Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 14 January 2014

Los Angeles. : THÔNG BÁO BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG 17.1.14

Kính chuyển:
Thông báo của Ban Tổ Chức cuộc biểu tình tại Tổng Lãnh Sự Trung Cộng ngày 17 tháng 1 năm 2014.
Kính nhờ phổ biến và mời tham dự.
Phan Tấn Ngưu (TH/CSQG)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG

        
  Thưa toàn thể đồng hương tỵ nạn cộng sản,
          Để yểm trợ chiến dịch 40 năm tưởng niệm Hoàng Sa (19 tháng 1 năm 1974) đã và đang phát động khắp nơi, một cuộc biểu tình chống Trung Cộng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu 17 tháng 1 năm 2014 tại tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng ở Los Angeles.
          Liên Ủy Ban chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp với Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ thiết tha kêu gọi quý Đồng Hương, quý Chiến Sĩ VNCH và giới trẻ tham dự biểu tình thật đông đảo để chống bọn bá quyền phương Bắc cũng như nói lên ước vọng của toàn dân trong quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải hiện nay. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ đến các Chiến Sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận chiến giữ nước 40 năm trước.
          Tại vùng Nam Cali, xin đồng hương tập trung tại Văn Phòng Cộng Đồng NVQG (góc Magnolia và Hazard) lúc 9:00AM ngày 17-1 và liên lạc giữ chỗ với:
          - Phan Kỳ Nhơn:              (714)854.4584
          - Trần Vệ :                       (310)800.5202
          - Phan Tấn Ngưu:            (714)230.9602
          - Bùi Đẹp:                       (951)733.8844
          - Lê Quang Dật:               (714)417.2324
          - Nguyễn Văn Cừ:            (626)421.0940
          Chúng tôi đã được yểm trợ đầy đủ phương tiện cho cuộc biểu tình này.

          Trân trọng thông báo.
          Little Saigon, 12 tháng 1 năm 2014
         TM. Ban Tổ Chức
                                                                                          
          PHAN KỲ NHƠN

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.