Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 2 September 2013

THƯ NGỎ ĐỀ NGHỊ MỘT CUỘC ĐỐI LUẬN CÔNG KHAI GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CÁC CHÍNH ĐẢNG QUỐC GIA


letter_writing-1-ust4mz
NƠI NHẬN: Đồng kính gửi
                 - Tổng Bí Thư, Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương Đảng
                   Cộng Sản Việt Nam
- Chủ tịch và Ban Chấp Hành Trung Ương các chính đảng quốc gia thành lập và hoạt động trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chiến tranh Quốc-Cộng tại Việt Nam như:Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Đại Việt,Dân Xã Đảng (Dân Chủ Xã Hội Đảng),Đảng Cần Lao,Đảng Dân Chủ và Đảng Tân Đại Việt (Liên Minh Dân Chủ Việt Nam).
     
 Kính thưa Quý lãnh đạo các chính đảng Quốc- Cộng,

      Như Quý vị đều biết,cuộc xung đột ý thức hệ Quốc–Cộng tại Việt Nam đã kéo dài trong nhiều thập niên qua mà đỉnh cao là cuộc chiến tranh Quốc- Cộng kéo dài 21 năm (1954-1975). Chẳng cần nói ra thì Quý vị cũng biết cuộc chiến tranh này đã gây chết chóc, tang thương cho nhân dân hai Miền Bắc-Nam như thế nào;đã tàn sát biết bao sinh mạng con dân Việt Nam, đất nước tan hoang, lòng người ly tán, hận thù chồng chất, để lại hậu quả nghiêm trọng, toàn diện và lâu dài cho dân tộc ta ra sao.
    Giờ đây,cuộc chiến tranh ““Nồi da sáo thịt”đã được các thế lực khuynh đảo quốc tế để cho kết thúc vào ngày 30-4-1975.Thế nhưng cho đến nay (2013)cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc- Cộng tại Việt Nam vẫn tiếp tục để khẳng định giá trị thực tiễn của hai ý thức hệ Quốc gia (xây dựng một chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên đa đảng theo ý thức hệ dân chủ Phương Tây)ý thức hệ Cộng sản (xây dựng một chế độ độc tài toàn trị, nhất nguyên,độc đảng theo ý thức hệ cộng sản Marxism-Leninnism) cái nào thành đạt cứu cánh: độc lập dân tộc-Tự do dân chủ và Hạnh phúc cho toàn dân.
     Sau khi thống nhất đất nước bằng con đường bạo lực chiến tranh, đảng CSVN đã có cơ hội và điều kiện để thực hiện cứu cánh theo ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa của mình. Mục tiêu thực tế là xây dựng xã hội “Xã hội Chủ nghĩa”. Thế nhưng sau 38 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975-2013) thực tế cho thấy đã thất bại, song đảng CSVN vẫn không chịu thừa nhận mà tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như là một tất yếu của thực tiễn và lịch sử sử Việt Nam, để tiếp tục duy trì quyền thống trị độc tôn cho đảng CSVN và chế độ độc tài toàn trị mang bảng hiệu trái với thực chất cũng như thực tế là “Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. (Thể hiện qua việc sửa đổi Hiến Pháp 1992: vẫn duy trì chế độ độc tài toàn trị và độc quyền thống trị của đảng CSVN nơi các Điếu:1,2,3 và 4)
       Trong khi đó, các chính đảng Quốc gia vẫn tin tưởng vào mục tiêu lý tưởng của mình và cho rằng nếu có cơ hội nắm quyền sẽ  Xây dựng thành công “chế độ dân chủ pháp trị, đa nguyên, đa đảng”. Vì chỉ trong khung cảnh chế độ chính trị này, mới thành đạt được cứu cánh: độc lập dân tộc-Tự do dân chủ và Hạnh phúc cho toàn dân.
       Chính niềm tin tưởng này mà các chính đảng Quốc gia, trong nhiều thập niên qua đã kiên trì lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh chống cộng và vẫn tiếp tục cho đến khi thành đạt được mục tiêu lý tưởng của mình.
       Đứng trước thực trạng mâu thuẫn trên, để rút ngắn thời gian đi đến tương lai tốt đẹp cho nhân dân và đất nước, chúng tôi là Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, một quốc dân Việt Nam (với ý nghĩa là công dân của Tổ Quốc Việt Nam) đang sống lưu vong ở Hoa kỳ, nhưng tâm tư luôn hướng về đất nước, chúng tôi mạo muội đề nghị một cuộc đối luận công khai giữa:
     - 37 nhà lý luận thuộc Ban Lý Luận Trung Ương của đảng Cộng Sản Việt
        Nam.
    - Với 37 nhà lý luận do các Chính Đảng Quốc Gia cử ra.
       Một cách cụ thể, chúng tôi đề nghị  6 điểm để thực hiện một cuộc đối luận như sau:
    1.-Hình thức, tư cách và tính chất đối luận:
