Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 11 February 2013

Mùng 1 Tết năm Quý Tỵ nói về kẻ thù đất nước

THƠ MỒNG MỘT TẾT CỦA LÃNG TỬ BÙI CHÍ VINH

Mùng 1 Tết năm Quý Tỵ nói về kẻ thù đất nước
Bui Chi Vinh 1
Bùi Chí Vinh
Năm 1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng 24 tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu 24 tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính Bọn Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao
Hồi đó tôi đa tình và hào khí ngất cao Đọc thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ 3 thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề 3 thằng vất sau lưng chính trị

Năm 1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy Năm 1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù Năm 1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ Giấc mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô
Kể từ đó tôi sống bằng Thơ Thơ tình, thơ du côn, thơ bại trận Tôi làm thơ để trả nợ giang hồ Trả nợ cho những thằng bị bắn
Tôi trả nợ cho những thằng bị bán Tuổi thanh xuân bị bán giữa chợ đời Bọn “quan chức con buôn” không một ngày cầm súng Ngồi phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi
Năm 1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi Thiêu cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận Cái chết xem nhẹ hơn lông hồng Làm thơ thua xa siết cò súng
Năm nay 2013 tự nhiên mê tập bắn Bia bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước Thèm bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau !
Mùng 1 Tết Qúy Tỵ Theo DL

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.