Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Saturday 9 March 2013

Canada: Dân Biểu Deepak Obhrai viếng thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại nhà tù Hà Nam - Hà Nội

Thông Báo
 
 
 
Dân Biểu Deepak Obhrai, Thư ký Quốc hội Phụ Trách Liên Lạc Bộ Ngoại giao (Canada), viếng thăm Linh Mục Nguyễn Văn tại nhà tù Hà Nam - Hà Nội
                                      Increase
 
Canada 04 - 03 - 2013 - Thư ký Quốc hội Phụ Trách Liên Lạc Bộ Ngoại giao (Canada), Dân Biểu Deepak Obhrai gần đâyđến Việt Nam, nơi ông đã gặp gỡ với Linh mục Nguyễn Văn Lý, Cha đã bị kết án 8 năm tù giam tham gia trong phong trào cổ vũ dân chủ. Trong cuộc họp, Dân Biểu Obhrai bày tỏ mối quan tâm của Canada cho tình trạng phúc lợi của Linh mục và tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là với sự tôn trọng các quyền dân sự và chính trị, bao gồm tự do ngôn luận.

Thư ký Quốc hội đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam nhiều lần tại Quốc hội đã kêu gọi chính quyền Việt Nam "tôn trọng tất cả các nghĩa vụ quốc tế của họ, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, phải trả tự do những người đang bị giam cầm ôn hòa bày tỏ chính kiến của mình." 

© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Deepak Obhrai, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs, meets with Father Nguyen Van Ly at the Ha Nam Prison in Hanoi
March 4, 2013 -

Parliamentary Secretary for Foreign Affairs, Deepak Obhrai recently traveled to Vietnam where he met with Father Nguyen Van Ly who was sentenced to 8 years imprisonment for his participation in pro-democracy movements. During the meeting Mr. Obhrai expressed Canada’s ongoing concern for his wellbeing and the situation of human rights in Vietnam, particularly with respect to civil and political rights including freedom of expression.
The Parliamentary Secretary has spoken to the human rights situation in Vietnam many times in Parliament calling upon the Vietnamese authorities to "respect all of their international obligations, including freedom of expression, and to release those who are imprisoned for peacefully expressing their opinion."
0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.