       Là một cuộc đối luận công khai giữa các nhà lý luận của đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền, đã và đang thực hiện mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và các Chính Đảng Quốc Gia đã và đang đấu tranh giành chính quyền để thực hiện mục tiêu lý tưởng tư do dân chủ.
   2.- Chủ đích đối luận:
      - Là muốn đảng Cộng sản Việt Nam và các Chính đảng Quốc Gia có dịp công khai làm sáng tỏ trước quốc dân Việt Nam và công luận quốc tế một trong những vấn đề căn bản của Đất nước: chế độ chính trị nào khả thi,phù hợp với ý nguyện của đa số nhân dân, thành đạt cứu cánh độc lập dân tộc-Tự do dân chủ và Hạnh phúc cho toàn dân.
    3.- Đề tài đối luận:
        Liên quan đến một trong những vấn đề căn bản của đất nước cụ thể là:
   * Đề tài : Đâu là chế độ chính trị khả thi, thích dụng với thực trạng Việt Nam và tình hình quốc tế,phù hợp với ý nguyên của nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực cao nhất, toàn diện cho đất nước và dân tộc?
   * Đối luận:
     - 37 nhà lý luận của đảng Cộng sản Việt Nam: Bằng lý luận và thực tiễn chứng minh rằng:Mặc dù Liên Xô và hầu hết các nước đi theo con đường xây dựng chế độ độc đảng, độc tài toàn trị nhất nguyên xã hội chủ nghĩa đã thất bại,phải chuyển đổi qua chế độ đa đảng, dân chủ pháp trị đa nguyên tư bản chủ nghĩa, song đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền hiện nay vẫn có khả năng xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
    -37 nhà lý luận của các Chính ĐảngQuốc Gia, bằng lý luận và thực tiễn:
   * Phản bác rằng đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại và chắc chắn sẽ không bao giờ còn có thể xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
   * Đưa ra một mô hình chế độ chính trị và chứng minh tính khả thi, phù hợp với thực trạng đất nước và tình hình quốc tế, đáp ứng đúng ý nguyên của nhân dân, đem lại lợi ích cao nhất và toàn diện cho đất nước và dân tộc?
    4.-Địa điểm, thời gian và hình thức tổ chức đối luận công khai:
   *Các cuộc đối luận giữa các nhà lý luận của đảng Cộng sản Việt Nam với các nhà lý luận của các Chính Đảng Quốc Gia, có thể tổ chức tại Việt Nam hay ở Hoa Kỳ trong một hội trường được các cơ quan truyền thông Việt Nam và quốc tế trực tiếp truyền thanh, truyền hình, có hoặc không có quần chúng tham dự.(Tùy sự thỏa thuận đôi bên)
   * Điều hợp các cuộc đối luận:
    - Nếu tổ chức ở trong nước, Ban Điều Hợp 3 người: Các chính đảng Quốc gia cử 2 người, đảng Cộng sản Việt Nam cử 1 người.
    - Nếu đối luân tổ chức ở Hoa Kỳ (địa điểm theo sự đồng thuận của đôi bên),. Ban Điều Hợp 3 người: Các chính đảng Quốc gia cử 1 người, đảng Cộng sản Việt Nam cử 2 người.
    * Thời lượng và chi tiết cách thức đối luận sẽ được hai bên thảo luận đi đến đồng thuận để cùng thực hiện.
5.- Chi phí cho việc thực hiện đối luận:
   - Chi phí di chuyển, ăn ở trong thời gian đối luận do các chính đảng Quốc- Cộng tự lo liệu.
   - Những chi phí thuê Hội Trường và mọi chi phi khác cho việc tổ chức đối luận dù ở trong nước hay ở hải ngoại đều chia đôi.
 
6.Thời gian thực hiện đối luận giữa các chính đảng Quốc – Cộng: Đề nghị tổ chức vào ngày giờ thuận tiện do đôi bên đồng thuận, càng sớm càng tốt, nội trong năm 2014.Cuộc đối luận có thể kéo dài nhiều ngày tùy nhu cầu thời gian khi đi vào thực hiện.

      Thư ngỏ đề nghị này được gửi đến Đảng Cộng Sản Việt Nam và các Chính Đảng Quốc Gia theo địa chỉ email hoặc mail. Đồng thời cũng được  phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để theo dõi và cho ý kiến.
    Chúng tôi hy vọng đề nghị nghiêm túc, khả thi này sẽ được sự chuẩn chấp của Quý lãnh đạo các chính đảng Quốc Gia và Cộng Sản, với ước mong sớm nhận được sự hồi đáp, đi vào thực hiện, hầu thành đạt mục đích của cuộc đối luận đã nêu tại điểm (1) ở trên.

            Houston, ngày 1 Tháng 9 Năm 2013
 Người viết thư ngỏ đề nghị đối luận công khai.

    Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

* Điện thoại: 281-397-8564 (H) or 832-275-6436
*Mail: 4607 Dove Springs Dr
            Houston, Texas 77066

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.