Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 29 March 2013

Tưởng Niệm Lão Tướng Trần Hồng: Chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do

Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trần Hồng

  • Hình ảnh của một Chiến sĩ Trần Hồng bất khuất bắn nát Quốc Huy, đốt cờ máu trước Sứ quán CSVG tại Paris ngày 1.9.2000

Một ngày trước khi CSVG ăn mừng Lễ Quốc Khánh (2.9) , lúc 11 giờ sáng ngày 01.09.2000, để biểu lộ ý chí sắt đá chống sự thống trị tàn bạo gian manh của đảbg CSVN tại Việt Nam, chiến sĩ Trần Hồng đã bắn nát Quốc Huy, Quốc Kỳ CSVN và bắn cháy rụi lá Cờ máu tại sào huyệt của chúng ở Paris.Xin nhắc lại trước đây, vào đúng ngày Quốc Hận Paris 30.4.1996, chiến sĩ Trần Hồng đã dùng xe ủi đất càn quét Sứ quán VGCS , đường Boileau, Paris Quận 16.Ông bị Cảnh sát bắt giam, nhưng được Tòa án cho tại ngoại hầu tra ngày 28.05.1996. Nhờ sự vận động ủng hộ của toàn thể cộng đồng Người Việt Quốc gia trên thế giới nói chung, và đặc biệt là tại Pháp nói riêng, ông chỉ bị Pháp kết án tương trưng thôi.

Trân trọng
TM TinParis.net

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.