6.4.1975: Trận Chiến Bình Thuận
5.4.1975: Thủ Tướng Khiêm Từ Chức
4.4.1975: Trận Chiến Ninh Thuận
3.4.1975: Phan Rang Hỗn Loạn
2.4.1975: Trận Chiến Nha Trang
2.4.1975 Ngày Cuối Cùng QĐ 2
1.4.1975: Mặt Trận Khánh Dương

0 comments:

Post a comment

Breaking news

Ra mắt website : Thỉnh Nguyện Thư. website : IGOFC.ORG và hướng đẫn sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=CujAOWFynIU

 
Web Statistics