Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 12 April 2013

LÀM THẾ NÀO XOÁ BỎ LÀN RANH QUỐC CỘNG, QUÊN HẬN THÙ?


     
      Chỉ còn  vài ba tuần nữa là đến ngày 30 – 4 – 1975, đánh dấu 38 năm chấm dứt cuộc chiến tranh Quốc – Cộng tại Việt Nam. Cách nay mấy năm, cũng vào dịp Tháng Tư Đen, qua cuộc thăm dò ý kiến thính giả của đài BBC Luân Ðôn, người ta thấy đa số thính giả Việt Nam trong và ngoài nước đều mong muốn khép lại quá khứ, xoá bỏ làn ranh Quốc – Cộng, quên hận thù. Ðó là mong ước chính đáng, lý tưởng  và tốt đẹp cho đất nước và dân tộc nếu nó được thể hiện trên thực tế.
     Thế nhưng, vấn đề thực tế đặt ra là ai và bằng cách nào khép lại quá khứ, xoá bỏ làn ranh Quốc – Cộng và làm quên hận thù đây? Bởi vì quá khứ, lằn ranh Quốc – Cộng và hận thù đều xuất phát từ  thực tế và quá khứ lịch sử, có mối liên hệ nhân quả, đòi hỏi nỗ lực và hành động chung của các bên người Việt Nam có liên hệ trong cuộc chiến, không thể hiện thực một cách đơn phương được.
     Thật vậy, cuộc phân tranh Quốc – Cộng trong nhiều thập niên qua xuất phát từ một  quá khứ lịch sử, trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, có nhu cầu đấu tranh giành độc lập.
      Ngay từ những ngày đầu xâm lược và thiết lập chế độ đô hộ của thực dân Pháp vào giữ thế kỷ 19, các nhà ái quốc theo chủ nghĩa quốc gia truyền thống đã khởi động và liên tục tiến hành cuộc kháng chiến giành độc lập. Trong những ngày đầu, lịch sử ghi nhận các cuộc nổi dậy của nhân dân Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân và các sĩ phu yêu nước Miền Nam. Kế đến là các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp giành độc lập dưới ngọn cờ “Cần Vương, Văn Thân” nối tiếp đến cuối thế kỷ 19.
      Bước vào đầu thế kỷ 20, trào lưu tư tưởng dân chủ Phương Tây thẩm nhập vào Việt Nam đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiều hướng đấu tranh giành độc lập của các nhà ái quốc Việt nam. Ðiển hình với sự ra đời của một chính đảng quốc gia đầu tiên là Việt Nam Quốc Dân Ðảng với lãnh tụ Nguyễn Thái Học thành lập năm 1924, để rồi sau đó một số chính đảng quốc gia khác được hình thành như Ðại Việt, Nhân xã đảng.v.v.. với ý thức hệ Quốc Gia,  có mục tiêu chung là kháng chiến chống Pháp, dành độc lập, để xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập, tự do,dân chủ, phú cường.
    Cuộc phân tranh Quốc – Cộng khởi sự chính thức từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam do Ông Hồ Chí Minh thành lập tháng 3 năm 1930 theo lệnh của Ðệ Tam Quốc tế Cộng Sản. Sự phân tranh này xuất phát từ một mâu thuẫn đối kháng giữa hai ý thức hệ Quốc Gia và ý thức hệ Cộng Sản.
    Ðối kháng vì lý tưởng và mục tiêu đấu tranh  giữa các chính đảng Quốc Gia và đảng Cộng sản  Việt Nam hoàn toàn trái ngược:
-       Mục tiêu của các chính đảng Quốc Gia là đánh đuổi thực dân pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng một quốc gia tự do,dân chủ, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, ví quyền lợi tối thượng của tổ quốc Việt nam.
-       Trong khi mục tiêu của đảng Cộng Sản Việt Nam là đánh đuổi thực dân pháp rồi, sẽ nô lệ hoá dân tộc bằng việc thiết lập một quốc gia cộng sản nằm trong hệ thống cộng sản quốc tế, hy sinh hạnh phúc nhân dân, quyền lợi dân tộc, vì tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, tiến tới thế giới đại đồng không tưởng.

    Chính vì mâu thuẫn đối kháng này đã đưa đến cuộc phân tranh Quốc – Cộng kéo dài nhiều thập niên qua, có lúc âm thầm nhưng không kém phần khốc liệt (1945-1954) và có lúc công khai tàn khốc như cuộc chiến tranh Quốc Cộng giai đoạn 1954 – 1975.  Cuộc chiến này đã kết thúc vào ngày 30 – 4 – 1975, nhưng cuộc phân tranh Quốc – Cộng vẫn tiếp tục cho đến hôm nay sau 38 năm, và hận thù đã là hệ quả tất nhiên để lại trong lòng người Việt Nam trong cả hai phía.
        Muốn xoá bỏ làn ranh Quốc Cộng và hệ quả này, qua thực tế và lịch sử tóm lược trên đây, kẻ có trách nhiệm chủ động đi bước trước chính là đảng Cộng sản đang nắm quyền thống trị tại Việt Nam. Vì chính họ là ngưồn gốc của sự phân tranh và chính hành động thực tế trong nhiều thập niên qua của họ đã đưa đến hận thù chồng chất.
     
      Vậy thì muốn giải quyết vấn đề lằn ranh Quốc – Cộng và lòng hận thù thì cần giải quyết tận gốc vấn đề: Ðó là những người Cộng Sản Việt Nam hiện nay, sau 38 năm chấm dứt cuộc chiến cốt nhục tương tàn cần “phản tỉnh toàn diện”:Hãy vứt bỏ những hào quang chiến thắng giả tạo; Phải nhìn nhận mục tiêu và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa mà họ theo đuổi bao lâu nay là hoàn toàn sai lầm, đã gây hậu quả tàn hại, nghiêm trọng toàn diện cho đất nước và dân tộc. Ðồng thời, phải thừa nhận rằng mục tiêu và lý tưởng quốc gia chủ nghĩa mà người Việt Quốc Gia theo đuổi bao lâu nay là hoàn toàn đúng, nếu hiện thực sẽ chỉ có lợi cho đất nước và dân tộc.
    Thừa nhận chưa đủ, những người Cộng sản Việt Nam trong tư thế kẻ nắm quyền hiện nay, cần  thực hiện đúng những mục tiêu và lý tưởng mà người Việt Quốc Gia mong muốn: Ðó là phải từ bỏ chế độ độc tài, độc tôn và toàn trị, thực hiện chế độ tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền, đem lại ấm no, công bình và hạnh phúc cho toàn dân Việt.
      Ðây là một điều kiện tiên quyết và cũng là cách duy nhất để xoá bỏ lằn ranh QuốcCộng và làm tiêu tan nhanh chóng mối hận thù chồng chất.
     Nếu những người Cộng Sản Việt Nam đang nắm quyền làm được như vậy và chỉ sau khi làm được như vậy trên thực tế, thì chắc chắn những người Việt theo ý thức hệ quốc gia tại hải ngoại cũng như trong nước sẽ chấm dứt ngay mọi ý thức và hành động  đấu tranh chống cộng, chống chế độ, lằn ranh Quốc-Cộng sẽ tiêu tan, vì đối tượng đấu tranh đã không còn, mục tiêu và tưởng đấu tranh bao lâu nay của Việt quốc đã thành đạt.

Thiện Ý
Ngày 11 tháng 4 năm 2013.
    

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.