Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 17 June 2014

Tin Đà Nẵng: TUỔI TRẺ VIỆT NAM THẢ TRUYỀN ĐƠN kêu gọi: DÂN TỘC VIỆT NAM YÊU NƯỚC

TUỔI TRẺ VIỆT NAM THẢ TRUYỀN ĐƠN


Tin Đà Nẵng: TUỔI TRẺ VIỆT NAM THẢ TRUYỀN ĐƠN kêu gọi: DÂN TỘC VIỆT NAM YÊU NƯỚC
ĐẦU KHÔNG CÚI
CHÂN KHÔNG LÙI
QUYẾT TÂM ĐẨY LUI NGỌAI XÂM
ĐẢ ĐẢO TẬP CẬN BÌNH
Nguyễn Quang Duy's photo.Nguyễn Quang Duy's photo.
Nguyễn  Quang Duy's photo.
Nguyễn Quang Duy's photo.


Nguyễn Quang Duy's photo.
Nguyễn Quang Duy's photo.

NÓI VỚI CÁC EM
(Thân mến gởi các em sinh viên học sinh yêu nước tại Việt Nam, những người đã, đang và sẽ can trường đứng lên chung lòng đòi lại quê hương. Đây là thời điểm các em  viết trang hùng sử- Thiết tha mong Quí Vị và Quí Bạn phổ biến rộng rãi giùm. Đa tạ)


Em thấy đảng mình có đúng không ?
Khi quân Trung quốc lấn non sông
Xuôi tay, đảng đứng im, nhìn giặc
Chiếm đất quê hương chẳng động lòng ??

Em thấy đảng mình nghịch lý không ?
Khi em, tuổi trẻ giống Tiên Rồng
Thấy quê bị mất trong tay giặc
Tim cháy  bừng lên đuốc lửa hồng

Đuốc lửa công bình, đuốc lửa thiêng
Lửa yêu tổ quốc, lửa trung kiên
Nhen từ bất khuất lòng dân tộc
Đòi lại Hoàng Sa, đất chủ quyền !

Đáng lẽ đảng kia phải rất mừng
Mừng dân can đảm chống tàn hung
Mừng người tuổi trẻ vì yêu nước
Bảo vệ biên thùy, giữ núi sông

Nhưng chẳng mừng vui, đảng lại còn
Bạo tàn chà đạp tấm lòng son
Không cho những trái tim công chính
Tỏ khối tình yêu với  nước non ...

Em, chủ tương lai đất nước nhà
Lẽ nào máu thịt của Ông Cha
Người đem đổi chác mưu danh lợi
Mà chịu khoanh tay, nuốt nhục  à ???

Hùng sử, em ơi hãy viết lên
Những trang sử đẹp của ba miền
Bởi đây là lúc xoay thời thế
Cứu giúp dân đen, diệt bạo quyền

Em ạ, đảng mình phản núi sông
Thì em, tuổi trẻ, hãy chung lòng
Vùng lên, cứu nước, trừ gian đảng
Kẻo hổ nghìn sau giống Lạc Hồng !!!Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.