Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 22 June 2013

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP: BAO GIỜ Ý CHÍ TRỞ THÀNH HÀNH ĐỘNG ?
 
Tuần trước, ngày 13.06.2013, bài Quan Điểm của chúng tôi mang đầu đề CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP LÀ MỘT Ý CHÍ. Cuộc Cách Mạng này mang Ý CHÍ trường kỳ là phải dứt bỏ Cơ chế CSVN để cứu nước: cứu dân chúng  và xã hội dân sự ra khỏi tha hóa, cứu Kinh tế Việt Nam ra khỏi phá sản  và cứu Nước khỏi xâm lăng từ Trung quốc. Cuộc Cách Mạng được khởi xướng trong bất bạo động bằng yêu cầu loại bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, cội nguồn sinh ra mọi tệ hại vừa nói tới trên đây.
Đảng CSVN  hiểu tầm quan trọng của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này và thấy đường tiến của Cách Mạng đi trên con đường chính đạo cứu dân tộc và cứu nước. Nhưng chúng vẫn lì lợm dùng mọi gian xảo tà đạo để kéo dài cơ chế. Vì hiểu tầm quan trọng này, nên thay vì hết hạn kêu gọi dân chúng góp ý vào tháng 3 năm 2013, chúng đã phải nối hạn cho đến tháng 9, một đàng vì sợ cuộc NỔI DẬY tức khắc của quần chúng, một đàng để chúng có thời giờ nghĩ ra những gian xảo tà đạo nhằm đánh lạc hướng Ý CHÍ của lực lượng Cách Mạng.
Trong bài Quan Điểm của tuần trước, chúng tôi đã cho thấy rằng Ý CHÍ Cách Mạng của quần chúng, khẳng định bởi Lực lượng các Lãnh đạo Tôn giáo và Trí thức, là triền miên và khẩn thiết như câu nói “trường kỳ un đúc như thiết như tha, như trác như ma, như cuốc kêu mùa hè, như mài son, như đáng giặc “ ! Đảng CSVN nối hạn góp ý sửa đổi Hiến Pháp cho đến tháng 9 và Lực lượng quần chúng và các Tôn giáo chờ đợi hạn chót quyết định dứt khoát của đảng CSVN để chuyển Ý CHÍ sang HÀNH ĐỘNG Cách Mạng đòi BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP cho bằng được.
Suốt mấy tháng nay, chúng tôi đã viết liên tục về cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này và cho xcuất bản cuốn sách CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013:: Đ(ƯỜNG TIẾN VỮNG CHẮC ! Đúng vậy, cuộc Cách Mạng phải sửa soạn cái ngày Ý CHÍ Cách Mạng bị CSVN phớt lờ đi mà Ý CHÍ ấy phải biến thành HÀNH ĐỘNG nổi dậy để cho CSVN thấy rằng chính đạo cứu nước phải thắng và gian xảo tà đạo bán nước phải bị chôn vùi.
Viết bài Quan Điểm vắn gọn hôm nay, ngày 20.06.2013, chúng tôi chỉ muốn nhắc ra những điểm sau đây:
 
1.       Đảng CSVN đã mặt dầy mày dạn trong những năm trường:
*        Không đếm xỉa gì đến những lời kêu than của Dân Oan bị cướp nhà, đất. Thậm chí còn muối mặt bắt hốt Dân Oan nằm vât vã trên lề đường kêu than bất công. Thậm chí có những Bà bị mất nhà đất, đã cởi quần xỉ vả vào mặt Nguyễn Tấn Dũng. Dân Oan đã bị ức hiếp đến cực điểm vì thái độ lì lợn không còn tính người của đảng.
*        Những Thỉnh nguyện thư trang trọng của Trí thức đề nghị sửa đổi cho ích quốc lợi dân bị đảng quẳng vào sọt rác. Đây là thái độ bất lịch sự và thiếu văn hóa của đảng CSVN.
*        Đối với các Tôn giáo, đảng CSVN đã ngụy tạo những lý do dưới danh nghĩa “nhân dân “ để cướp nhà đất tư hữu tôn giáo đem bán cho đám  thân nhân tài phiệt quốc nội và hải ngoại để lấy tiền bỏ túi riêng. Một sự cướp bóc BẤT CÔNG trắng tợn !
*        Đối với tầng lớp Trẻ yêu nước, khi họ bầy tỏ chống xâm lăng từ Trung quốc, thì đảng bắt họ phải tù tội vì đảng đã tự động trở thành đầy tớ cho Tầu
2.       Ngày nay, đứng trước cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP trong ôn hòa của những lớp quần chúng trên đây, đảng vẫn còn muốn giở trò gian xảo tà đạo để hy vọng kéo dài quyền lực mà tiếp tục cướp bóc của chung cũng như của tư làm của riêng cho những kẻ cầm quyền độc tài. Quần chúng Cách Mạng đã ý thức quá khứ gian xảo tà đạo của đảng CSVN và muốn dứt bỏ nó càng sớm càng hay để cứu nguy cho dân tộc và đất nước.
3.       Trong những gian xảo tà đạo này của đảng CSVN, có việc sử dụng những thành phần tay sai luồn trôn ở hải ngoại cũng như tại quốc nội để đánh bóng Cơ chế hầu kéo dài tà quyền cướp bóc. Xin lấy ra những tỉ dụ cụ thể:
*        CSVN sử dụng những thành phần tay sai chính trị cơ hội nhẩy bàn độc tại nước ngoài như  Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Ngọc Bích vân vân để nêu ra chiêu bài “Trực diện Đối thoại “, “Hòa Giải Hòa Hợp “ để mong giữ sự tồn tại của tà quyền CSVN.
*        Tại quốc nội, CSVN đã sử dụng một số thành phần của Tin Lành để mở ra Truyền giảng của Nick VUJICICK kêu gọi giới Trẻ theo “Gương Hồ Chí Minh “ nhằm làm lõang Ý CHÍ Cách Mạng của quần chúng muốn chấm dứt Cơ chế CSVN phá sản Kinh tế.
         Gian xảo tà đạo của CSVN đã quá đủ rồi ! Quần chúng CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã phải than lên: “Chẳng lẽ nước ta đâu mãi thế này !” với quân tà đạo gian xảo CSVN. Quần chúng Cách Mạng đợi cho đến hạn chót góp ý Hiến Pháp tháng 9 và sau đó Ý CHÍ Cách Mạng bất bạo động có thể trở thành BẠO ĐỘNG để dứt khóat với Cơ chế CSVN hiện hành ! “Nước ta không thể mãi thế này được !”.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.06.2013
Web: http://viettudan.net/ 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.